Drogich Pielgrzymów i Turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Prosimy o wsparcie prac konserwatorskich.
Z wyrazmi wdzięczności i modlitwą Parafianie z Górzanki.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - GRUDZIEŃ 2018

Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, właściwy dla dialogu z kulturami.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(8kB)

NOWY ROK KOŚCIELNY 2018/2019

"W mocy Bożego Ducha"

"Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość" (Gal 5,22-23)."

(9kB) (33kB)

ADWENT 2018 - 2-24 grudnia

Czyniąc dobro, unikając zła, podejmując walkę ze swoimi słabościami z nadzieją oczekujmy na narodziny Pana Jezusa.

Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

od poniedziałku do piątku

6:00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny,

ok. 6:20 Msza Święta - Roraty,

(66kB)
(33kB)

2 grudnia - I Niedziela Adwentu

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH

Ewangelia według św. Łukasza 21, 25-28. 34-36

Jezus powiedział do swoich uczniów:

"Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym".

(21kB)

8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Z CZYTAŃ LITURGICZNYCH

Ewangelia według św. Łukasza 1, 26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami".

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca".

Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?"

Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego".

Na to rzekła Maryja: "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!"

Wtedy odszedł od Niej anioł.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś niedziela 2 grudnia, I Niedziela Adwentu, I Niedziela Miesiąca, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec o godz. 10:30. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

2. List pasterski Ks. Abp Adama Szala na I Niedzielę Adwentu. "W nowym roku duszpasterskim 2018/2019, realizując hasło "W mocy Bożego Ducha" i kontynuując refleksję nad tajemnicą trzeciej Osoby Trójcy Świętej, skoncentrujemy się na owocach Ducha Świętego. Ich katalog św. Paweł umieszcza w Liście do Galatów: "Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość" (Gal 5,22-23)."

3. Pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok kościelny, który będzie obchodzony pod hasłem "W mocy Bożego Ducha".

4. Adwent jest czasem spojrzenia na swoje życie, aby je uporządkować i świadomie oczekiwać na przyjście Zbawiciela. Chcąc dobrze przygotować się na spotkanie z przychodzącym Jezusem Chrystusem z większą gorliwością staramy się dobre uczynki oraz służyć bliskim i bliźnim. Ten święty czas jest także okazją, aby podjąć dobrowolną abstynencję.

5. W najbliższym tygodniu wspominać będziemy:

- w poniedziałek 3 grudnia - św. Franciszka Ksawerego, prezbitera, Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny o godz. 6:00, Msza Święta - Roraty ok. godz. 6:20,

- we wtorek 4 grudnia wspomnienie św. Jan Damaceńskiego, prezbitera i doktora oraz św. Barbary dziewicy i męczennicy, Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny o godz. 6:00, Msza Święta - Roraty ok. godz. 6:20,

- w środę 5 grudnia wspomnienie św. Saby opata, Bł. Bartłomieja Fanti prezbitera, bł. Filipa Rinaldiego prezbitera, Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny o godz. 6:00, Msza Święta - Roraty ok. godz. 6:20,

- w czwartek 6 grudnia wspomnienie św. Mikołaja biskupa między innymi patrona pasterzy, opiekującego się stadami i chroniącego bydło przed drapieżnymi zwierzętami, Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny o godz. 6:00, Msza Święta - Roraty ok. godz. 6:20,

- w piątek 7 grudnia, I piątek miesiąca, wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła - patrona pszczelarzy, modlić się będziemy o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich. Święty Ambroży jest patronem pszczelarzy, ponieważ umarł w Wielką Sobotę, kiedy w kościołach święci się paschał wykonany w pszczelego wosku. Spowiedź od godz. 16:00, Msza Święta o godz. 17:00,

- w sobotę 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (patronki Gorlic). Rozważać będziemy tajemnicę wiary, która objawia, że Pan Bóg, wybierając Maryję na Matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego. Kościół naucza również, że Maryja nie popełniła żadnego grzechu uczynkowego. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi ogłosił papież Pius IX w 1854 roku, jednak prawda pochodzi z czasów apostolskich - początków chrześcijaństwa. Korzystajmy z Darów Bożych zawierzmy nasze życie i naszych bliskich Maryi - Szafarce Łask. Nabożeństwa: 6:00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny, ok. 6:20 Msza Święta - Roraty, 12:00-13:00 Godzina Łaski - Kościół będzie otwarty możliwość modlitwy we wspólnocie Parafialnej i indywidualnie., o godz. 17:00 druga Msza Święta.

Uroczystość Niepokalanego poczęcia jest świętem patronalnym jednej z Róż Różańcowych w naszej Parafii - Msza Święta w intencji tej Róży na Mszy Świętej Roratniej. W tym dniu także 65 rocznica modlitwy Apelem na Jasnej Górze - MARYJO KRÓLOWO POLSKI, JESTEM PRZY TOBIE, PAMIĘTAM, CZUWAM oraz 27 rocznica założenia Radia Maryja.

7. W sobotę 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny patronki kościoła w Baligrodzie, uroczysta Msza Święta odpustowa o godz. 11:00.

8. W sobotę 8 grudnia zakończenie roku jubileuszowego poświęconego św. Ojcu Pio z okazji 100-lecia od otrzymania przez niego stygmatów oraz 50-lecia od przejścia do domu Ojca - "DO NIEBA Z OJCEM PIO".

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

9. W niedzielę 9 grudnia, Druga Niedziela Adwentu i XIX Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, wspomnienie św. Juana Diego Cuauhtlatoatzin oraz św. Piotra Fourier prezbitera, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec o godz. 10:30.

10. Serdecznie prosimy o ofiarę na pokrycie kosztów remontu można przekazać także na konto Parafii. Bardzo dziękujemy za pomoc, z darem modlitwy w intencji wszystkich Ofiarodawców.

11. Wszystkim Drogim Parafianom, Gościom i Pielgrzymom, chorym i cierpiącym oraz jubilatom i solenizantom niech Dobry Bóg błogosławi i napełnia Swoją Łaską, niech Duch Święty przychodzi z pomocą w każdym czasie. Szczęść Boże.

12. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - LISTOPAD 2018

Intencja powszechna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!
Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(42kB)

25 listopada - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Jana 18, 33b-37

Piłat powiedział do Jezusa: "Czy Ty jesteś Królem żydowskim?" Jezus odpowiedział: "Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?" Piłat odparł: "Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?" Odpowiedział Jezus: "Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd". Piłat zatem powiedział do Niego: "A więc jesteś królem?" Odpowiedział Jezus: "Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu".

(11kB)

25 listopada - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Wyznanie panowania Jezusa (uklęknij i módl się z wiarą)
JEZU, wierzę w Twoje zmartwychwstanie. Bóg Cię uwielbił, napełnił Cię Duchem Świętym i dał Ci Imię, które jest ponad wszelkim imieniem.
Klękam przed Tobą na znak, że uznaję Cię Panem, moim Panem, właścicielem całego mojego życia i poddaję się całkowicie Tobie i Twojej świętej woli, abyś uczynił ze mną to, co chcesz.
Nie chcę już więcej być centrum swojego życia. Panie, Ty przejmij kierowanie. Uczyń, abym pragnął i robił to, co Ty chcesz. Powierzam Ci całego siebie. Chcę być Twój, tylko Twój i niczyj więcej.
Ogłaszam Cię Panem mojego życia, moim jedynym Panem. Nie chcę być niewolnikiem ani pieniędzy, ani przyjemności, ani żadnej wady lub żądzy, która mnie oddala od Ciebie. Daję Ci całe moje życie na zawsze.
Podejmuj wszystkie decyzje według Twojej woli i spraw, abym jak Maryja był sługą Twojego Słowa, ponieważ to jest jedyny sposób na to, by być na prawdę wolnym. Ja nie chcę już więcej żyć, żyj Ty we mnie. Daj mi swoje życie w zamian za moje, które Ci dzisiaj powierzam na zawsze.
Wiem, że potraktowałeś poważnie moje słowa, tak jak ja potraktowałem poważnie Twoje wezwanie. Otwieram Ci całkowicie bramę mojego serca. Wejdź we mnie i zostań ze mną na zawsze.
Dnia:......................
Podpis:..................................
Wyznanie panowania Jezusa.doc - wydrukuj sobie, a drugą cześć przekaż rodzinie, sąsiadowi, przyjacielowi

CUDOWNY MEDALIK - objawienie Katarzynie Laboure w Paryżu
W XIX i XX wieku Matka Boża - Maryja Niepokalana ukazyła się w kilku miejscach w Europie i na innych kontynentach. Wśród objawień oficjalnie uznanych przez Kościół wymienia się:
Paryż (Rue du Bac, 1830), Blangy (1863), La Salette (1851), Lourdes (1862), Pontmain (1871), Pellevoisin (1894), Gietrzwałd (1877), Knock (1893), Fatima (1917), Beauraing (1932–1933), Banneux (1933), Akita (1973–1982), Betania (1976), Cuapa (1980), Kibeho (1981–1983).

(196kB)
(21kB)

30 listopada - Święto św. Andrzeja, apostoła

Z CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Mateusza 4, 18-22

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi". Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 25 listopada - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec. Po Mszy Świętej odnowimy Jubileuszowy Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

2. W niedzielę 25 listopada, z racji wspomnienia św. Rafała Kalinowskiego, odpust w Rajskiem, uroczysta Msza Święta o godz. 12:00.

3. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 26 listopada - Msza Święta o godz. 8:00,
- we wtorek 27 listopada - Msza Święta o godz. 8:00,
- w środę 28 listopada - Msza Święta o godz. 17:00,
- w czwartek 29 listopada - Msza Święta o godz. 17:00,
- w piątek 30 listopada - święto św. Andrzeja Apostoła, Msza Święta o godz. 8:00,
- w sobotę 1 grudnia - pierwsza sobota miesiąca, Msza Święta o godz. 17:00

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

4. W niedzielę 2 grudnia - I Niedziela Adwentu, rozpoczęcie roku liturgicznego pod hasłem "W mocy Bożego Ducha - formować chrześcijańską postawę ucznia apostolstwa Chrystusa". Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec. Pierwsza niedziela miesiąca - po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

5. W piątek 30 listopada w hotelu KARINO w Berezce odbędzie się konferencja poświęcona odzyskaniu przez Polskę niepodległości. O kapłanach patriotach będzie mówił ks. Piotr Bartnik.

6. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

7. WIERZĘ W ŚWIĘTYCH OBCOWANIA, CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE, ŻYWOT WIECZNY - AMEN. Módlmy się o codzienne świadome pielgrzymowanie na ziemi, którego celem jest osiągnięcie szczęścia wiecznego w niebie. Przez wstawiennictwo wszystkich Świętych, których Kościół wyniósł na ołtarze módlmy się, abyśmy naśladowali ich cnoty i oddanie w służbie Panu Bogu i ludziom. "Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą" i ta myśl ks. Jana Twardowskiego niech nam towarzyszy, abyśmy nie byli obojętni na los chorych, cierpiących i samotnych.

8. Wszystkich Parafian, Przyjaciół i Gości niech Bóg Wszechmogący obdarza Swoimi Łaskami. Niech Duch Święty prowadzi nas drogą wiary, nadziei i miłości, abyśmy dobrze żyli i osiągnęli niebo. Niech Święta Rodzina Jezus, Maryja i Józef bronią nas przed codziennymi zagrożeniami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

9. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(16kB)

18 listopada - XXXIII Niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 13, 24-32

Jezus powiedział do swoich uczniów: "W owe dni, po wielkim ucisku, "słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie" zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i "zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba". A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec".

(24kB)

Trwa listopad, w modlitwie pamiętajmy o zmarłych,
CHRZEŚCIJANSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM

- Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przyjęciem Komunii Świętej.
- Ofiarowanie odpustów.
- Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.
- Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.
- Naśladowanie dobrych cech zmarłych.
- Roztropna troska o estetykę grobu.

(18kB)

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI NARODU POLSKIEGO - MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI

- św. Janie Pawle II
- św. Janie z Dukli
- św. Andrzeju Bobolo
- św. Janie Sebastianie Pelczarze
- św. Zygmuncie Gorazdowski
- bł. Janie Wojciechu Balicki
- bł. Bronisławie Markiewiczu
- bł. Karolino Kózkówno

18 listopada - wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny
(15kB) Najłaskawszy Boże, który sprawiłeś że młoda dziewczyna poświęciła swoją czystość wyłącznie Tobie przez ofiarę ze swojego życia ginąc z rąk nieprzyjaciela, spraw, prosimy, abyśmy za Jej wstawiennictwem umieli podejmować codziennie walkę z pokusami, Wzbudź w nas mocne postanowienie życia czystego i szlachetnego. Spraw łaskawie, byśmy umieli rozpoznać swoje powołanie i naśladować cnoty błogosławionej Karoliny a spełniając Twoją wolę oczyszczali swoje intencje i przez zachowanie czystości ciała i duszy służyli Tobie z radością.
Niech Twoja łaska broni nas od wszelkich napaści nieprzyjaciół Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...
TRWAJMY W CZYSTOŚCI I MIŁOŚCI.
BROŃMY PRAW BOŻYCH I SWOJEJ GODNOŚCI.
MÓDLMY SIĘ O RATUNEJ DLA MAŁŻEŃSTW ZAGROŻONYCH ROZPADEM
PROŚMY O DAR PRZEBACZENIA I POJEDNANIA W RODZINACH

(33kB)

21 listopada - wspomnienie Ofiarowania NMP
W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, polegający na tym, że dzieci - nawet jeszcze nie narodzone - ofiarowywano służbie Bożej. Dziecko, zanim ukończyło piąty rok życia, zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano kapłanowi, który ofiarowywał je Panu. Zdarzało się czasem, że dziecko pozostawało dłużej w świątyni, wychowywało się, uczyło służby dla sanktuarium, pomagało wykonywać szaty liturgiczne i asystowało podczas nabożeństw. Święta Anna, matka Maryi, przez wiele lat była bezdzietna. Mimo to nie utraciła wiary i ciągle prosiła Boga o dziecko. Złożyła obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda je na służbę Bogu. Tak zrobiła, choć po tylu latach oczekiwania na upragnione potomstwo musiało to być wielkie poświęcenie z jej strony. Ewangelie nie mówią dokładnie, kiedy miało miejsce ofiarowanie Maryi, ale na pewno na początku Jej życia, prawdopodobnie, gdy Maryja miała trzy lata. Wtedy to Jej rodzice, św. Joachim i św. Anna, przedstawili Bogu przyszłą Królową Świata. Oddali Ją wówczas kapłanowi Zachariaszowi, który kilkanaście lat później stał się ojcem św. Jana Chrzciciela. Według niektórych autorów Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Zdarzenie to wspominamy właśnie w dniu dzisiejszym. Informacje o nim pochodzą z pism apokryficznych, nie przyjętych do kanonu Pisma świętego. więcej...

(11kB)

25 listopada - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Wyznanie panowania Jezusa (uklęknij i módl się z wiarą)
JEZU, wierzę w Twoje zmartwychwstanie. Bóg Cię uwielbił, napełnił Cię Duchem Świętym i dał Ci Imię, które jest ponad wszelkim imieniem.
Klękam przed Tobą na znak, że uznaję Cię Panem, moim Panem, właścicielem całego mojego życia i poddaję się całkowicie Tobie i Twojej świętej woli, abyś uczynił ze mną to, co chcesz.
Nie chcę już więcej być centrum swojego życia. Panie, Ty przejmij kierowanie. Uczyń, abym pragnął i robił to, co Ty chcesz. Powierzam Ci całego siebie. Chcę być Twój, tylko Twój i niczyj więcej.
Ogłaszam Cię Panem mojego życia, moim jedynym Panem. Nie chcę być niewolnikiem ani pieniędzy, ani przyjemności, ani żadnej wady lub żądzy, która mnie oddala od Ciebie. Daję Ci całe moje życie na zawsze.
Podejmuj wszystkie decyzje według Twojej woli i spraw, abym jak Maryja był sługą Twojego Słowa, ponieważ to jest jedyny sposób na to, by być na prawdę wolnym. Ja nie chcę już więcej żyć, żyj Ty we mnie. Daj mi swoje życie w zamian za moje, które Ci dzisiaj powierzam na zawsze.
Wiem, że potraktowałeś poważnie moje słowa, tak jak ja potraktowałem poważnie Twoje wezwanie. Otwieram Ci całkowicie bramę mojego serca. Wejdź we mnie i zostań ze mną na zawsze.
Dnia:......................
Podpis:..................................
Wyznanie panowania Jezusa.doc - wydrukuj sobie, a drugą cześć przekaż rodzinie, sąsiadowi, przyjacielowi

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 18 listopada - - XXXIII Niedziela Zwykła, wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec i trzeci dzień nowenny przed Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata. Dziś Drugi Światowy Dzień Ubogich - z tej okazji Ojciec Święty Franciszek przekazuje światu orędzie "Biedak zawołał i Pan go usłyszał".

2. Odpust ku czci bł. Karoliny Kózkówny w Bukowcu - uroczysta Msza Święta o godz. 12:00.

3. W listopadzie Msze Święte w dni powszednie o godz. 17:00. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 19 listopada - wspomnienie bł. Salomei,
- we wtorek 20 listopada - wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego,
- w środę 21 listopada - wspomnienie Ofiarowania NMP,
- w czwartek 22 listopada - wspomnienie św. Cecylii dziewicy i męczennicy, 11 rocznica śmieci ks. Wiktora Obrockiego - I kustosza Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku,
- w piątek 23 listopada - wspomnienie św. Klemensa I papieża i męczennika oraz św. Kolumbana opata,
- w sobotę 24 listopada - wspomnienie św. Andrzeja Dung-Lac prezbitera i towarzyszy.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

4. W niedzielę 25 listopada -Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec. Po Mszy Świętej odnowimy Jubileuszowy Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

5. W czwartek 22 listopada, nabożeństwo ku czci św. Rity w Czarnej początek o godz. 17:00 (Różaniec, odczytywanie intencji, Msza Święta, poświęcenie białych róż).

6. W niedzielę 25 listopada, z racji wspomnienia św. Rafała Kalinowskiego, odpust w Rajskiem, uroczysta Msza Święta o godz. 12:00.

7. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

8. WIERZĘ W ŚWIĘTYCH OBCOWANIA, CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE, ŻYWOT WIECZNY - AMEN. Módlmy się o codzienne świadome pielgrzymowanie na ziemi, którego celem jest osiągnięcie szczęścia wiecznego w niebie. Przez wstawiennictwo wszystkich Świętych, których Kościół wyniósł na ołtarze módlmy się, abyśmy naśladowali ich cnoty i oddanie w służbie Panu Bogu i ludziom. "Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą" i ta myśl ks. Jana Twardowskiego niech nam towarzyszy, abyśmy nie byli obojętni na los chorych, cierpiących i samotnych.

9. Wszystkich Parafian, Przyjaciół i Gości niech Bóg Wszechmogący obdarza Swoimi Łaskami. Niech Duch Święty prowadzi nas drogą wiary, nadziei i miłości, abyśmy dobrze żyli i osiągnęli niebo. Niech Święta Rodzina Jezus, Maryja i Józef bronią nas przed codziennymi zagrożeniami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

10. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(41kB)

11 listopada - XXXII Niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 12, 38-44

Jezus, nauczając rzesze, mówił: "Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok". Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: "Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie".

(156kB)

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI NARODU POLSKIEGO - MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI

- św. Janie Pawle II
- św. Janie z Dukli
- św. Andrzeju Bobolo
- św. Janie Sebastianie Pelczarze
- św. Zygmuncie Gorazdowski
- bł. Janie Wojciechu Balicki
- bł. Bronisławie Markiewiczu
- bł. Karolino Kózkówno

(20kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 11 listopada - XXXII Niedziela Zwykła, 100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 9:30. O godz. 11:00 w Polanie Msza Święta z poświęceniem figury św. Jana Nepomucena wykonanej przez Pana Zbigniewa Sidorskiego.

2. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 12 listopada - wspomnienie św. Jozafata biskupa i męczennika, Msza Święta o godz. 7:00,
- we wtorek 13 listopada - wspomnienie św. Benedykta, Jana Mateusza, Izaaka i Krystyna - pierwszych męczenników Polski, 54 rocznica śmierci Ks. Bp. Franciszka Barda biskupa pomocniczego w latach 1931-1933 i biskup diecezjalny w Archidiecezji Przemyskiej w latach 1934-1964, Msza Święta o godz. 7:00,
- w środę 14 listopada -wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy oraz święto wszystkich świętych zakonu karmelitańskiego, Msza Święta o godz. 7:00,
- w czwartek 15 listopada - wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora kościoła, Msza Święta o godz. 17:00,
- w piątek 16 listopada - wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskich Bazylik Świętych Apostołów Piotra i Pawła, św. Małgorzaty Szkodzkiej, św. Gertrudy, NMP Ostrobramskiej, rozpoczęcie nowenny przed Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata, Msza Święta o godz. 17:00,
- w sobotę 17 listopada - wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, Msza Święta w Górzance o godz. 17:00, Msza Święta z modlitwą uwielbienia i o uzdrowienie w Polańczyku o godz. 19:00.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

3. W niedzielę 18 listopada - XXXIII Niedziela Zwykła, wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. Msze Święte w Górzance 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec. Odpust ku czci bł. Karoliny Kózkówny w Bukowcu - uroczysta Msza Święta o godz. 12:00. W przyszłą niedzielę Drugi Światowy Dzień Ubogich - z tej okazji Ojciec Święty Franciszek przekazuje światu orędzie "Biedak zawołał i Pan go usłyszał"

4. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

5. WIERZĘ W ŚWIĘTYCH OBCOWANIA, CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE, ŻYWOT WIECZNY - AMEN. Módlmy się o codzienne świadome pielgrzymowanie na ziemi, którego celem jest osiągnięcie szczęścia wiecznego w niebie. Przez wstawiennictwo wszystkich Świętych, których Kościół wyniósł na ołtarze módlmy się, abyśmy naśladowali ich cnoty i oddanie w służbie Panu Bogu i ludziom. "Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą" i ta myśl ks. Jana Twardowskiego niech nam towarzyszy, abyśmy nie byli obojętni na los chorych, cierpiących i samotnych.

6. Wszystkich Parafian, Przyjaciół i Gości niech Bóg Wszechmogący obdarza Swoimi Łaskami. Niech Duch Święty prowadzi nas drogą wiary, nadziei i miłości, abyśmy dobrze żyli i osiągnęli niebo. Niech Święta Rodzina Jezus, Maryja i Józef bronią nas przed codziennymi zagrożeniami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

7. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(37kB)

4 listopada - XXXI Niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 12, 28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: "Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?" Jezus odpowiedział: "Pierwsze jest: "Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą". Drugie jest to: "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego". Nie ma innego przykazania większego od tych". Rzekł Mu uczony w Piśmie: "Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary". Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: "Niedaleko jesteś od królestwa Bożego". I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

(14kB)

9 listopada - Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Z CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Jana 2, 13-22

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: "Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska". Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: "Gorliwość o dom Twój pożera Mnie". W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: "Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?" Jezus dał im taką odpowiedź: "Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo". Powiedzieli do Niego Żydzi: "Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?" On zaś mówił o świątyni swego Ciała. Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

(156kB)

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI NARODU POLSKIEGO - MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI

- św. Janie Pawle II
- św. Janie z Dukli
- św. Andrzeju Bobolo
- św. Janie Sebastianie Pelczarze
- św. Zygmuncie Gorazdowski
- bł. Janie Wojciechu Balicki
- bł. Bronisławie Markiewiczu
- bł. Karolino Kózkówno

CHRZEŚCIJANSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM

1. Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przejęciem Komunii Świętej.
2. Ofiarowanie odpustów.
3. Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.
4. Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.
5. Naśladowanie dobrych cech zmarłych.
6. Roztropna troska o estetykę grobu.

OFIAROWANIE ODPUSTÓW

Każdego dnia od 1 do 8 listopada można dostąpić odpustu zupełnego dla zmarłych za nawiedzenie cmentarza i równoczesne zmówienie modlitwy w intencji zmarłych.
Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych - ratuje dusze z czyśćca.
WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU
Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja).
Wykonać czynności obdarzone odpustem.
Wypełnić trzy warunki:
1. Spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej.
2. Przyjęcie Komunii Świętej.
3. Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
Jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy.

(20kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 4 listopada - XXXI Niedziela Zwykła, wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskup Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 różaniec za zmarłych. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic Różańcowych.

2. W niedzielę 4 listopada o godz. 15:00 Msza Święta z poświęceniem Krzyża na cerkwisku w Radziejowej. Dojazd samochodami. W razie złej pogody Koronka do Miłosierdzia Bożego i poświęcenie Krzyża.

3. Dzisiaj w kościołach w Polsce odczytywany jest List Konferencji Episkopatu Polski na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. W związku ze zbliżającym się świętem pamiętajmy o wywieszeniu flagi.

4. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 5 listopada - wspomnienie świętych Elżbiety i Zachariasza, rodziców św. Jana Chrzciciela, Msza Święta o godz. 17:00,
- we wtorek 6 listopada - wspomnienie św. Leonarda z Limoges, pustelnika, Msza Święta o godz. 17:00,
- w środę 7 listopada - wspomnienie bł. Franciszka Palau y Quer, od Jezusa, Maryi, Józefa, prezbitera, Msza Święta o godz. 17:00,
- w czwartek 8 listopada - wspomnienie św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, dziewicy, Msza Święta o godz. 17:00,
- w piątek 9 listopada - święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, Msza Święta o godz. 17:00,
- w sobotę 10 listopada - wspomnienie św. Leona Wielkiego papieża i doktora Kościoła, Msza Święta o godz. 18:00, po Mszy Świętej, zasadzenie DĘBU NIEPODLEGŁOŚCI - w wigilię 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

5. W niedzielę 11 listopada - XXXII Niedziela Zwykła, 100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 9:30. O godz. 11:00 w Polanie Msza Święta z poświęceniem figury św. Jana Nepomucena wykonanej przez Pana Zbigniewa Sidorskiego.

6. Od 1 do 8 listopada włącznie można uzyskać odpusty zupełne za zmarłych - dusze w czyśćcu cierpiące. Warunkami zyskania odpustu są:
- Sakrament Pokuty i Pojednania (jednorazowy, jeżeli trzeba),
- ofiarowanie Komunii Świętej,
- brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
- pobożne nawiedzenie cmentarza,
- modlitwa w intencjach Ojca Świętego. (intencje na listopad podane są powyżej, przy zdjęciu Ojca Świętego Franciszka).

7. Od 9 do 30 listopada można zyskać odpust cząstkowy, pod warunkami określonymi powyżej. Modląc się za zmarłych pamiętajmy także o Duszpasterzach obrządku łacińskiego i greckokatolickiego, między innymi o:
- Ks. Janie Dobrzańskim (gr.-kat.) ostatnim proboszczu w Radziejowej,
- Ks. Andrzeju Mokrym (gr.-kat.) ostatnim proboszczu w Górzance,
- Ks. Janie Hamerskim (gr.-kat.) z Wołkowyi,
- Ks. Franciszku Stopie (łac.) z Polańczyka,
- Ks. Wiktorze Obrockim (łac.) z Polańczyka, zm. 22.XI.2007
- Ks. Stanisławie Gołdaszu (łac.) z Wołkowyi,
- Ks. Franciszku Jarzynie (łac.) z Terki,
- Ks. Abp. Ignacym Tokarczuku, założycielu rzymskokatolickiej Parafii w Górzance w 1969 r.,
- Ks. Józefie Kalandyku (łac.) pierwszym proboszczu w Górzance, zm. 1974 r.
- Ks. Janie Karasiu (łac.) proboszczu z Górzanki, zm. 2005
- Ks. Prał. Stanisławie Szczepańskim (łac.) proboszczu w Wołkowyi, zm. 2017 r.

8. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

9. WIERZĘ W ŚWIĘTYCH OBCOWANIA, CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE, ŻYWOT WIECZNY - AMEN. Módlmy się o codzienne świadome pielgrzymowanie na ziemi, którego celem jest osiągnięcie szczęścia wiecznego w niebie. Przez wstawiennictwo wszystkich Świętych, których Kościół wyniósł na ołtarze módlmy się, abyśmy naśladowali ich cnoty i oddanie w służbie Panu Bogu i ludziom. "Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą" i ta myśl ks. Jana Twardowskiego niech nam towarzyszy, abyśmy nie byli obojętni na los chorych, cierpiących i samotnych.

10. Wszystkich Parafian, Przyjaciół i Gości niech Bóg Wszechmogący obdarza Swoimi Łaskami. Niech Duch Święty prowadzi nas drogą wiary, nadziei i miłości, abyśmy dobrze żyli i osiągnęli niebo. Niech Święta Rodzina Jezus, Maryja i Józef bronią nas przed codziennymi zagrożeniami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

11. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(26kB)

28 października - XXX Niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 10, 46b-52

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!" Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: "Synu Dawida, ulituj się nade mną!"
Jezus przystanął i rzekł: "Zawołajcie go". I przywołali niewidomego, mówiąc mu: "Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię". On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa.
A Jezus przemówił do niego: "Co chcesz, abym ci uczynił?"
Powiedział Mu niewidomy: "Rabbuni, żebym przejrzał".
Jezus mu rzekł: "Idź, twoja wiara cię uzdrowiła". Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

(70kB)

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych

Z CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Mateusza 5, 1-12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie".

(8kB)

2 listopada - Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

Z CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Łukasza 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek.
Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: "Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego". Po tych słowach wyzionął ducha.
Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany.
W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach.
Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: "Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał".

(30kB)

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Msze Święte
1 listopada - 8:00, 14:00 z procesją żałobną na cmentarzu
2 listopada - 8:00, 14:00

... WIERZĘ W ŚWIĘTYCH OBCOWANIE
WIERZĘ W ŻYCIE WIECZNE.
AMEN


ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI NARODU POLSKIEGO - MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI
- św. Janie Pawle II
- św. Janie z Dukli
- św. Andrzeju Bobolo
- św. Janie Sebastianie Pelczarze
- św. Zygmuncie Gorazdowski
- bł. Janie Wojciechu Balicki
- bł. Bronisławie Markiewiczu
- bł. Karolino Kózkówno

PRZEZ POKUTĘ - DO ŚWIĘTOŚCI

"Wszyscy zaś wychwalali Pana, sprawiedliwego Sędziego, który rzeczy ukryte czyni jawnymi, a potem oddali się modlitwie i błagali, aby popełniony grzech został całkowicie wymazany.
Mężny Juda upomniał lud, aby strzegli samych siebie i byli bez grzechu mając przed oczyma to, co się stało na skutek grzechu tych, którzy zginęli.
Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około dwu tysięcy srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech.
Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda - była to myśl święta i pobożna.
Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu." (2 Mch 12,41-45)

CHRZEŚCIJANSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM

1. Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przejęciem Komunii Świętej.
2. Ofiarowanie odpustów.
3. Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.
4. Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.
5. Naśladowanie dobrych cech zmarłych.
6. Roztropna troska o estetykę grobu.

OFIAROWANIE ODPUSTÓW

Każdego dnia od 1 do 8 listopada można dostąpić odpustu zupełnego dla zmarłych za nawiedzenie cmentarza i równoczesne zmówienie modlitwy w intencji zmarłych.
Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych - ratuje dusze z czyśćca.
WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU
Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja).
Wykonać czynności obdarzone odpustem.
Wypełnić trzy warunki:
1. Spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej.
2. Przyjęcie Komunii Świętej.
3. Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
Jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy.

(20kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 28 października - XXX Niedziela Zwykła, rocznica poświęcenia kościoła własnego, Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym - módlmy się szczególnie za chrześcijan z Pakistanu.

2. W poniedziałek, wtorek i środę 29-31 października Msze Święte z Różańcem o godz. 17:00. Od 16:30 czas Spowiedzi Świętej przed Uroczystością Wszystkich Świętych, Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych, Pierwszym Piątkiem i Pierwszą Sobotą Miesiąca. Przygotujmy nasze serca do modlitwy i zyskiwania odpustów za zmarłych. Nasza modlitwa za zmarłych, zyskiwane odpusty, wypominki, zamawiane Msze Święte są jedyną drogą, jaka może im pomóc w osiągnięciu nieba.

3. W czwartek 1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych, pierwszy czwartek miesiąca - Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 14:00. Po Mszy Świętej o godz. 14:00 procesja żałobna na cmentarz i modlitwa za zmarłych spoczywających w Górzance, Tyskowej, Radziejowej oraz zmarłych z rodzin ofiarodawców, zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego.

4. W piątek 2 listopada - Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, pierwszy piątek miesiąca - Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 14:00. Msza Święta za zmarłych przewodników i zmarłych ze środowiska związanego z PTTK Oddział "Ziemia Sanocka" oraz Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych KARPATY o godz. 17:00 w kaplicy cmentarnej w Sanoku. Zachęcamy do pomocy zmarłym - duszom w czyśćcu cierpiącym) w sposób określony przez Kościół. Pamiętajmy o modlitwie wspominkowej. W naszej Parafii, przez cały listopad modlitwa za zmarłych podanych w wypominkach oraz dawnych mieszkańców Górzanki i Woli Górzańskiej, których nazwiska zapisane są w księgach parafialnych udostępnionych przez Archiwum w Przemyślu.

5. Od 1 do 8 listopada włącznie można uzyskać odpusty zupełne za zmarłych - dusze w czyśćcu cierpiące. Warunkami zyskania odpustu są:
- Sakrament Pokuty i Pojednania (jednorazowy, jeżeli trzeba),
- ofiarowanie Komunii Świętej,
- brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
- pobożne nawiedzenie cmentarza,
- modlitwa w intencjach Ojca Świętego. (intencje na listopad podane są powyżej, przy zdjęciu Ojca Świętego Franciszka).

6. Od 9 do 30 listopada można zyskać odpust cząstkowy, pod warunkami określonymi powyżej. Modląc się za zmarłych pamiętajmy także o Duszpasterzach obrządku łacińskiego i greckokatolickiego, między innymi o:
- Ks. Janie Dobrzańskim (gr.-kat.) ostatnim proboszczu w Radziejowej,
- Ks. Andrzeju Mokrym (gr.-kat.) ostatnim proboszczu w Górzance,
- Ks. Janie Hamerskim (gr.-kat.) z Wołkowyi,
- Ks. Franciszku Stopie (łac.) z Polańczyka,
- Ks. Wiktorze Obrockim (łac.) z Polańczyka, zm. 22.XI.2007
- Ks. Stanisławie Gołdaszu (łac.) z Wołkowyi,
- Ks. Franciszku Jarzynie (łac.) z Terki,
- Ks. Abp. Ignacym Tokarczuku, założycielu rzymskokatolickiej Parafii w Górzance w 1969 r.,
- Ks. Józefie Kalandyku (łac.) pierwszym proboszczu w Górzance, zm. 1974 r.
- Ks. Janie Karasiu (łac.) proboszczu z Górzanki, zm. 2005
- Ks. Prał. Stanisławie Szczepańskim (łac.) proboszczu w Wołkowyi, zm. 2017 r.

7. W sobotę 3 listopada - wspomnienie św. Marcina de Porres - zakonnika, pierwsza sobota miesiąca, Msza Święta z Różańcem za zmarłych i poległych w obronie Ojczyzny o godz. 17:00.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

8. W niedzielę 4 listopada - XXXI Niedziela Zwykła, pierwsza niedziela miesiąca, wspomnienie św. Karola Boromeusza. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00 o godz. 10:30 Różaniec, zmiana tajemnic różańcowych po obu Mszach Świętych.

9. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

10. WIERZĘ W ŚWIĘTYCH OBCOWANIA, CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE, ŻYWOT WIECZNY - AMEN. Módlmy się o codzienne świadome pielgrzymowanie na ziemi, którego celem jest osiągnięcie szczęścia wiecznego w niebie. Przez wstawiennictwo wszystkich Świętych, których Kościół wyniósł na ołtarze módlmy się, abyśmy naśladowali ich cnoty i oddanie w służbie Panu Bogu i ludziom. "Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą" i ta myśl ks. Jana Twardowskiego niech nam towarzyszy, abyśmy nie byli obojętni na los chorych, cierpiących i samotnych.

11. Wszystkich Parafian, Przyjaciół i Gości niech Bóg Wszechmogący obdarza Swoimi Łaskami. Niech Duch Święty prowadzi nas drogą wiary, nadziei i miłości, abyśmy dobrze żyli i osiągnęli niebo. Niech Święta Rodzina Jezus, Maryja i Józef bronią nas przed codziennymi zagrożeniami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

12. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - PAŹDZIERNIK 2018

Ewangelizacyjna:
Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!
Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(40kB)

21 października - XXIX Niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 10, 35-45

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: "Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy".
On ich zapytał: "Co chcecie, żebym wam uczynił?"
Rzekli Mu: "Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie".
Jezus im odparł: "Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?"
Odpowiedzieli Mu: "Możemy".
Lecz Jezus rzekł do nich: "Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane".
Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:
"Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu".

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(20kB)
(32kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 21 października - XXIX Niedziela Zwykła, rozpoczynamy 92. Tydzień Misyjny pod hasłem "Pełni ducha i posłani", z tej okazji swoje słowo kieruje Ojciec Święty Franciszek "Wraz z młodymi nieśmy wszystkim Ewangelię". Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Modlitwą otaczajmy powołanych do posługi na misjach i wszystkie dzieła misyjne Polsce, Europie i dalekim świecie.

2. W październiku Msze Święte w dni powszednie o godz. 17:00. Po Mszy Świętej będziemy odmawiać Różaniec. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 22 października - wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża,
- we wtorek 23 października - wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa oraz św. Jana Kapistrana, prezbitera,
- w środę 24 października - wspomnienie bł. Jana Wojciecha Balickiego, prezbitera,
- w czwartek 25 października - wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa
- w piątek 26 października - wspomnienie bł. Celiny Borzęckiej, zakonnicy,
- w sobotę 27 października - wspomnienie św. Frumencjusza, buskupa.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

3. W niedzielę 28 października - XXX Niedziela Zwykła, wspomnienie rocznicy poświęcenia własnego kościoła. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Modlitwą otaczajmy wszystkich Księży Proboszczów i Kapłanów posługujących w Górzance oraz całą naszą wspólnotę parafialną.

4. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada - święto radosne, poświęcone wszystkim, których Kościół wyniósł do chwały ołtarzy i których święta lub wspomnienia liturgiczne obchodzimy w ciągu roku kalendarzowego. Wierzymy w świętych obcowanie i ich wstawiennictwo za nami u Pana Boga. Święci i Błogosławieni, to Ci, którzy osiągnęli niebo i dziś korzystając z ich nauczania i naśladując ich cnoty możemy także dążyć do świętości. Pierwszym i niedościgłym wzorem na drodze do świętości zawsze jest Pan Jezus. Z Ewangelii św. Jana 3,16 "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." i z Pierwszego Listu św. Piotra 1,14-17 [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi według uczynków każdego, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie."

5. W dniu 2 listopada - wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych - dzień poświęcony szczególnej pamięci o naszych bliskich zmarłych. Zadbajmy o czystość na cmentarzu parafialnym i symbolicznym zniczem o wystrój grobów naszych bliskich. W trosce o ekologię i środowisko naturalne unikajmy sztucznych kwiatów i plastiku. W kościele wyłożone są kartki do składania wypominek. Za zmarłych podanych w wypominkach będziemy modlić się w listopadzie. Przez modlitwę, Komunię Świętą i zyskiwanie odpustów możemy wypraszać niebo na naszych zmarłych, w dnia 1-8 listopada - codziennie za jedną osobę.

6. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

7. ŹRÓDŁEM NADZIEI JEST MARYJA - "SOLI DEO PER MARIAM" - "Samemu Bogu przez Maryję" - tak brzmiało zawołanie ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Polski. Inne Jego zdanie brzmiało "CZAS TO MIŁOŚĆ" i w tym duchu patrzmy na nasze środowisko, jako LUDZIE DOBREJ WOLI, starajmy się pomóc każdemu przez modlitwę, dobre słowo, dary materialne. ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE, BO JA JESTEM ŚWIĘTY, PAN, BÓG WASZ (Kapł. 19,2). Niech nasze życie przeniknięte będzie pragnieniem nawrócenia, przebaczenia i pojednania.

8. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Niech Duch Święty pomaga w odkrywaniu darów wiary, nadziei i miłości. Niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

9. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(29kB)

14 października - XXVIII Niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 10, 17-30

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: "Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?"
Jezus mu rzekł: "Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę".
On Mu odpowiedział: "Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości".
Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: "Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną". Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.
Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: "Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego". Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: "Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego".
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: "Któż więc może być zbawiony?"
Jezus popatrzył na nich i rzekł: "U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe".
Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: "Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą".
Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym".

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(145kB)

18 października - Święto św. Łukasza, ewangelisty

Z CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Łukasza 10, 1-9

Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.
Powiedział też do nich: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: "Pokój temu domowi!" Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was.
W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę.
Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: "Przybliżyło się do was królestwo Boże"."

(20kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 14 października - XXVIII Niedziela Zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00 i z miana tajemnic różańcowych. Przeżywamy w tym dniu XVIII Dzień Papieski i Dzień Komisji Edukacji Narodowej - przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II módlmy się w intencji nauczycieli i wychowawców.

2. Duszpasterstwo Turystyczne Archidiecezji Przemyskiej organizuje w niedzielę, 14 października br., w Beskidzie Niskim, XVIII Dzień Papieski dla miłośników gór. Jego program jest następujący: przyjazd przed godz. 9.00 do Nowego Żmigrodu. Tam o godz. 9.00w Sanktuarium bł. ks. Władysława Findysza będziemy uczestniczyć we Mszy św., a po jej zakończeniu podjedziemy do miejscowości Kąty. Z Kątów wyruszymy pieszo najpierw na Górę Grzywacką (567 m n.p.m.), na której stoku będziemy odprawiać Drogę Krzyżową w intencji naszej Ojczyzny. Następnie, po odpoczynku, udamy się w dalszą trasę po interesujących widokowo i historycznie wzgórzach oraz obiektach. Zakończenie przewiduje się ok. godz. 16.00. Przypominam, że każdy uczestnik bierze udział w tej wyprawie na własną odpowiedzialność.

3. List pasterski Konferencji Episkopatu Polski na XVIII Dzień Papieski "Promieniowanie Ojcostwa".

4. W październiku Msze Święte w dni powszednie o godz. 17:00. Po Mszy Świętej będziemy odmawiać Różaniec. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 15 października - wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła,
- we wtorek 16 października - wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, zakonnicy,
- w środę 17 października - wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych
- w czwartek 18 października - święto św. Łukasza, ewangelisty,
- w piątek 19 października - wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika,
- w sobotę 20 października - wspomnienie św. Jana Kantego.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

5. W niedzielę 21 października - XXIX Niedziela Zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00.

6. W środę 17 października Ks. Abp Adam Szal poświęci nowy Krzyż na Smereku. Wyjście z Wetliny na Smerek o godz. 12:30, uroczystości na szczycie o godz. 14:00.

7. W środę 17 października w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku - Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie o godz. 19:00. Transmisja w Archidiecezjalnym Radiu "FARA".

8. W poniedziałek 22 października modlitwa różańcowa i Msza Święta dziękczynno-błagalna przez wstawiennictwo św. Rity oraz poświecenie róż, w Czarnej k. Lutowisk, rozpoczęcie o godz. 17:00.

9. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Gorąco prosimy o przekazywanie ofiar do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

10. ŹRÓDŁEM NADZIEI JEST MARYJA - "SOLI DEO PER MARIAM" - "Samemu Bogu przez Maryję" - tak brzmiało zawołanie ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Polski. Inne Jego zdanie brzmiało "CZAS TO MIŁOŚĆ" i w tym duchu patrzmy na nasze środowisko, jako LUDZIE DOBREJ WOLI, starajmy się pomóc każdemu przez modlitwę, dobre słowo, dary materialne. ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE, BO JA JESTEM ŚWIĘTY, PAN, BÓG WASZ (Kapł. 19,2). Niech nasze życie przeniknięte będzie pragnieniem nawrócenia, przebaczenia i pojednania.

11. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Niech Duch Święty pomaga w odkrywaniu darów wiary, nadziei i miłości. Niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

12. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(15kB)

7 października - XXVII Niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 10, 2-16

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.
Odpowiadając, zapytał ich: "Co wam przykazał Mojżesz?"
Oni rzekli: "Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić".
Wówczas Jezus rzekł do nich: "Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela".
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: "Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo".
Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.
A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego".
I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

(165kB)

(20kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 7 października - XXVII Niedziela Zwykła, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, wspomnienie zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r.. Msze Święte w Górzance o godz. 6:30 i 18:00. W czasie Mszy Świętej o godz. 18:00 wręczenie różańców dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii Świętej. Zmiana tajemnic różańcowych w niedzielę 14 października.

2. W niedzielę 7 października - XIX powojenny odpust w Łopience - Różaniec 10:30, uroczysta Msza Święta 11:00. Mszy Świętej w Łopience będzie przewodniczył ks. prałat Józef Trela - Wicekanclerz Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Przemyskiej Obrządku Łacińskiego, homilię wygłosi ks. prałat, doktor Franciszek Rząsa - duszpasterz w Schronisku dla Bezdomnych i zakładzie opieki ogólnej "Przystań Matki Bożej" w Jarosławiu. Piesza pielgrzymka z Górzanki do Łopienki przez przełącz Hyrcza wyjdzie o godz. 7:00.

3. List pasterski Konferencji Episkopatu Polski na XVIII Dzień Papieski "Promieniowanie Ojcostwa".

4. W październiku Msze Święte w dni powszednie o godz. 18:00. Po Mszy Świętej będziemy odmawiać Różaniec. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 8 października - wspomnienie św. Pelagii, męczennicy,
- we wtorek 9 października - wspomnienie świętych męczenników Dionizego, biskupa, i Towarzyszy albo wspomnienie św. Jana Leonardiego, prezbitera,
- w środę 10 października - wspomnienie bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy,
- w czwartek 11 października - wspomnienie św. Jana XXIII, papieża,
- w piątek 12 października - wspomnienie bł. Jana Beyzyma, prezbitera,
- w sobotę 13 października - wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

5. W niedzielę 14 października - XXVIII Niedziela Zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00 i z miana tajemnic różańcowych. Przeżywamy w tym dniu XVIII Dzień Papieski i Dzień Komisji Edukacji Narodowej - przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II módlmy się w intencji nauczycieli i wychowawców.

6. W sobotę 13 października OWR CARITAS-MYCZKOWCE oraz CHRISTIANA CIVITAS zapraszają na XII Spotkania Ekumeniczne, sesję naukową: "Nasze drogi do niepodległości 1918-1920". Początek spotkania o godz. 9:00, uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny o godz. 15:00. W programie przewidziane są następujące wystąpienia:
     1. Drogi do Niepodległości Polski 1863 - 1921 - Artur Brożyniak - Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN
     2. Orlęta lwowskie 1918-1920 - dr Paweł Fornal - Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN
     3. Pierwsze w walce Lwów i Przemyśl 1918 - dr Lucjan Fac - Lotnicza Akademia Wojskowa
     4. Łemkowskie ugrupowania polityczne wobec kwestii niepodległości Polski w 1918 r. - ks. prof. Stanisław Nabywaniec i dr Damian Knutel - Uniwersytet Rzeszowski
     5. Udział duchowieństwa przemyskiego w odzyskaniu niepodległości na terenie diecezji przemyskiej - ks. dr Szczepan Bęben
     6. Opowieść o "Kozaku" - prof. Andrzej Olejko i mgr Robert Bańkosz
     7. Tworzenie się administracji polskiej na terenie powiatu brzozowskiego - dr Krzysztof Hajduk

7. Duszpasterstwo Turystyczne Archidiecezji Przemyskiej organizuje w niedzielę, 14 października br., w Beskidzie Niskim, XVIII Dzień Papieski dla miłośników gór. Jego program jest następujący: przyjazd przed godz. 9.00 do Nowego Żmigrodu. Tam o godz. 9.00w Sanktuarium bł. ks. Władysława Findysza będziemy uczestniczyć we Mszy św., a po jej zakończeniu podjedziemy do miejscowości Kąty. Z Kątów wyruszymy pieszo najpierw na Górę Grzywacką (567 m n.p.m.), na której stoku będziemy odprawiać Drogę Krzyżową w intencji naszej Ojczyzny. Następnie, po odpoczynku, udamy się w dalszą trasę po interesujących widokowo i historycznie wzgórzach oraz obiektach. Zakończenie przewiduje się ok. godz. 16.00. Przypominam, że każdy uczestnik bierze udział w tej wyprawie na własną odpowiedzialność.

8. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

9. ŹRÓDŁEM NADZIEI JEST MARYJA - "SOLI DEO PER MARIAM" - "Samemu Bogu przez Maryję" - tak brzmiało zawołanie ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Polski. Inne Jego zdanie brzmiało "CZAS TO MIŁOŚĆ" i w tym duchu patrzmy na nasze środowisko, jako LUDZIE DOBREJ WOLI, starajmy się pomóc każdemu przez modlitwę, dobre słowo, dary materialne. ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE, BO JA JESTEM ŚWIĘTY, PAN, BÓG WASZ (Kapł. 19,2). Niech nasze życie przeniknięte będzie pragnieniem nawrócenia, przebaczenia i pojednania.

10. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Niech Duch Święty pomaga w odkrywaniu darów wiary, nadziei i miłości. Niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

11. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(47kB)

30 września - XXVI Niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami".
Lecz Jezus odrzekł: "Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.
Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie".

(47kB)

2 października - wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów

CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Mateusza 18, 1-5. 10

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: "Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?"
On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: "Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.
Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie".

(47kB)

4 października - wspomnienie Świętego Franciszka

CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Łukasza

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich:
"Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.
Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu".

List pasterski Konferencji Episkopatu Polski na wspomnienie św. Franciszka - “W trosce o wspólny dom”

Przesłanie Ojca Świętego Franciszka - Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Stworzenia

(93kB)
(47kB)

5 października - wspomnienie Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej - Sekretarki Miłosierdzia Bożego

CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Mateusza 18, 1-5. 10

Jezus powiedział:
"Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze i popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz!
Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który mnie posłał".

(20kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 30 września - XXVI Niedziela Zwykła. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej oraz świętych i błogosławioanych wspominanych w październiku módlmy się o wrażliwość serca, miłość i przebaczenie, zauważanie i pomoc chorym i potrzebującym.

2. W niedzielę 30 września o godz. 10:00 poświęcenie kaplicy cmentarnej w Zawozie.

3. W październiku Msze Święte w dni powszednie o godz. 18:00. Po Mszy Świętej będziemy odmawiać Różaniec. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 1 października - wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus - dziewicy i doktora kościoła,
- we wtorek 2 października - wspomnienie świętych Aniołów Stróżów,
- w środę 3 października - wspomnienie św. Franciszka Borgiasza - prezbitera,
- w czwartek 4 października - wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, pierwszy czwartek miesiąca dzień modlitw w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Modlitwą otoczmy alumów wstępujących do seminariów duchownych. Litania do bł. Jana Wojciecha Balickiego.
- w piątek 5 października - wspomnienie św. Siostry Faustyny, pierwszy piątek miesiąca, przez modlitwę i adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, wynagradzajmy za grzechy nasze i świata całego.
- w sobotę 6 października - wspomnienie św. Brunona z Kartuz - opata.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

4. W niedzielę 7 października - XXVII Niedziela Zwykła, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, wspomnienie zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r.. Msze Święte w Górzance o godz. 6:30 i 18:00. W czasie Mszy Świętej o godz. 18:00 wręczenie różańców dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii Świętej. Zmiana tajemnic różańcowych w niedzielę 14 października.

5. W niedzielę 7 października - XIX powojenny odpust w Łopience - Różaniec 10:30, uroczysta Msza Święta 11:00. Mszy Świętej w Łopience będzie przewodniczył ks. prałat Józef Trela - Wicekanclerz Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Przemyskiej Obrządku Łacińskiego, homilię wygłosi ks. prałat, doktor Franciszek Rząsa - duszpasterz w Schronisku dla Bezdomnych i zakładzie opieki ogólnej "Przystań Matki Bożej" w Jarosławiu. Piesza pielgrzymka z Górzanki do Łopienki przez przełącz Hyrcza wyjdzie o godz. 7:00.

6. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

7. Duszpasterstwo Turystyczne Archidiecezji Przemyskiej organizuje w niedzielę, 14 października br., w Beskidzie Niskim, XVIII Dzień Papieski dla miłośników gór. Jego program jest następujący: przyjazd przed godz. 9.00 do Nowego Żmigrodu. Tam o godz. 9.00w Sanktuarium bł. ks. Władysława Findysza będziemy uczestniczyć we Mszy św., a po jej zakończeniu podjedziemy do miejscowości Kąty. Z Kątów wyruszymy pieszo najpierw na Górę Grzywacką (567 m n.p.m.), na której stoku będziemy odprawiać Drogę Krzyżową w intencji naszej Ojczyzny. Następnie, po odpoczynku, udamy się w dalszą trasę po interesujących widokowo i historycznie wzgórzach oraz obiektach. Zakończenie przewiduje się ok. godz. 16.00. Przypominam, że każdy uczestnik bierze udział w tej wyprawie na własną odpowiedzialność.

8. ŹRÓDŁEM NADZIEI JEST MARYJA - "SOLI DEO PER MARIAM" - "Samemu Bogu przez Maryję" - tak brzmiało zawołanie ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Polski. Inne Jego zdanie brzmiało "CZAS TO MIŁOŚĆ" i w tym duchu patrzmy na nasze środowisko, jako LUDZIE DOBREJ WOLI, starajmy się pomóc każdemu przez modlitwę, dobre słowo, dary materialne. ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE, BO JA JESTEM ŚWIĘTY, PAN, BÓG WASZ (Kapł. 19,2). Niech nasze życie przeniknięte będzie pragnieniem nawrócenia, przebaczenia i pojednania.

9. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Niech Duch Święty pomaga w odkrywaniu darów wiary, nadziei i miłości. Niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

10. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - WRZESIEŃ 2018

Ogólna:
Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!
Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(36kB)

23 września - XXV niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Mk 9,30-37

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: "Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie". Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: "O czym to rozprawialiście w drodze?" Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: "Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich". Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: "Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał".

(54kB)

29 września - Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według J 1,47-51

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: "Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu".
Powiedział do Niego Natanael: "Skąd mnie znasz?"
Odrzekł mu Jezus: "Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym".
Odpowiedział Mu Natanael: "Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!"
Odparł mu Jezus: "Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to".
Potem powiedział do niego: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego".

(20kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 23 września - XXV Niedziela Zwykła. Przeżywamy 100 rocznicę otrzymania stygmatów i 50 rocznicę śmierci św. Ojca Pio. Z Maryją i św. Ojcem Pio modlimy się szczególnie za naszych bliskich zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące, inicjatywa "CZYŚCIMY CZYŚCIEC". Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec.

2. W niedzielę 23 września wspomnienie liturgiczne także św. Tekli, czczonej w Sanktuarium w Jaśliskach oraz w Parafii Nowosielce Kozickie.

3. We wrześniu przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki prośmy o Dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli, aby podejmowany trud przyniósł owoce wzrostu wiedzy oraz wiary nadziei i miłości.

4. Od 19 września do 11 listopada - Nowenna Pompejańska za Ojczyznę na 100-lecie odzyskania Niepodległości. Jak odmawiać nowennę pompejańską?

5. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 24 września - Msza Święta o godz. 17:30 i zebranie wiejskie dotyczące także spraw Parafii o godz. 18:00,
- we wtorek 25 września - wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa - Msza Święta o godz. 7:00,
- w środę 26 września - wspomnienie św. męczenników Kosmy i Damiana oraz św. męczenników Wawrzyńca Ruiz i towarzyszy - Mszy Świętej nie będzie.
- w czwartek 27 września - wspomnienie św. Wincentego a Paulo, Msza Święta o godz. 18:00 rozpoczęcie triduum przed świętem Św. Archaniołów Michała, Gabriela, i Rafała.
- w piątek 28 września - wspomnienie św. Wacława, Msza Święta o godz. 18:00,
- w sobotę 29 września - Msza Święta w Górzance o godz. 18:00. Odpust ku czci św. Archaniołów w Roztokach - uroczysta Msza Święta o godz. 11:00. W Sanoku uroczystość św. Michała - patrona miasta.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

6. W sobotę 29 września w Kalwarii Pacławskiej - Archidiecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca - dziękczynienie za 100-lecie odzyskania niepodległości Polski pod hasłem "Gdzie Ty jesteś, Maryjo, zstępuje Duch Święty; gdzie Ty jesteś, niebo staje się". Zapraszamy na pielgrzymkę organizowaną przez Dekanat Solina - zgłoszenia w Parafii u Ks. Piotra.

7. W niedzielę 30 września - XXVI Niedziela Zwykła. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec.

8. W niedzielę 7 października - XIX powojenny odpust w Łopience - Różaniec 10:30, uroczysta Msza Święta 11:00. Piesza pielgrzymka z Górzanki do Łopienki przez przełącz Hyrcza wyjdzie o godz. 7:00.

9. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.


Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001


10. ŹRÓDŁEM ŻYCIA JEST EUCHARYSTIA - jako Msza Święta i jako Komunia Święta. Niech wrażliwość sumienia pozwoli nam wejść głębiej w zakamarki naszego życia i odnowić nasze życie przez Sakrament pokuty i pojednania. Niech Łaska Boża pozwoli nam przezwyciężyć zahamowania w działaniu na CHWAŁĘ BOŻĄ. Niech nam towarzyszą słowa św. Jana Pawła II - MUSICIE WYMAGAĆ OD SIEBIE. Wobec kruchości życia, trzeba być GOTOWYM NA PRZEJŚCIE DO WIECZNOŚCI. Niech nasze życie przeniknięte będzie pragnieniem nawrócenia, przebaczenia i pojednania.

11. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi,. Niech Duch Święty w odkrywaniu darów wiary, nadziei i miłości. Niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

12. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(90kB)

16 września - XXIV niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Mk 8, 27-35

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: "Za kogo uważają Mnie ludzie?"
Oni Mu odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków".
On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?"
Odpowiedział Mu Piotr: "Ty jesteś Mesjasz". Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.
I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.
Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: "Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku".
Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: "Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je".

(19kB)

18 września - Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Łk 2, 41-52

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: "Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie".
Lecz On im odpowiedział: "Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?" Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

(17kB)

21 września - Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Mt 9, 9-13

Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: "Pójdź za Mną". On wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: "Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?"
On, usłyszawszy to, rzekł: "Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: "Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary". Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników".

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(20kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 16 września - XXIV Niedziela Zwykła. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec. Przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki prośmy o Dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli, aby podejmowany trud przyniósł owoce wzrostu wiedzy oraz wiary nadziei i miłości.

2. Od dzisiaj (niedzieli 16 września) rozpoczynamy triduum przed świętem św. Stanisława Kostki - zakonnika, patrona Polski - poznając tego Świętego pragniemy z gorliwością naśladować Jego cnoty, zawierzać nasze życie Panu Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej.

3. We wtorek 18 września przyjmowane będą wpisy na listę kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania i ich rodziców.

4. Od 19 września do 11 listopada - Nowenna Pompejańska za Ojczyznę na 100-lecie odzyskania Niepodległości. Jak odmawiać nowennę pompejańską?

5. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 17 września - wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego oraz św. Roberta Bellaramina, 79 rocznica agresji sowieckiej na Polskę - modlitwa w intencji Ojczyzny - Msza Święta w Górzance o godz. 18:00. W tym dniu Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie w Polańczyku o godz. 19:00.
- we wtorek 18 września - wspomnienie św. Stanisława Kostki - patrona młodzieży - Msza Święta o godz. 18:00,
- w środę 19 września - wspomnienie św. Januarego - Msza Święta o godz. 8:00,
- w czwartek 20 września - wspomnienie św. Męczenników Andrzeja Kim Teagon - prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy - Msza Święta o godz. 8:00,
- w piątek 21 września - wspomnienie św. Mateusza - Apostoła i Ewangelisty - Msza Święta o godz. 18:00,
- w sobotę 22 września - wspomnienie św. Tomasza - Msza Święta w Górzance o godz. 8:00. W tym dniu nabożeństwo ku czci św. Rity w Czarnej k. Lutowisk o godz. 17:00.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

6. W niedzielę 23 września - XXV Niedziela Zwykła. Przeżywamy 100 rocznicę otrzymania stygmatów i 50 rocznicę śmierci św. Ojca Pio/">św. Ojca Pio. Z Maryją i św. Ojcem Pio modlimy się szczególnie za naszych bliskich zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące, inicjatywa "CZYŚCIMY CZYŚCIEC". Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec.

7. W poniedziałek 24 września o godz. 18:00 zebranie wiejskie dotyczące także spraw Parafii.

9. W sobotę 29 września w Kalwarii Pacławskiej - Archidiecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca - dziękczynienie za 100-lecie odzyskania niepodległości Polski pod hasłem "Gdzie Ty jesteś, Maryjo, zstępuje Duch Święty; gdzie Ty jesteś, niebo staje się". Zapraszamy na pielgrzymkę organizowaną przez Dekanat Solina - zgłoszenia w Parafii u Ks. Piotra.

9. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

10. ŹRÓDŁEM ŻYCIA JEST EUCHARYSTIA - jako Msza Święta i jako Komunia Święta. Niech wrażliwość sumienia pozwoli nam wejść głębiej w zakamarki naszego życia i odnowić nasze życie przez Sakrament pokuty i pojednania. Niech Łaska Boża pozwoli nam przezwyciężyć zahamowania w działaniu na CHWAŁĘ BOŻĄ. Niech nam towarzyszą słowa św. Jana Pawła II - MUSICIE WYMAGAĆ OD SIEBIE. Wobec kruchości życia, trzeba być GOTOWYM NA PRZEJŚCIE DO WIECZNOŚCI. Niech nasze życie przeniknięte będzie pragnieniem nawrócenia, przebaczenia i pojednania.

11. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi,. Niech Duch Święty w odkrywaniu darów wiary, nadziei i miłości. Niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

12. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(37kB)

9 września - XXIII niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Mk 7, 31-37

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: "Effatha", to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.
Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: "Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę".

13-14 września - rekolekcje i przygotowanie do obchodów Roku Jubileuszowego w Górzance

15 września - Msza Święta i nabożeństwo na rozpoczęcie Roku Jubileuszowego - 300 lecia Świątyni na tym miejscu.


(246kB)
(65kB)

14 września - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Ewangelia według J 3, 13-17
Jezus powiedział do Nikodema:
"Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony".

(28kB)

15 września - wspomnienie NMP - Matki Bolesnej

Ewangelia według św. Łukasza (2,33-35)
Po przedstawieniu Jezusa w świątyni Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.

Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: ŤOto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoja duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wieluť.

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(20kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 9 września - XXIII Niedziela Zwykła. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec. Przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki prośmy o Dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli, aby podejmowany trud przyniósł owoce wzrostu wiedzy oraz wiary nadziei i miłości.

2. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 10 września - Msza Święta o godz. 18:00,
- we wtorek 11 września - Msza Święta o godz. 18:00,
- w środę 12 września - wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi - Msza Święta o godz. 18:00,
- w czwartek 13 września - wspomnienie św. Jana Chryzologa - biskupa i doktora Kościoła, ROZPOCZĘCIE TRIDUUM przed 300 LECIEM ŚWIĄTYNI NA TYM MIEJSCU Msza Święta o godz. 18:00, prowadzi ks. Eugeniusz Suszek.
- w piątek 14 września - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, Droga Krzyżowa i Msza Święta o godz. 17:30, z możliwością spowiedzi.
- w sobotę 15 września - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, Msza Święta o godz. 9:30 pod przewodnictwem Księdza Edwarda Stopyry - Wicedziekana Dekanatu Solina.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

3. W sobotę 15 września - wizyta Księdza Arcybiskupa Adama Szala w Górzance i rozpoczęcie roku jubileuszowego 300-lecia świątyni na tym miejscu. Koronka do Matki Bożej Bolesnej o godz. 9:00, powitanie Księdza Arcybiskupa ok. 9:30 - przemówienie Jego Ekscelencji i błogosławieństwo. Następnie Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Edwarda Stopyry - Wicedziekana Dekanatu Solina.

4. W niedzielę 16 września - XXIV Niedziela Zwykła. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec.

5. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

6. ŹRÓDŁEM ŻYCIA JEST EUCHARYSTIA - jako Msza Święta i jako Komunia Święta. Niech wrażliwość sumienia pozwoli nam wejść głębiej w zakamarki naszego życia i odnowić nasze życie przez Sakrament pokuty i pojednania. Niech Łaska Boża pozwoli nam przezwyciężyć zahamowania w działaniu na CHWAŁĘ BOŻĄ. Niech nam towarzyszą słowa św. Jana Pawła II - MUSICIE WYMAGAĆ OD SIEBIE. Wobec kruchości życia, trzeba być GOTOWYM NA PRZEJŚCIE DO WIECZNOŚCI. Niech nasze życie przeniknięte będzie pragnieniem nawrócenia, przebaczenia i pojednania.

7. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi,. Niech Duch Święty w odkrywaniu darów wiary, nadziei i miłości. Niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

8. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(46kB)

2 września - XXII niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.
Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: "Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?"
Odpowiedział im: "Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: "Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi". Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji".
Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: "Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym".

(30kB)

5 września - wspomnienie Matki Teresy z Kalkuty

Promienie miłości Bożej

Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu.
Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę
Twoim Duchem i Twoim życiem.
Stań się Panem mojego istnienia
w sposób tak całkowity, by całe moje życie
promieniowało Twoim życiem.
Aby każda dusza, do której się zbliżam, mogła odczuwać Twoją obecność
we mnie.
Aby patrząc na mnie, nie widziała mnie, ale Ciebie we mnie.
Pozostań we mnie.
Dzięki temu będę jaśnieć Twoim blaskiem
i będę mogła stać się światłem dla innych.

Naucz mnie miłości

Panie, naucz mnie mówić, nie jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący, ale z miłością.
Spraw, bym potrafiła rozumieć, i obdarz mnie wiarą przenoszącą góry
miłością.
Naucz mnie tej miłości, która jest zawsze cierpliwa
i zawsze uprzejma, nigdy zazdrosna, zarozumiała, egoistyczna albo
drażliwa;
miłości, która znajduje radość w prawdzie, która zawsze jest gotowa do przebaczania, do wierzenia, do zaufania i do okazywania
cierpliwości.
W końcu, gdy wszystkie rzeczy przemijające
rozpadną się
i wszystko stanie się jasne, spraw, bym mogła być słabym, ale trwałym
odbiciem Twojej doskonałej miłości.

(27kB)

Otwórz nasze oczy

Panie, otwórz nasze oczy,
abyśmy w naszych braciach i siostrach Ciebie rozpoznali.

Panie, otwórz nasze uszy,
abyśmy usłyszeli plącz i wołanie głodnych, zmarzniętych, przerażonych i zgnębionych.

Panie, otwórz nasze serca,
abyśmy potrafili kochać siebie tak jak Ty nas kochasz.

O Boże, daj nam, proszę, dar z wszystkich, jakie znamy, najcenniejszy:
serce przepełnione miłością do Chrystusa.
Amen.

(55kB)

8 września - Święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Mt 1, 1-16. 18-23

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.
Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.
Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów".
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: "Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel", to znaczy: "Bóg z nami".

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(20kB)
(494kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 2 września - XXII Niedziela Zwykła, pierwsza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec. Przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki prośmy o Dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli, aby podejmowany trud przyniósł owoce wzrostu wiedzy oraz wiary nadziei i miłości.

2. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 3 września - wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego - Msza Święta o godz. 18:00,
- we wtorek 4 września - wspomnienie bł. dziewic i męczennic Marii Stelii i Towarzyszek, - Msza Święta o godz. 18:00,
- w środę 5 września - wspomnienie św. Matki Teresy z Kalkuty - Msze Święte w Górzance o godz. 18:00,
- w czwartek 6 września - Pierwszy czwartek miesiąca - dzień modlitw o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. Módlmy się przez wstawiennictwo św. Jana Wojciecha Balickiego. Msza Święta o godz. 8:00,
- w piątek 7 września - Pierwszy piątek miesiąca, wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego - Msza Święta o godz. 18:00, spowiedź o 17:00.
- w sobotę 8 września - Święto Narodzenia NMP, Pierwsza sobota miesiąca- Msza Święta o godz. 18:00.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

3. W niedzielę 9 września - XXIII Niedziela Zwykła. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec.

4. W sobotę 15 września - wizytacja kanoniczna Księdza Arcybiskupa Adama Szala i 300-lecie świątyni w Górzance na tym miejscu, gdyż pierwotnie Górzanka i wcześniejsza kaplica były na wzgórzu "Biłatyj".

5. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

(12kB)6. ŹRÓDŁEM ŻYCIA JEST EUCHARYSTIA - jako Msza Święta i jako Komunia Święta. Niech wrażliwość sumienia pozwoli nam wejść głębiej w zakamarki naszego życia i odnowić nasze życie przez Sakrament pokuty i pojednania. Niech Łaska Boża pozwoli nam przezwyciężyć zahamowania w działaniu na CHWAŁĘ BOŻĄ. Niech nam towarzyszą słowa św. Jana Pawła II - MUSICIE WYMAGAĆ OD SIEBIE. Wobec kruchości życia, trzeba być GOTOWYM NA PRZEJŚCIE DO WIECZNOŚCI. Niech nasze życie przeniknięte będzie pragnieniem nawrócenia, przebaczenia i pojednania.

7. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Niech Duch Święty w odkrywaniu darów wiary, nadziei i miłości. Niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

8. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

© Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Niepokalanej, ku ratowaniu dusz.