Drogich Pielgrzymów i Turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Prosimy o wsparcie prac konserwatorskich.
Z wyrazmi wdzięczności i modlitwą Parafianie z Górzanki.

DZIEŁO POMOCY POWOŁANIOM IM. BŁ. KS. JANA WOJCIECHA BALICKIEGO

(100kB)

Dzieło Pomocy Powołaniom jest Ruchem Katolickim, którego celem jest niesienie pomocy osobom powołanym do Służby Bożej poprzez:
- prośbę skierowaną do Pana Boga o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne,
- troskę o kandydatów do kapłaństwa i życia konsekrowanego, na każdym etapie ich formacji,
- odpowiedzialność za wszystkich, którzy już zostali wyświęceni lub konsekrowani.

Do intencji ogólnych całego DPP można dołączyć intencję szczegółową za szczególnie sobie bliską (np. za kogoś powołanego z rodziny, za miejscowego duszpasterza, o powołania misyjne, itp.).

Rodzaj i częstotliwość modlitwy określa każdy sam i spełnia według aktualnych możliwości. Może to być nawet jedno: "Zdrowaś Maryjo" raz na jakiś czas, może być coś więcej. Zobowiązanie to, nie pociąga za sobą odpowiedzialności w sumieniu, tzn. nie trzeba się spowiadać z ewentualnych zaniedbań. Nie chodzi tu o pomnożenie grzechów, lecz o pomnożenie dóbr duchowych.

Do wspólnoty Dzieła Pomocy Powołaniom można przystąpić w naszej Parafii należy wypełnić deklarację i podjąć modlitwę w intencjach powołaniowych.
Do DPP włączyć może się każdy, kto deklaruje ofiarowanie jakiejś modlitwy lub cierpienia w intencji powołań lub za powołanych.

Alumni, kilka razy w roku odwiedzają parafie Archidiecezji Przemyskiej i spotykają się z członkami DPP, wyrażając im swoją wdzięczność jakimś drobnym znakiem.
Msza Święta w intencji Członków Wspólnoty DPP odprawiana jest w każdy czwatek w Przemyskim Wyższym Seminarium Duchownym.

Informacje o inicjatywie modlitwy w intencji powołań i Seminarzystów Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu

W naszej Parafii modlitwa w intencji powołań i Seminarzystów w I czwartek miesiąca po wieczornej Mszy Świętej.

© Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Niepokalanej, ku ratowaniu dusz.