Drogich Pielgrzymów i Turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Prosimy o wsparcie prac konserwatorskich.
Z wyrazmi wdzięczności i modlitwą Parafianie z Górzanki.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - PAŹDZIERNIK 2018

Ewangelizacyjna:
Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!
Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(15kB)

7 października - XXVII Niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 10, 2-16

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.
Odpowiadając, zapytał ich: "Co wam przykazał Mojżesz?"
Oni rzekli: "Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić".
Wówczas Jezus rzekł do nich: "Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela".
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: "Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo".
Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.
A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego".
I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

(165kB)

(20kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 7 października - XXVII Niedziela Zwykła, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, wspomnienie zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r.. Msze Święte w Górzance o godz. 6:30 i 18:00. W czasie Mszy Świętej o godz. 18:00 wręczenie różańców dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii Świętej. Zmiana tajemnic różańcowych w niedzielę 14 października.

2. W niedzielę 7 października - XIX powojenny odpust w Łopience - Różaniec 10:30, uroczysta Msza Święta 11:00. Mszy Świętej w Łopience będzie przewodniczył ks. prałat Józef Trela - Wicekanclerz Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Przemyskiej Obrządku Łacińskiego, homilię wygłosi ks. prałat, doktor Franciszek Rząsa - duszpasterz w Schronisku dla Bezdomnych i zakładzie opieki ogólnej "Przystań Matki Bożej" w Jarosławiu. Piesza pielgrzymka z Górzanki do Łopienki przez przełącz Hyrcza wyjdzie o godz. 7:00.

3. List pasterski Konferencji Episkopatu Polski na XVIII Dzień Papieski "Promieniowanie Ojcostwa".

4. W październiku Msze Święte w dni powszednie o godz. 18:00. Po Mszy Świętej będziemy odmawiać Różaniec. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 8 października - wspomnienie św. Pelagii, męczennicy,
- we wtorek 9 października - wspomnienie świętych męczenników Dionizego, biskupa, i Towarzyszy albo wspomnienie św. Jana Leonardiego, prezbitera,
- w środę 10 października - wspomnienie bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy,
- w czwartek 11 października - wspomnienie św. Jana XXIII, papieża,
- w piątek 12 października - wspomnienie bł. Jana Beyzyma, prezbitera,
- w sobotę 13 października - wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

5. W niedzielę 14 października - XXVIII Niedziela Zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00 i z miana tajemnic różańcowych. Przeżywamy w tym dniu XVIII Dzień Papieski i Dzień Komisji Edukacji Narodowej - przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II módlmy się w intencji nauczycieli i wychowawców.

6. W sobotę 13 października OWR CARITAS-MYCZKOWCE oraz CHRISTIANA CIVITAS zapraszają na XII Spotkania Ekumeniczne, sesję naukową: "Nasze drogi do niepodległości 1918-1920". Początek spotkania o godz. 9:00, uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny o godz. 15:00. W programie przewidziane są następujące wystąpienia:
     1. Drogi do Niepodległości Polski 1863 - 1921 - Artur Brożyniak - Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN
     2. Orlęta lwowskie 1918-1920 - dr Paweł Fornal - Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN
     3. Pierwsze w walce Lwów i Przemyśl 1918 - dr Lucjan Fac - Lotnicza Akademia Wojskowa
     4. Łemkowskie ugrupowania polityczne wobec kwestii niepodległości Polski w 1918 r. - ks. prof. Stanisław Nabywaniec i dr Damian Knutel - Uniwersytet Rzeszowski
     5. Udział duchowieństwa przemyskiego w odzyskaniu niepodległości na terenie diecezji przemyskiej - ks. dr Szczepan Bęben
     6. Opowieść o "Kozaku" - prof. Andrzej Olejko i mgr Robert Bańkosz
     7. Tworzenie się administracji polskiej na terenie powiatu brzozowskiego - dr Krzysztof Hajduk

7. Duszpasterstwo Turystyczne Archidiecezji Przemyskiej organizuje w niedzielę, 14 października br., w Beskidzie Niskim, XVIII Dzień Papieski dla miłośników gór. Jego program jest następujący: przyjazd przed godz. 9.00 do Nowego Żmigrodu. Tam o godz. 9.00w Sanktuarium bł. ks. Władysława Findysza będziemy uczestniczyć we Mszy św., a po jej zakończeniu podjedziemy do miejscowości Kąty. Z Kątów wyruszymy pieszo najpierw na Górę Grzywacką (567 m n.p.m.), na której stoku będziemy odprawiać Drogę Krzyżową w intencji naszej Ojczyzny. Następnie, po odpoczynku, udamy się w dalszą trasę po interesujących widokowo i historycznie wzgórzach oraz obiektach. Zakończenie przewiduje się ok. godz. 16.00. Przypominam, że każdy uczestnik bierze udział w tej wyprawie na własną odpowiedzialność.

8. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

9. ŹRÓDŁEM NADZIEI JEST MARYJA - "SOLI DEO PER MARIAM" - "Samemu Bogu przez Maryję" - tak brzmiało zawołanie ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Polski. Inne Jego zdanie brzmiało "CZAS TO MIŁOŚĆ" i w tym duchu patrzmy na nasze środowisko, jako LUDZIE DOBREJ WOLI, starajmy się pomóc każdemu przez modlitwę, dobre słowo, dary materialne. ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE, BO JA JESTEM ŚWIĘTY, PAN, BÓG WASZ (Kapł. 19,2). Niech nasze życie przeniknięte będzie pragnieniem nawrócenia, przebaczenia i pojednania.

10. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Niech Duch Święty pomaga w odkrywaniu darów wiary, nadziei i miłości. Niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

11. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(47kB)

30 września - XXVI Niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami".
Lecz Jezus odrzekł: "Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.
Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie".

(47kB)

2 października - wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów

CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Mateusza 18, 1-5. 10

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: "Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?"
On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: "Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.
Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie".

(47kB)

4 października - wspomnienie Świętego Franciszka

CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Łukasza

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich:
"Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.
Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu".

List pasterski Konferencji Episkopatu Polski na wspomnienie św. Franciszka - “W trosce o wspólny dom”

Przesłanie Ojca Świętego Franciszka - Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Stworzenia

(93kB)
(47kB)

5 października - wspomnienie Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej - Sekretarki Miłosierdzia Bożego

CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Mateusza 18, 1-5. 10

Jezus powiedział:
"Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze i popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz!
Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który mnie posłał".

(20kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 30 września - XXVI Niedziela Zwykła. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej oraz świętych i błogosławioanych wspominanych w październiku módlmy się o wrażliwość serca, miłość i przebaczenie, zauważanie i pomoc chorym i potrzebującym.

2. W niedzielę 30 września o godz. 10:00 poświęcenie kaplicy cmentarnej w Zawozie.

3. W październiku Msze Święte w dni powszednie o godz. 18:00. Po Mszy Świętej będziemy odmawiać Różaniec. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 1 października - wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus - dziewicy i doktora kościoła,
- we wtorek 2 października - wspomnienie świętych Aniołów Stróżów,
- w środę 3 października - wspomnienie św. Franciszka Borgiasza - prezbitera,
- w czwartek 4 października - wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, pierwszy czwartek miesiąca dzień modlitw w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Modlitwą otoczmy alumów wstępujących do seminariów duchownych. Litania do bł. Jana Wojciecha Balickiego.
- w piątek 5 października - wspomnienie św. Siostry Faustyny, pierwszy piątek miesiąca, przez modlitwę i adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, wynagradzajmy za grzechy nasze i świata całego.
- w sobotę 6 października - wspomnienie św. Brunona z Kartuz - opata.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

4. W niedzielę 7 października - XXVII Niedziela Zwykła, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, wspomnienie zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r.. Msze Święte w Górzance o godz. 6:30 i 18:00. W czasie Mszy Świętej o godz. 18:00 wręczenie różańców dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii Świętej. Zmiana tajemnic różańcowych w niedzielę 14 października.

5. W niedzielę 7 października - XIX powojenny odpust w Łopience - Różaniec 10:30, uroczysta Msza Święta 11:00. Mszy Świętej w Łopience będzie przewodniczył ks. prałat Józef Trela - Wicekanclerz Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Przemyskiej Obrządku Łacińskiego, homilię wygłosi ks. prałat, doktor Franciszek Rząsa - duszpasterz w Schronisku dla Bezdomnych i zakładzie opieki ogólnej "Przystań Matki Bożej" w Jarosławiu. Piesza pielgrzymka z Górzanki do Łopienki przez przełącz Hyrcza wyjdzie o godz. 7:00.

6. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

7. Duszpasterstwo Turystyczne Archidiecezji Przemyskiej organizuje w niedzielę, 14 października br., w Beskidzie Niskim, XVIII Dzień Papieski dla miłośników gór. Jego program jest następujący: przyjazd przed godz. 9.00 do Nowego Żmigrodu. Tam o godz. 9.00w Sanktuarium bł. ks. Władysława Findysza będziemy uczestniczyć we Mszy św., a po jej zakończeniu podjedziemy do miejscowości Kąty. Z Kątów wyruszymy pieszo najpierw na Górę Grzywacką (567 m n.p.m.), na której stoku będziemy odprawiać Drogę Krzyżową w intencji naszej Ojczyzny. Następnie, po odpoczynku, udamy się w dalszą trasę po interesujących widokowo i historycznie wzgórzach oraz obiektach. Zakończenie przewiduje się ok. godz. 16.00. Przypominam, że każdy uczestnik bierze udział w tej wyprawie na własną odpowiedzialność.

8. ŹRÓDŁEM NADZIEI JEST MARYJA - "SOLI DEO PER MARIAM" - "Samemu Bogu przez Maryję" - tak brzmiało zawołanie ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Polski. Inne Jego zdanie brzmiało "CZAS TO MIŁOŚĆ" i w tym duchu patrzmy na nasze środowisko, jako LUDZIE DOBREJ WOLI, starajmy się pomóc każdemu przez modlitwę, dobre słowo, dary materialne. ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE, BO JA JESTEM ŚWIĘTY, PAN, BÓG WASZ (Kapł. 19,2). Niech nasze życie przeniknięte będzie pragnieniem nawrócenia, przebaczenia i pojednania.

9. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Niech Duch Święty pomaga w odkrywaniu darów wiary, nadziei i miłości. Niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

10. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - WRZESIEŃ 2018

Ogólna:
Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!
Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(36kB)

23 września - XXV niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Mk 9,30-37

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: "Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie". Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: "O czym to rozprawialiście w drodze?" Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: "Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich". Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: "Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał".

(54kB)

29 września - Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według J 1,47-51

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: "Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu".
Powiedział do Niego Natanael: "Skąd mnie znasz?"
Odrzekł mu Jezus: "Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym".
Odpowiedział Mu Natanael: "Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!"
Odparł mu Jezus: "Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to".
Potem powiedział do niego: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego".

(20kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 23 września - XXV Niedziela Zwykła. Przeżywamy 100 rocznicę otrzymania stygmatów i 50 rocznicę śmierci św. Ojca Pio. Z Maryją i św. Ojcem Pio modlimy się szczególnie za naszych bliskich zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące, inicjatywa "CZYŚCIMY CZYŚCIEC". Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec.

2. W niedzielę 23 września wspomnienie liturgiczne także św. Tekli, czczonej w Sanktuarium w Jaśliskach oraz w Parafii Nowosielce Kozickie.

3. We wrześniu przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki prośmy o Dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli, aby podejmowany trud przyniósł owoce wzrostu wiedzy oraz wiary nadziei i miłości.

4. Od 19 września do 11 listopada - Nowenna Pompejańska za Ojczyznę na 100-lecie odzyskania Niepodległości. Jak odmawiać nowennę pompejańską?

5. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 24 września - Msza Święta o godz. 17:30 i zebranie wiejskie dotyczące także spraw Parafii o godz. 18:00,
- we wtorek 25 września - wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa - Msza Święta o godz. 7:00,
- w środę 26 września - wspomnienie św. męczenników Kosmy i Damiana oraz św. męczenników Wawrzyńca Ruiz i towarzyszy - Mszy Świętej nie będzie.
- w czwartek 27 września - wspomnienie św. Wincentego a Paulo, Msza Święta o godz. 18:00 rozpoczęcie triduum przed świętem Św. Archaniołów Michała, Gabriela, i Rafała.
- w piątek 28 września - wspomnienie św. Wacława, Msza Święta o godz. 18:00,
- w sobotę 29 września - Msza Święta w Górzance o godz. 18:00. Odpust ku czci św. Archaniołów w Roztokach - uroczysta Msza Święta o godz. 11:00. W Sanoku uroczystość św. Michała - patrona miasta.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

6. W sobotę 29 września w Kalwarii Pacławskiej - Archidiecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca - dziękczynienie za 100-lecie odzyskania niepodległości Polski pod hasłem "Gdzie Ty jesteś, Maryjo, zstępuje Duch Święty; gdzie Ty jesteś, niebo staje się". Zapraszamy na pielgrzymkę organizowaną przez Dekanat Solina - zgłoszenia w Parafii u Ks. Piotra.

7. W niedzielę 30 września - XXVI Niedziela Zwykła. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec.

8. W niedzielę 7 października - XIX powojenny odpust w Łopience - Różaniec 10:30, uroczysta Msza Święta 11:00. Piesza pielgrzymka z Górzanki do Łopienki przez przełącz Hyrcza wyjdzie o godz. 7:00.

9. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.


Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001


10. ŹRÓDŁEM ŻYCIA JEST EUCHARYSTIA - jako Msza Święta i jako Komunia Święta. Niech wrażliwość sumienia pozwoli nam wejść głębiej w zakamarki naszego życia i odnowić nasze życie przez Sakrament pokuty i pojednania. Niech Łaska Boża pozwoli nam przezwyciężyć zahamowania w działaniu na CHWAŁĘ BOŻĄ. Niech nam towarzyszą słowa św. Jana Pawła II - MUSICIE WYMAGAĆ OD SIEBIE. Wobec kruchości życia, trzeba być GOTOWYM NA PRZEJŚCIE DO WIECZNOŚCI. Niech nasze życie przeniknięte będzie pragnieniem nawrócenia, przebaczenia i pojednania.

11. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi,. Niech Duch Święty w odkrywaniu darów wiary, nadziei i miłości. Niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

12. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(90kB)

16 września - XXIV niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Mk 8, 27-35

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: "Za kogo uważają Mnie ludzie?"
Oni Mu odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków".
On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?"
Odpowiedział Mu Piotr: "Ty jesteś Mesjasz". Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.
I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.
Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: "Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku".
Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: "Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je".

(19kB)

18 września - Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Łk 2, 41-52

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: "Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie".
Lecz On im odpowiedział: "Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?" Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

(17kB)

21 września - Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Mt 9, 9-13

Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: "Pójdź za Mną". On wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: "Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?"
On, usłyszawszy to, rzekł: "Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: "Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary". Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników".

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(20kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 16 września - XXIV Niedziela Zwykła. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec. Przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki prośmy o Dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli, aby podejmowany trud przyniósł owoce wzrostu wiedzy oraz wiary nadziei i miłości.

2. Od dzisiaj (niedzieli 16 września) rozpoczynamy triduum przed świętem św. Stanisława Kostki - zakonnika, patrona Polski - poznając tego Świętego pragniemy z gorliwością naśladować Jego cnoty, zawierzać nasze życie Panu Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej.

3. We wtorek 18 września przyjmowane będą wpisy na listę kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania i ich rodziców.

4. Od 19 września do 11 listopada - Nowenna Pompejańska za Ojczyznę na 100-lecie odzyskania Niepodległości. Jak odmawiać nowennę pompejańską?

5. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 17 września - wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego oraz św. Roberta Bellaramina, 79 rocznica agresji sowieckiej na Polskę - modlitwa w intencji Ojczyzny - Msza Święta w Górzance o godz. 18:00. W tym dniu Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie w Polańczyku o godz. 19:00.
- we wtorek 18 września - wspomnienie św. Stanisława Kostki - patrona młodzieży - Msza Święta o godz. 18:00,
- w środę 19 września - wspomnienie św. Januarego - Msza Święta o godz. 8:00,
- w czwartek 20 września - wspomnienie św. Męczenników Andrzeja Kim Teagon - prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy - Msza Święta o godz. 8:00,
- w piątek 21 września - wspomnienie św. Mateusza - Apostoła i Ewangelisty - Msza Święta o godz. 18:00,
- w sobotę 22 września - wspomnienie św. Tomasza - Msza Święta w Górzance o godz. 8:00. W tym dniu nabożeństwo ku czci św. Rity w Czarnej k. Lutowisk o godz. 17:00.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

6. W niedzielę 23 września - XXV Niedziela Zwykła. Przeżywamy 100 rocznicę otrzymania stygmatów i 50 rocznicę śmierci św. Ojca Pio/">św. Ojca Pio. Z Maryją i św. Ojcem Pio modlimy się szczególnie za naszych bliskich zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące, inicjatywa "CZYŚCIMY CZYŚCIEC". Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec.

7. W poniedziałek 24 września o godz. 18:00 zebranie wiejskie dotyczące także spraw Parafii.

9. W sobotę 29 września w Kalwarii Pacławskiej - Archidiecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca - dziękczynienie za 100-lecie odzyskania niepodległości Polski pod hasłem "Gdzie Ty jesteś, Maryjo, zstępuje Duch Święty; gdzie Ty jesteś, niebo staje się". Zapraszamy na pielgrzymkę organizowaną przez Dekanat Solina - zgłoszenia w Parafii u Ks. Piotra.

9. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

10. ŹRÓDŁEM ŻYCIA JEST EUCHARYSTIA - jako Msza Święta i jako Komunia Święta. Niech wrażliwość sumienia pozwoli nam wejść głębiej w zakamarki naszego życia i odnowić nasze życie przez Sakrament pokuty i pojednania. Niech Łaska Boża pozwoli nam przezwyciężyć zahamowania w działaniu na CHWAŁĘ BOŻĄ. Niech nam towarzyszą słowa św. Jana Pawła II - MUSICIE WYMAGAĆ OD SIEBIE. Wobec kruchości życia, trzeba być GOTOWYM NA PRZEJŚCIE DO WIECZNOŚCI. Niech nasze życie przeniknięte będzie pragnieniem nawrócenia, przebaczenia i pojednania.

11. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi,. Niech Duch Święty w odkrywaniu darów wiary, nadziei i miłości. Niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

12. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(37kB)

9 września - XXIII niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Mk 7, 31-37

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: "Effatha", to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.
Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: "Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę".

13-14 września - rekolekcje i przygotowanie do obchodów Roku Jubileuszowego w Górzance

15 września - Msza Święta i nabożeństwo na rozpoczęcie Roku Jubileuszowego - 300 lecia Świątyni na tym miejscu.


(246kB)
(65kB)

14 września - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Ewangelia według J 3, 13-17
Jezus powiedział do Nikodema:
"Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony".

(28kB)

15 września - wspomnienie NMP - Matki Bolesnej

Ewangelia według św. Łukasza (2,33-35)
Po przedstawieniu Jezusa w świątyni Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.

Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: ŤOto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoja duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wieluť.

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(20kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 9 września - XXIII Niedziela Zwykła. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec. Przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki prośmy o Dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli, aby podejmowany trud przyniósł owoce wzrostu wiedzy oraz wiary nadziei i miłości.

2. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 10 września - Msza Święta o godz. 18:00,
- we wtorek 11 września - Msza Święta o godz. 18:00,
- w środę 12 września - wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi - Msza Święta o godz. 18:00,
- w czwartek 13 września - wspomnienie św. Jana Chryzologa - biskupa i doktora Kościoła, ROZPOCZĘCIE TRIDUUM przed 300 LECIEM ŚWIĄTYNI NA TYM MIEJSCU Msza Święta o godz. 18:00, prowadzi ks. Eugeniusz Suszek.
- w piątek 14 września - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, Droga Krzyżowa i Msza Święta o godz. 17:30, z możliwością spowiedzi.
- w sobotę 15 września - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, Msza Święta o godz. 9:30 pod przewodnictwem Księdza Edwarda Stopyry - Wicedziekana Dekanatu Solina.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

3. W sobotę 15 września - wizyta Księdza Arcybiskupa Adama Szala w Górzance i rozpoczęcie roku jubileuszowego 300-lecia świątyni na tym miejscu. Koronka do Matki Bożej Bolesnej o godz. 9:00, powitanie Księdza Arcybiskupa ok. 9:30 - przemówienie Jego Ekscelencji i błogosławieństwo. Następnie Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Edwarda Stopyry - Wicedziekana Dekanatu Solina.

4. W niedzielę 16 września - XXIV Niedziela Zwykła. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec.

5. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

6. ŹRÓDŁEM ŻYCIA JEST EUCHARYSTIA - jako Msza Święta i jako Komunia Święta. Niech wrażliwość sumienia pozwoli nam wejść głębiej w zakamarki naszego życia i odnowić nasze życie przez Sakrament pokuty i pojednania. Niech Łaska Boża pozwoli nam przezwyciężyć zahamowania w działaniu na CHWAŁĘ BOŻĄ. Niech nam towarzyszą słowa św. Jana Pawła II - MUSICIE WYMAGAĆ OD SIEBIE. Wobec kruchości życia, trzeba być GOTOWYM NA PRZEJŚCIE DO WIECZNOŚCI. Niech nasze życie przeniknięte będzie pragnieniem nawrócenia, przebaczenia i pojednania.

7. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi,. Niech Duch Święty w odkrywaniu darów wiary, nadziei i miłości. Niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

8. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(46kB)

2 września - XXII niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.
Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: "Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?"
Odpowiedział im: "Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: "Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi". Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji".
Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: "Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym".

(30kB)

5 września - wspomnienie Matki Teresy z Kalkuty

Promienie miłości Bożej

Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu.
Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę
Twoim Duchem i Twoim życiem.
Stań się Panem mojego istnienia
w sposób tak całkowity, by całe moje życie
promieniowało Twoim życiem.
Aby każda dusza, do której się zbliżam, mogła odczuwać Twoją obecność
we mnie.
Aby patrząc na mnie, nie widziała mnie, ale Ciebie we mnie.
Pozostań we mnie.
Dzięki temu będę jaśnieć Twoim blaskiem
i będę mogła stać się światłem dla innych.

Naucz mnie miłości

Panie, naucz mnie mówić, nie jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący, ale z miłością.
Spraw, bym potrafiła rozumieć, i obdarz mnie wiarą przenoszącą góry
miłością.
Naucz mnie tej miłości, która jest zawsze cierpliwa
i zawsze uprzejma, nigdy zazdrosna, zarozumiała, egoistyczna albo
drażliwa;
miłości, która znajduje radość w prawdzie, która zawsze jest gotowa do przebaczania, do wierzenia, do zaufania i do okazywania
cierpliwości.
W końcu, gdy wszystkie rzeczy przemijające
rozpadną się
i wszystko stanie się jasne, spraw, bym mogła być słabym, ale trwałym
odbiciem Twojej doskonałej miłości.

(27kB)

Otwórz nasze oczy

Panie, otwórz nasze oczy,
abyśmy w naszych braciach i siostrach Ciebie rozpoznali.

Panie, otwórz nasze uszy,
abyśmy usłyszeli plącz i wołanie głodnych, zmarzniętych, przerażonych i zgnębionych.

Panie, otwórz nasze serca,
abyśmy potrafili kochać siebie tak jak Ty nas kochasz.

O Boże, daj nam, proszę, dar z wszystkich, jakie znamy, najcenniejszy:
serce przepełnione miłością do Chrystusa.
Amen.

(55kB)

8 września - Święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Mt 1, 1-16. 18-23

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.
Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.
Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów".
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: "Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel", to znaczy: "Bóg z nami".

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(20kB)
(494kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 2 września - XXII Niedziela Zwykła, pierwsza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec. Przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki prośmy o Dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli, aby podejmowany trud przyniósł owoce wzrostu wiedzy oraz wiary nadziei i miłości.

2. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 3 września - wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego - Msza Święta o godz. 18:00,
- we wtorek 4 września - wspomnienie bł. dziewic i męczennic Marii Stelii i Towarzyszek, - Msza Święta o godz. 18:00,
- w środę 5 września - wspomnienie św. Matki Teresy z Kalkuty - Msze Święte w Górzance o godz. 18:00,
- w czwartek 6 września - Pierwszy czwartek miesiąca - dzień modlitw o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. Módlmy się przez wstawiennictwo św. Jana Wojciecha Balickiego. Msza Święta o godz. 8:00,
- w piątek 7 września - Pierwszy piątek miesiąca, wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego - Msza Święta o godz. 18:00, spowiedź o 17:00.
- w sobotę 8 września - Święto Narodzenia NMP, Pierwsza sobota miesiąca- Msza Święta o godz. 18:00.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

3. W niedzielę 9 września - XXIII Niedziela Zwykła. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec.

4. W sobotę 15 września - wizytacja kanoniczna Księdza Arcybiskupa Adama Szala i 300-lecie świątyni w Górzance na tym miejscu, gdyż pierwotnie Górzanka i wcześniejsza kaplica były na wzgórzu "Biłatyj".

5. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

(12kB)6. ŹRÓDŁEM ŻYCIA JEST EUCHARYSTIA - jako Msza Święta i jako Komunia Święta. Niech wrażliwość sumienia pozwoli nam wejść głębiej w zakamarki naszego życia i odnowić nasze życie przez Sakrament pokuty i pojednania. Niech Łaska Boża pozwoli nam przezwyciężyć zahamowania w działaniu na CHWAŁĘ BOŻĄ. Niech nam towarzyszą słowa św. Jana Pawła II - MUSICIE WYMAGAĆ OD SIEBIE. Wobec kruchości życia, trzeba być GOTOWYM NA PRZEJŚCIE DO WIECZNOŚCI. Niech nasze życie przeniknięte będzie pragnieniem nawrócenia, przebaczenia i pojednania.

7. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Niech Duch Święty w odkrywaniu darów wiary, nadziei i miłości. Niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

8. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

© Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Niepokalanej, ku ratowaniu dusz.