Drogich Pielgrzymów i Turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Prosimy o wsparcie prac konserwatorskich.

Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Parafianie z Górzanki.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - LUTY 2019

O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(8kB)

NOWY ROK KOŚCIELNY 2018/2019

"W mocy Bożego Ducha"

"Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość" (Gal 5,22-23)."

(23kB)

24 LUTEGO - 7 NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według św. Łukasza 6, 27-38

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie.

Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać.

Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie".

(18kB)

Krótkie przesłanie - Ojca Józefa Witko - o modlitwie uzdrowienia

To Miłoć jest uzdrowieniem - mówił ze sceny Centrum Spotkania Kultur franciszkanin, kaznodzieja i uczestnik ruchu charyzmatycznego, który od kilkunastu lat odprawia Msze w. w intencji chorych z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie duchowe. - Św. Jan pisze, że Bóg jet Miłocią. Dowiadczenie miłoci Boga jest uzdrowieniem duszy, ciała i naszych relacji. To miłoć Boga nas uzdrawia. Bóg przekazuje nam ją na różne sposoby, również włanie jako uzdrowienie i uwolnienie.

O. Witko przypomniał, że gdy Jezus powołał swoich uczniów, dał im m.in. władzę leczenia chorób. - Gdy wysyłał ich na głoszenie Ewangelii, kazał im uzdrawiać chorych, wyrzucać złe duchy. U w. Marka przeczytamy, że ta łaska uzdrawiania została dana wszystkim tym, którzy wierzą - podkrelał franciszkanin.

Charyzmatyk zwrócił uwagę, że posługa modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie jest posługą, w czasie której wyrywa się człowieka ze szponów zła. - Nie zajmujesz się złym duchem, ale człowiekiem - zwracał się do uczestników forum. - Nie przepędzasz złego, ale wyrywasz z jego szponów człowieka miłocią. Ona jest takim egzorcyzmem. To miłoć nas uwalnia - podkrelał. - Demon ucieka od tych, którzy mają miłoć. Nie ucieknie od tych, którzy mają wiedzę albo znają wspaniałe metody modlitwy. Miłocią zwycięża się wszystko.

ródło: https://lublin.gosc.pl/doc/5209176.O-Jozef-Witko-OFM-Laska-uzdrawiania-zostala-dana-wszystkim

KORZYSTAJMY Z MODLITWY O UZDROWIENIE 17 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA, O GODZ. 19:00 W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ PIĘKNEJ MIŁOŚCI W POLAŃCZYKU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 24 lutego - VII Niedziela Zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Po Mszy Świętej Komunia Święta udzielana chorym w domach.

2. W poniedziałek 25 lutego, wspomnienie św. Cezarego z Nazjanzu, św. Tarazjusza, Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 26 lutego, wspomnienie św. Porfiriusza, św. Aleksandra, Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 27 lutego, wspomnienie św. Gabriela Perdolente, św. Leandra, - Msza Święta o godz. 17:00, rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu światło-Życie, módlmy się o jego beatyfikację.

5. W czwartek 28 lutego, św. Romana - opata, Msza Święta o godz. 8:00. Dzień modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego ks. Stefana kard. Wyszyńskiego.

6. W piątek 1 marca - I piątek miesiąca, wspomnienie św. Feliksa III, św. Albina, a także Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Spowiedź Święta o godz. 16:00, Msza Święta o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 17:00.

7. W sobotę 2 marca - I sobotę miesiąca, wspomnienie św. Symplicjusza, bł. Karola, Msza Święta i różaniec fatimski o godz. 17:00.

8. W niedzielę 3 marca - VIII Niedziela Zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. o Mszy Świętej Komunia Święta udzielana chorym w domach.

9. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail: kontakt@parafia-gorzanka.pl.

10. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

11. Żyjmy W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO, odkrywajmy Boże dary w naszym życiu, z wiarą, nadzieją i miłością budujmy naszą przyszłość na Fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa módlmy się o odwagę do budowania trwałych i sakramentalnych związków małżeńskich.

12. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Niech nas wypełni moc Ducha Świętego w czynieniu dobra w świecie. Mając chorych i cierpiących w gronie rodziny i przyjaciół módlmy się w intencji naszych bliskich i za wszystkich opiekujących się chorymi. W kręgu wzajemnej modlitwy prośmy Boga o Jego Łaski i godzenie się z Wolą Bożą na każdy dzień. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(27kB)

17 LUTEGO - 6 NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według św. Łukasza 6, 17. 20-26

Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu.

On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: "Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.

Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.

Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.

Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.

Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.

Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.

Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom".

(10kB)

22 LUTEGO - ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

Ewangelia według św. Mateusza 16, 13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?" A oni odpowiedzieli: "Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków".

Jezus zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego".

Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie".

(18kB)

Krótkie przesłanie - Ojca Józefa Witko - o modlitwie uzdrowienia

To Miłość jest uzdrowieniem - mówił ze sceny Centrum Spotkania Kultur franciszkanin, kaznodzieja i uczestnik ruchu charyzmatycznego, który od kilkunastu lat odprawia Msze św. w intencji chorych z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie duchowe. - Św. Jan pisze, że Bóg jet Miłością. Doświadczenie miłości Boga jest uzdrowieniem duszy, ciała i naszych relacji. To miłość Boga nas uzdrawia. Bóg przekazuje nam ją na różne sposoby, również właśnie jako uzdrowienie i uwolnienie.

O. Witko przypomniał, że gdy Jezus powołał swoich uczniów, dał im m.in. władzę leczenia chorób. - Gdy wysyłał ich na głoszenie Ewangelii, kazał im uzdrawiać chorych, wyrzucać złe duchy. U św. Marka przeczytamy, że ta łaska uzdrawiania została dana wszystkim tym, którzy wierzą - podkreślał franciszkanin.

Charyzmatyk zwrócił uwagę, że posługa modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie jest posługą, w czasie której wyrywa się człowieka ze szponów zła. - Nie zajmujesz się złym duchem, ale człowiekiem - zwracał się do uczestników forum. - Nie przepędzasz złego, ale wyrywasz z jego szponów człowieka miłością. Ona jest takim egzorcyzmem. To miłość nas uwalnia - podkreślał. - Demon ucieka od tych, którzy mają miłość. Nie ucieknie od tych, którzy mają wiedzę albo znają wspaniałe metody modlitwy. Miłością zwycięża się wszystko.

Źródło: https://lublin.gosc.pl/doc/5209176.O-Jozef-Witko-OFM-Laska-uzdrawiania-zostala-dana-wszystkim

KORZYSTAJMY Z MODLITWY O UZDROWIENIE 17 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA, O GODZ. 19:00 W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ PIĘKNEJ MIŁOŚCI W POLAŃCZYKU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 17 lutego - VI Niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Po Mszach Świętych Komunia Święta udzielana chorym w domach.

2. W niedzielę 17 lutego nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie rozpoczynające się Mszą Św. o godz. 19:00 w Sanktuarium w Polańczyku. Możliwość uczestniczenia przez radio lub internet http://przemyska.pl/radiofara/

3. W poniedziałek 18 lutego - wspomnienie św. Bernadetty Soubirous, św. Konstancji, św. Flawiana, Msza Święta o godz. 8:00.

4. We wtorek 19 lutego - wspomnienie św. Konrada z Piacenzy, Msza Święta w Górzance o godz. 17:00.

5. W środę 20 lutego - wspomnienie św. Zenobiusza, św. Eucheriusza, 8 rocznica śmierci ks. Franciszka Jarzyny z Terki, Msza Święta w Górzance o godz. 8:00.

6. W czwartek 21 lutego - wspomnienie św. Piotra Damiana - biskupa i doktora Kościoła, Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego, Msza Święta o godz. 17:00.

7. W piątek 22 lutego - Święto Katedry św. Piotra Apostoła. Msza Święta w Górzance o godz. 8:00, modlić się będziemy w intencji Ojca Świętego Franciszka.

8. Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej zaprasza w piątek - 22 lutego 2019 r. na comiesięczne - Nabożeństwo do Świętej Rity. O godz. 17.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec z rozważaniami, odczytywanie próśb, Msza Święta z kazaniem, poświęcenie róż, ucałowanie relikwii.

9. W sobotę 23 lutego - wspomnienie bł. Wincentego Frelichowskiego - prezbitera i męczennika, patrona harcerzy, Msza Święta o godz. 17:00.

10. W niedzielę 24 lutego - VII Niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Po Mszach Świętych Komunia Święta udzielana chorym w domach.

11. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail: kontakt@parafia-gorzanka.pl.

12. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

13. Żyjmy W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO, odkrywajmy Boże dary w naszym życiu, z wiarą, nadzieją i miłością budujmy naszą przyszłość na Fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa módlmy się o odwagę do budowania trwałych i sakramentalnych związków małżeńskich.

14. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Niech nas wypełni moc Ducha Świętego w czynieniu dobra w świecie. Mając chorych i cierpiących w gronie rodziny i przyjaciół módlmy się w intencji naszych bliskich i za wszystkich opiekujących się chorymi. W kręgu wzajemnej modlitwy prośmy Boga o Jego Łaski i godzenie się z Wolą Bożą na każdy dzień. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(37kB)

10 LUTEGO - 5 NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według św. Łukasza 5, 1-11

Cudowny połów ryb i powołanie apostołów Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret - zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.

Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: "Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!" A Szymon odpowiedział: "Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci". Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.

Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: "Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym". I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona.

A Jezus rzekł do Szymona: "Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił". I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.

(13kB)

11 LUTEGO - WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES - 27. ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH

Ewangelia według św. Marka 6, 53-56

Gdy Jezus i uczniowie Jego się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby ci choć frędzli u Jego płaszcza mogli dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie.

(27kB)

14 LUTEGO - ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA, I METODEGO, BISKUPA - PATRONÓW EUROPY

Ewangelia według św. Łukasza 10, 1-9

Rozesłanie uczniów Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.

Powiedział też do nich: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.

Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: "Pokój temu domowi!" Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was.

W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę.

Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: "Przybliżyło się do was królestwo Boże"."

(18kB)

Krótkie przesłanie - Ojca Józefa Witko - o modlitwie uzdrowienia

To Miłość jest uzdrowieniem - mówił ze sceny Centrum Spotkania Kultur franciszkanin, kaznodzieja i uczestnik ruchu charyzmatycznego, który od kilkunastu lat odprawia Msze św. w intencji chorych z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie duchowe. - Św. Jan pisze, że Bóg jet Miłością. Doświadczenie miłości Boga jest uzdrowieniem duszy, ciała i naszych relacji. To miłość Boga nas uzdrawia. Bóg przekazuje nam ją na różne sposoby, również właśnie jako uzdrowienie i uwolnienie.

O. Witko przypomniał, że gdy Jezus powołał swoich uczniów, dał im m.in. władzę leczenia chorób. - Gdy wysyłał ich na głoszenie Ewangelii, kazał im uzdrawiać chorych, wyrzucać złe duchy. U św. Marka przeczytamy, że ta łaska uzdrawiania została dana wszystkim tym, którzy wierzą - podkreślał franciszkanin.

Charyzmatyk zwrócił uwagę, że posługa modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie jest posługą, w czasie której wyrywa się człowieka ze szponów zła. - Nie zajmujesz się złym duchem, ale człowiekiem - zwracał się do uczestników forum. - Nie przepędzasz złego, ale wyrywasz z jego szponów człowieka miłością. Ona jest takim egzorcyzmem. To miłość nas uwalnia - podkreślał. - Demon ucieka od tych, którzy mają miłość. Nie ucieknie od tych, którzy mają wiedzę albo znają wspaniałe metody modlitwy. Miłością zwycięża się wszystko.

Źródło: https://lublin.gosc.pl/doc/5209176.O-Jozef-Witko-OFM-Laska-uzdrawiania-zostala-dana-wszystkim

KORZYSTAJMY Z MODLITWY O UZDROWIENIE 17 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA, O GODZ. 19:00 W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ PIĘKNEJ MIŁOŚCI W POLAŃCZYKU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 10 lutego, V niedziela zwykła, wspomnienie św. Scholastyki - dziewicy, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Proszę o zgłaszanie chorych na wizytę po domach w związku z XXVII Światowym Dniem Chorego.

2. W poniedziałek 11 lutego, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej z Lourdes, XXVII Światowy Dzień Chorego. Od godz. 9:00 odwiedziny chorych w domu z sakramentem chorych i Komunią Świętą, Różaniec w intencji chorych o godz. 16:30, Msza Święta w intencji chorych i cierpiących o godz. 17:00. Zachęcam do zapoznania się z Orędziem Ojca Świętego Franciszka na XXVII Dzień Chorego.

3. We wtorek 12 lutego wspomnienie św. Saturnina i towarzyszy, męczenników - Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 13 lutego wspomnienie św. Katarzyny Ricci - Msza Święta o godz. 17:00.

5. W czwartek 14 lutego wspomnienie św. Cyryla i Metodego - patronów Europy oraz św. Walentego - Msza Święta o godz. 8:00.

6. W piątek 15 lutego wspomnienie św. Zygfryda oraz bł. Klaudiusza z Colombiere - Msza Święta o godz. 17:00.

7. W sobotę 16 lutego wspomnienie św. Onezyma oraz św. Julii - dziewicy i męczennicy - Msza Święta o godz. 17:00.

8. W niedzielę 17 lutego - VI Niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.

9. W niedzielę 17 lutego nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie rozpoczynające się Mszą Św. o godz. 19:00 w Sanktuarium w Polańczyku. Możliwość uczestniczenia przez radio lub internet http://przemyska.pl/radiofara/.

10. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail: kontakt@parafia-gorzanka.pl.

11. Żyjmy W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO, odkrywajmy Boże dary w naszym życiu, z wiarą, nadzieją i miłością budujmy naszą przyszłość na Fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa módlmy się o odwagę do budowania trwałych i sakramentalnych związków małżeńskich.

12. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

13. Mając chorych i cierpiących w gronie rodziny i przyjaciół módlmy się w intencji naszych bliskich i za wszystkich opiekujących się chorymi. W kręgu wzajemnej modlitwy prośmy Boga o Jego Łaski i godzenie się z Wolą Bożą na każdy dzień.

14. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Niech nas wypełni moc Ducha Świętego w czynieniu dobra w świecie. Mając chorych i cierpiących w gronie rodziny i przyjaciół módlmy się w intencji naszych bliskich i za wszystkich opiekujących się chorymi. W kręgu wzajemnej modlitwy prośmy Boga o Jego Łaski i godzenie się z Wolą Bożą na każdy dzień. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(14kB)

3 LUTEGO-4 NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według św. Łukasza 4, 21-30

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: "Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście". A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: "Czy nie jest to syn Józefa?" Wtedy rzekł do nich: "Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum".

I dodał: "Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman".

Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

KILKA MYŚLI - NIE ŁATWYCH, ALE CENNYCH

Maryja do dzieci w Fatimie: "Więcej dusz idzie do piekła z powodu grzechów ciała (przeciw czystości) niż z powodu jakiejkolwiek innej przyczyny."

św. Mateusz (5,8): "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą."

św. Grzegorz z Nyssy: "Kto ma czyste serce, jest szczęśliwy, ponieważ wpatrując się we własną czystość, dostrzega jakby w odbiciu swój własny Pierwowzór."

św. Piotr Julian Eymard: "Stan łaski jest po prostu czystością - jest rajem dla tych, którzy są w stanie się w niego przyoblec. Świętość jest więc stanem łaski oczyszczonym, oświetlonym, upiększonym i najdoskonalszym."

św. Łucja: "Ci, których serca są czyste, stają się świątyniami Ducha Świętego."

św. Franciszek Salezy: "Czystość to lilia cnót, bo przewyższa wszystkie śnieżną białością, miłą wonią i polotem w niebo. Czystość to cnota anielska, gdyż ludzi czyni aniołami, a nawet wynosi nad aniołów; bo iż anioł jest czysty nic w tym dziwnego, ponieważ anioła ani zła żądza nie pali, ani nie uwodzi powabna postać lub miły śpiew; lecz że człowiek w kruchym i pożądliwym ciele zachowuje czystość, jest to cud łaski i zjawisko godne Boga."

św. Cyryl Jerozolimski: "Jedynie czyste serce może z całą pewnością powiedzieć, Przyjdź królestwo Twoje! Kto zachowuje czystość w uczynkach, myślach i słowach, ten może powiedzieć Bogu, Przyjdź królestwo Twoje!."

św. Ojciec Pio: "Bądź zawsze i we wszystkim pokorny, zachowując hojnie i zazdrośnie czystość swego serca razem z czystością ciała, ponieważ są one dwoma skrzydłami, które wznoszą nas aż do Boga i prawie nas ubóstwiają."

św. Jan Maria Vianney: "Czysta dusza jest jak piękna perła. Dopóki jest ukryta w muszli na dnie morza, nikt nie myśli, aby ją podziwiać, ale jeżeli wydobędziecie ją na słońce, jaśnieje i przyciąga wzrok: tak jest z czystą duszą, która ukryta przed oczyma świata, pewnego dnia zajaśnieje przed Aniołami w słońcu wieczności."

św. Jan Maria Vianney: "Jeżeli każdy grzech śmiertelny może nas wtrącić do piekła, to co dopiero mówić o haniebnym grzechu nieczystości. Czy już sama nazwa tego występku nie powinna przerazić każdego człowieka, a tym bardziej chrześcijanina? Ach, gdybym mógł przedstawić wam dokładnie, jak czarnym i wstrętnym występkiem jest ten grzech, to może staranniej byście go unikali i większy czulibyście do niego wstręt!."

św. Alfons Maria Liguori: "W sprawie pokus przeciwko czystości, duchowi mistrzowie uczą nas, nie tyle by walczyć z grzesznymi myślami, ale aby otworzyć umysł na inne inspiracje, na inne duchowe lub neutralne obiekty. Dobrze jest walczyć z grzesznymi myślami, ale jeszcze lepiej jest nie myśleć o nieczystości."

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 3 lutego, IV niedziela zwykła, I niedziela miesiąca, wspomnienie św. Błażeja i św. Oskara - biskupów. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. W tym dniu módlmy się z wdzięcznością za dar posługi duszpasterskiej Księdza Piotra, prosząc o Błogosławieństwo Boże, Moc Ducha Świętego, Opiekę Maryi, siły i zdrowie dla naszego Duszpasterza.

2. W poniedziałek 4 lutego, wspomnienie św. Katarzyny Ricci, Mszy Świętej w Górzance nie będzie.

3. We wtorek 5 lutego, wspomnienie św. Agaty dziewicy i męczennicy, Msza Święta o godz. 17:00. Zachęcamy do przyniesienia chleba i soli, które zostaną poświęcone, zgodnie z tradycją związaną ze wspomnieniem św. Agaty. „Chleb i sól św. Agaty od ognia broni chaty”.

4. W środę 6 lutego, wspomnienie św. Pawła Mikki i Towarzyszy, 53 rocznica ingresu Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka do Katedry Przemyskiej, Msza Święta o godz. 17:00. 5. W czwartek 7 lutego, wspomnienie bł. Klary Ludwiki Szczęsnej, dziewicy, Msza Święta o godz. 17:00.

6. W piątek 8 lutego, wspomnienie św. Hieronima Emilianiego - zakonnika oraz św. Józefy Bakhity - dziewicy, Msza Święta o godz. 8:00.

7. W sobotę 9 lutego, wspomnienie św. Apolonii, Msza Święta o godz. 7:00.

8. W niedzielę 10 lutego, V niedziela zwykła, wspomnienie św. Scholastyki - dziewicy, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Proszę o zgłaszanie chorych na wizytę po domach w związku z XXVII Światowym Dniem Chorego.

9. W poniedziałek 11 lutego, XXVII Światowy Dzień Chorego, Msza Święta w intencji chorych i cierpiących o godz. 17:00, w ciągu dnia odwiedziny chorych w domach.

10. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail: kontakt@parafia-gorzanka.pl.

11. Żyjmy W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO, odkrywajmy Boże dary w naszym życiu, z wiarą, nadzieją i miłością budujmy naszą przyszłość na Fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa módlmy się o odwagę do budowania trwałych i sakramentalnych związków małżeńskich.

12. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

13. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Niech nas wypełni moc Ducha Świętego w czynieniu dobra w świecie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - STYCZEŃ 2019

Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(14kB)

27 STYCZNIA -3 NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według św. Łukasza 1,1-4; 4,14-21

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: "Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana".

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.

Począł więc mówić do nich: "Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście".

(110kB)

2 LUTEGO - ŚWIĘTO OFIAROWANIA PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

Ewangelia według św. Łukasza 2, 22-40

Ofiarowanie Jezusa w świątyni Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: "Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu". Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: "Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela". A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: "Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu". Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

MYŚLI BŁ. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

Miłość jest największą potęgą człowieka, która może wszystko zwyciężyć.

Wiara nasza nie jest przypuszczeniem, ale najpewniejszą i niezbitą prawdą.

MYŚLI ŚW. JANA BOSKO

Bycie dobrym nie polega na tym, że nie popełnia się żadnego błędu: bycie dobrym polega na posiadaniu woli poprawy.

Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód twego smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość.

Mój system wychowawczy spoczywa na rozsądku, religii i uprzejmości.

Odpoczniemy w niebie.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 27 stycznia - III niedziela zwykła, 66 dzień trędowatych pod hasłem "Zapalić ogień nadziei", Ostatnia niedziela miesiąca stycznia jest zachętą do modlitwy i materialnego wsparcia misjonarzy i misjonarek, którzy niosą pomoc najbiedniejszym z biednych. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.

2. W niedzielę 27 stycznia w Parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wołkowyi XVII Festiwal Kolęd i Pastorałek "Bieszczadzkie Kolędowanie" Wołkowyja 2019. Msza Święta o godz. 10:30.

3. W niedzielę 27 stycznia, XIV Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - dzień uchwalony 1 listopada 2005 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych dla uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy, na dzień 27 stycznia, w którym w 1945 r. wyzwolony został niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i ośrodek zagłady - Auschwitz. Pamiętajmy także o ofiarach obozu koncentracyjnego dla ludności żydowskiej w Zasławiu (obecnie część Zagórza), w którym zginęło ponad 10 000 Żydów.

4. W poniedziałek 28 stycznia, Św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła, 28 dzień miesiąca - dzień modlitw o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego ks. Stefana kard. Wyszyńskiego - Prymasa Polski. Msza Święta o godz. 17:00. 5. W poniedziałek 28 stycznia w Korczowej - dzień modlitw przez wstawiennictwo św. Józefa Sebastiana Pelczara o godz. 17:00.

6. We wtorek 29 stycznia, wspomnienie bł. Bolesławy Marii Lament, dziewicy, 4 rocznica śmierci ks. Andrzeja Majewskiego - proboszcza w Czarnej, dek. Lutowiska, Msza Święta o godz. 17:00.

7. W środę 30 stycznia, wspomnienie bł. Bronisława Markiewicza, prezbitera, pedagoga w zakładzie wychowawczym w Miejscu Piastowym, założyciela Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Msza Święta o godz. 17:00.

8. W czwartek 31 stycznia, wspomnienie św. Jan Bosko, prezbitera, Msza Święta o godz. 17:00.

9. W piątek 1 lutego, I piątek miesiąca, Litanią do Najświętszego Serca Jezusowego wynagradzać będziemy za wszelkie zniewagi, jakimi jest Ono obrażane, 101 rocznica urodzin Ks. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, Spowiedź Święta o godz. 16:00, Msza Święta o godz. 17:00.

10. W sobotę 2 lutego, I sobota miesiąca, dzień poświęcony czci Niepokalanego Serca Maryi, święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej, Dzień Życia Konsekrowanego - modlić się będziemy w intencji wspólnot zakonnych oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 17:00. Wieczorna z różańcem Fatimskim.

11. W sobotę 2 lutego od o godz. 10:00 doroczne kolędowanie w Łopience, na zakończenie Msza Święta o godz. 15:00.

12. W niedzielę 3 lutego, IV niedziela zwykła, I niedziela miesiąca, wspomnienie św. Błażeja i św. Oskara - biskupów. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. W tym dniu módlmy się z wdzięcznością za dar posługi duszpasterskiej Księdza Piotra, prosząc o Błogosławieństwo Boże, Moc Ducha Świętego, Opiekę Maryi, siły i zdrowie dla naszego Duszpasterza.

13 Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail: kontakt@parafia-gorzanka.pl.

14. W naszej wspólnocie Parafialnej, w rodzinie, w gronie przyjaciół i spotykanych ludzi dostrzegajmy bliźnich, którzy potrzebują konkretnej pomocy, wsparcia, dobrego słowa, a przed wszystkim modlitwy.

15. Żyjmy W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO, odkrywajmy Boże dary w naszym życiu, z wiarą, nadzieją i miłością budujmy naszą przyszłość na Fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa módlmy się o odwagę do budowania trwałych i sakramentalnych związków małżeńskich.

16. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

17. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2019 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(13kB)

20 STYCZNIA-2 NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według św. Jana 2, 1-11

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: "Nie mają wina".

Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?" Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie".

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.

Jezus rzekł do sług: "Napełnijcie stągwie wodą". I napełnili je aż po brzegi.

Potem powiedział do nich: "Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu". Ci więc zanieśli.

Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: "Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory".

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

(43kB)

25 STYCZNIA - ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

Ewangelia według św. Marka 16, 15-18

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie".

(17kB)

24 stycznia - wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, patrona pisarzy

Św. Franciszek, syn hrabiego Sales, urodził się niedaleko Annecy w Sabaudii w roku 1567. Już jako młody chłopiec zdradzał skłonność do stanu duchownego; tonsurę otrzymał w jedenastym roku życia. Wkrótce potem wyjechał do Paryża na studia teologiczne i filozoficzne, a następnie do Padwy, gdzie uzyskał doktorat z prawa kanonicznego i cywilnego. Po powrocie do domu przyjął święcenia kapłańskie; rodzice niechętnie udzielili zgody, ponieważ wybrali dla niego inną drogę życia. Wkrótce otrzymał trudne zadanie misyjne w Chablais, które wówczas było twierdzą kalwinizmu. Nie zważając na olbrzymie trudności wykonywał swoją pracę z apostolskim heroizmem; został też nagrodzony zadziwiającymi przypadkami nawróceń. Wytężoną pracę przerwało dopiero powołanie na biskupa koadiutora w Genewie, a wkrótce potem na biskupa genewskiego w roku 1602. Zaczął teraz gorliwie zajmować się swoją diecezją; pracował zarówno z duchowieństwem, jak i wśród ludu, głosił także nauki wielkopostne poza granicami swojej diecezji. Napisał również kilka instrukcji wychowania wiernych. W roku 1610 z pomocą hrabiny de Chantal założył zakon wizytek, obecnie znany jako zakon św. Joanny Franciszki.

Wśród nieustannych zajęć duszpasterskich św. Franciszek znalazł czas na napisanie dzieła, które na długie wieki uczyniło go sławnym: "Wstęp do życia pobożnego" (1609). Dzieło to ukazuje, jak można uświęcić zwyczajne życie; dla autora nie ma nieważnych problemów, pisze nawet o strojach, uciechach itd. Jego jedynym celem jest doprowadzić czytelnika do miłości Boga i naśladowania Chrystusa.

W epoce odznaczającej się fanatyzmem i zaciekłością sporów św. Franciszek objawia wprost wyjątkowy umiar i łagodność. Jego gorliwość duszpasterska, troska o uświęcanie świeckich i przystosowywanie życia religijnego do nowych potrzeb, jest kamieniem milowym w historii życia duchowego. Umarł w roku 1622 ze słowem "Jezus" na ustach; kanonizowany został w roku 1665.

Modlitwa: Boże, z Twojej woli dla zbawienia ludzi święty Franciszek Salezy, biskup, stał się wszystkim dla wszystkich, spraw, abyśmy za jego przykładem służyli bliźnim i dawali im odczuć Twoją ojcowską miłość. Amen.

DWIE MYŚLI O NAWRÓCENIU

"W głębi serca tkwi korzeń wszelkiego dobra i, niestety, wszelkiego zła: to tam musi dokonać się nawrócenie lub Ťmetanoiať, tzn. zmiana kierunku, mentalności, życiowego wyboru." (św. Paweł VI - Papież)

"Kiedy poznasz, że popełniłeś błąd, nie wahaj się go naprawić. Tylko wtedy będziesz mieć czyste sumienie. Zwłoka w zadośćuczynieniu przykuwa duszę do zła każdego dnia coraz mocniej i oswaja z brakiem szacunku do siebie." (Silvio Pellico - włoski pisarz, romantyk, więziony za przynależność do karbonariuszy)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 20 stycznia - 3 dzień Tygodnia modlitw o Jedność Chrześcijan, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.

2. W poniedziałek 21 stycznia Wspomnienie św. Agnieszki - dziewicy i męczennicy, Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 22 stycznia, Wspomnienie: św. Wincentego - diakona, św. Wincentego Pallottiego i bł. Laury, Msza Święta o godz. 8:00.

4. We wtorek 22 stycznia, Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej zaprasza na comiesięczne - Nabożeństwo do Świętej Rity. O godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec z rozważaniami, odczytywanie próśb, Msza Święta z kazaniem, poświęcenie róż, ucałowanie relikwii.

5. W środę 23 stycznia, 6 rocznica śmierci (w 2013 r.) ks. Abp. Józefa kard. Glempa - Prymasa Polski w latach 1981-2009, Msza Święta o godz. 17:00.

6. W czwartek 24 stycznia, wspomnienie św. Franciszka Salezego, Msza Święta o godz. 8:00.

7. W piątek 25 stycznia, Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, 150 rocznica urodzin bł. Jana Wojciecha Balickiego - rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, spowiednika i kierownika duchowego, patrona Dzieła Pomocy Powołaniom, Msza Święta o godz. 17:00.

8. W sobotę 26 stycznia, wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa - biskupów, Msza Święta o godz. 8:00.

9. W niedzielę 27 stycznia - II niedziela zwykła, 66 dzień trędowatych pod hasłem „Zapalić ogień nadziei”, Ostatnia niedziela miesiąca stycznia jest zachętą do modlitwy i materialnego wsparcia misjonarzy i misjonarek, którzy niosą pomoc najbiedniejszym z biednych. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.

10. W niedzielę 27 stycznia, XIV Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - dzień uchwalony 1 listopada 2005 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych dla uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy, na dzień 27 stycznia, w którym w 1945 r. wyzwolony został niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i ośrodek zagłady - Auschwitz. Pamiętajmy także o ofiarach obozu koncentracyjnego dla ludności żydowskiej w Zasławiu (obecnie część Zagórza), w którym zginęło ponad 10 000 Żydów.

11. W niedzielę 27 stycznia w Parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wołkowyi XVII Festiwal Kolęd i Pastorałek "Bieszczadzkie Kolędowanie" Wołkowyja 2019. Msza Święta o godz. 10:30.

12. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail: kontakt@parafia-gorzanka.pl.

13. W naszej wspólnocie Parafialnej, w rodzinie, w gronie przyjaciół i spotykanych ludzi dostrzegajmy bliźnich, którzy potrzebują konkretnej pomocy, wsparcia, dobrego słowa, a przed wszystkim modlitwy.

14. Żyjmy W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO, odkrywajmy Boże dary w naszym życiu, z wiarą, nadzieją i miłością budujmy naszą przyszłość na Fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa módlmy się o odwagę do budowania trwałych i sakramentalnych związków małżeńskich.

15. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

16. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2019 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(32kB)

13 STYCZNIA - NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

Ewangelia według św. Łukasza 3, 15-16. 21-22

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: "Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. on będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem".

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. a gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: "Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie".

(17kB)

19 stycznia - wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara - Biskupa Przemyskiego

Józef Sebastian Pelczar urodził się 17 stycznia 1842 roku w Korczynie w diecezji przemyskiej. Wychowany w atmosferze religijnej, wstąpił do Seminarium Duchownego i w roku 1864 przyjął święcenia kapłańskie. Po studiach odbytych w Rzymie był prefektem i profesorem w Przemyskim Seminarium Duchownym, a w latach 1877-1899 profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odznaczał się gorliwością i szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu, do Bożego Serca i Najświętszej Maryi Panny, co wyrażał w swej pracy kaznodziejskiej i pisarskiej. Przejęty troską o dziewczęta zagrożone moralnie, o chorych i ubogich, założył w Krakowie w 1894 roku Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. W roku 1899 został biskupem pomocniczym, a w 1900 ordynariuszem diecezji przemyskiej. Po dwudziestu pięciu latach gorliwej posługi biskupiej zmarł w opinii świętości 28 marca 1924 roku.

2 czerwca 1991 r Papież Jan Paweł II zaliczył go w poczet błogosławionych, a 18 maja 2003 roku w Rzymie ogłosił go świętym Kościoła powszechnego.

Modlitwa: Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia święty Józef Sebastian, biskup, słowem, pismem i przykładem uczył dróg sprawiedliwości, dozwól przez jego wstawiennictwo, abyśmy nieustannie wzrastali w poznaniu i miłowaniu Ciebie. Przez naszego Pana...

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 13 stycznia - niedziela Chrztu Pana Jezusa w Jordanie, zakończenie okresu Bożego Narodzenia, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.

2. W dniach 15-21 stycznia - obchodzić będziemy XXII Dzień Judaizmu pod hasłem "Nie przychodzę, żeby zatracać", główne uroczystości 17 stycznia w Łodzi, którym przewodniczyć będzie Ks. Bp Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem.

3. W dniach 18-25 stycznia - Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan - pod hasłem "Dąż do sprawiedliwości", więcej....

4. W poniedziałek 14 stycznia, Msza Święta o godz. 17:00.

5. We wtorek 15 stycznia, Msza Święta o godz. 17:00.

6. W środę 16 stycznia, Msza Święta o godz. 17:00.

7. W czwartek 17 stycznia, wspomnienie św. Antoniego Opata, Msza Święta o godz. 8:00. W tym dniu modlitwa uwielbienia i o uzdrowienie w Polańczyku o godz. 19:00.

8. W piątek 18 stycznia, Msza Święta o godz. 17:00.

9. W sobotę 19 stycznia, wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, Msza Święta o godz. 17:00. W tym dniu święto Jodran w kościele wschodnim.

10. W niedzielę 20 stycznia, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.

11. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail: kontakt@parafia-gorzanka.pl.

12. W naszej wspólnocie Parafialnej, w rodzinie, w gronie przyjaciół i spotykanych ludzi dostrzegajmy bliźnich, którzy potrzebują konkretnej pomocy, wsparcia, dobrego słowa, a przed wszystkim modlitwy.

13. Żyjmy W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO, odkrywajmy Boże dary w naszym życiu, z wiarą, nadzieją i miłością budujmy naszą przyszłość na Fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa módlmy się o odwagę do budowania trwałych i sakramentalnych związków małżeńskich.

14. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

15. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2019 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(20kB)

6 stycznia - uroczystość Objawienia Pańskiego - święto Trzech Króli

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH

Ewangelia według św. Mateusza 2, 1-12

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: "Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon".

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: "W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela".

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: "Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon". Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

(53kB)
(93kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego - święto Trzech Króli, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. O godz. 10:30 różaniec. Na obu Mszach Świętych poświęcenie kredy i kadzidła. Kredą należy oznaczyć drzwi w swojego domu i budynków gospodarczych K + M + B, choć z łaciny pasowałoby C + M + B od słów "Christus mansjonem benedicat", co oznacza "Niech Chrystus błogosławi temu domowi". Jest to także wyraz naszej wiary i przynależności do Chrystusa.

2. W niedzielę 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego - święto Trzech Króli - Orszak Trzech Króli w Polańczyku zbiórka i wyjście spod Urzędu Gminy o godz. 10:30, Msza Święta w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości o godz. 11:00.

3. W niedzielę 6 stycznia Wigilia Bożego Narodzenia w Kościele Wschodnim, w kolejnych dniach Boże Narodzenie (7 stycznia), Świętej Rodziny (8 stycznia), świętego Szczepana (9 stycznia). Świętującym według kalendarza juliańskiego, naszym współbraciom w wierze składamy serdeczne życzenia Błogosławieństwa Bożego i pomyślności w nowym roku.

4. W poniedziałek 7 stycznia, Msza Święta o godz. 17:00.

5. We wtorek 8 stycznia, Msza Święta o godz. 17:00.

6. W środę 9 stycznia, Msza Święta o godz. 17:00.

7. W czwartek 10 stycznia, 15. rocznica śmierci śp. ks. Jana Karasia - Proboszcza w Górzance i w Ostrowie k. Przemyśla, Msza Święta o godz. 17:00.

8. W piątek 11 stycznia, Msza Święta o godz. 17:00.

9. W sobotę 12 stycznia, Msza Święta o godz. 8:00.

10. W niedzielę 13 stycznia - święto Chrztu Pańskiego - Pamiętajmy, że namaszczenie Świętym Krzyżmem oznacza wszczepienie w Chrystusa, jako Proroka, Kapłana i Króla i napełnienie Duchem Świętym. Jesteśmy, więc gotowi do wypełniania zadań, jakie stawia nam Kościół Święty w bieżącym roku kościelnym pod hasłem "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym" . oraz wspomnienie św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła -"Rozważanie o Trójcy Świętej" , UWAGA: Msze Święte o godz. 7:30 i 11:00.

11. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.

12. W naszej wspólnocie Parafialnej, w rodzinie, w gronie przyjaciół i spotykanych ludzi dostrzegajmy bliźnich, którzy potrzebują konkretnej pomocy, wsparcia, dobrego słowa, a przed wszystkim modlitwy.

13. Żyjmy W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO, odkrywajmy Boże dary w naszym życiu, z wiarą, nadzieją i miłością budujmy naszą przyszłość na Fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa módlmy się o odwagę do budowania trwałych i sakramentalnych związków małżeńskich.

14. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

15. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2019 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(22kB)

30 grudnia - Święto Najświętszej Rodziny - Jezusa, Maryi, Józefa

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH

Ewangelia według św. Łukasza 2, 41-52

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go.

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: "Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie". Lecz on im odpowiedział: "Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?" Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

(133kB)
(74kB)
(133kB)
(47kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 30 grudnia Szósty dzień w oktawie Narodzenie Pańskiego, Niedziele Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Modlić się będziemy w intencji małżeństw, o zgodę w rodzinach, dar pojednania i przebaczenia w rodzinach rozbitych oraz o ratunek dla małżeństw zagrożonych, a także o wzrost wiary i pełne miłości dobre wzorce dla dzieci.

2. W poniedziałek 31 grudnia Siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, wspomnienie św. Sylwestra I, pierwszego papieża, o godz. 15:00 Msza Święta, z nabożeństwem dziękczynno-przebłagalnym i możliwością otrzymania odpustu zupełnego.

3. Drogich Parafian i Gości zachęcamy do uszanowania zwierząt domowych i dzikich mieszkających w naszych zagrodach i lasach. Proszę zrezygnujmy z rac, petard itp. materiałów. Powitajmy Nowy Rok w z radością i spokojem w duchu prośby Papieża Franciszka wyrażonej w Encyklice "Laudato Si".

4. We wtorek 1 stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Zakończenie Oktawy Bożego Narodzenia, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec w intencji pokoju na świecie. Msza Święta w Łopience o godz. 15:00. Za odśpiewanie Hymnu "O Stworzycielu Duchu przyjdź..." można zyskać odpust zupełny. Jest to także 52 Światowy Dzień Modlitw o Pokój na Świecie, z tej okazji zachęcamy do przeczytania Orędzia Ojca Świętego Franciszka.

5. W środę 2 stycznia wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła. Przez wstawiennictwo św. Józefa, Bogu Ojcu Wszechmogącemu polecać będziemy wszystkie plany i prace nowego roku, Msza Święta o godz. 17:00.

6. W czwartek 3 stycznia wspomnienie Najświętszego Imienia Jezusa i jest to pierwszy czwartek miesiąca, więc włączając się w modlitwy Dzieła Pomocy Powołaniom, przez wstawiennictwo bł. ks. Jana Balickiego, modlić się będziemy o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, Msza Święta o godz. 17:00.

7. W piątek 4 stycznia, pierwszy piątek miesiąca, Msza Święta o Najświętszym Sercu Pana Jezusa godz. 17:00, możliwość spowiedzi od godz. 16:00.

8. W sobotę 5 stycznia pierwsza sobota miesiąca, Msza Święta z Różańcem Fatimskim o godz. 17:00.

9. W niedzielę 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego - święto Trzech Króli, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. O godz. 10:30 różaniec. Na obu Mszach Świętych poświęcenie kredy i kadzidła. Kredą należy oznaczyć drzwi w swojego domu i budynków gospodarczych K + M + B, choć z łaciny pasowałoby C + M + B od słów "Christus mansjonem benedicat", co oznacza "Niech Chrystus błogosławi temu domowi". Jest to także wyraz naszej wiary i przynależności do Chrystusa. W Polańczyku Orszak Trzech Króli - zbiórka i wyjście spod Urzędu Gminy o godz. 10:30, Msza Święta w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości o godz. 11:00.

10. W niedzielę 6 stycznia Wigilia Bożego Narodzenia w Kościele Wschodnim, w kolejnych dniach Boże Narodzenie (7 stycznia), Świętej Rodziny (8 stycznia), świętego Szczepana (9 stycznia). Świętującym według kalendarza juliańskiego, naszym współbraciom w wierze składamy serdeczne życzenia Błogosławieństwa Bożego i pomyślności w nowym roku.

11. Wszystkim Drogim Parafianom, Gościom i Pielgrzymom, chorym i cierpiącym oraz jubilatom i solenizantom niech Dobry Bóg błogosławi i napełnia Swoją Łaską, niech Duch Święty przychodzi z pomocą w każdym czasie. Szczęść Boże.

12. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - GRUDZIEŃ 2018

Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, właściwy dla dialogu z kulturami.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(8kB)

NOWY ROK KOŚCIELNY 2018/2019

"W mocy Bożego Ducha"

"Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość" (Gal 5,22-23)."

(9kB) (33kB)

ADWENT 2018 - 2-24 grudnia

Czyniąc dobro, unikając zła, podejmując walkę ze swoimi słabościami z nadzieją oczekujmy na narodziny Pana Jezusa.

Głośmy z weselem: Bóg jest między nami

od poniedziałku do piątku

6:00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny,

ok. 6:20 Msza Święta - Roraty,

(21kB)

23 grudnia - IV Niedziela Adwentu

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH

Ewangelia według św. Łukasza 1,39-45

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana".

(62kB)

17-24 grudnia - czas WIELKICH ANTYFON zaczynających się od "O"

WIELKIE ANTYFONY

1. Mądrości, która z ust Bożych wypływasz

Wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz

Przybądź i naucz nas dróg roztropności

Wieczna mądrości!

2. O, Adonai! Wodzu Izraela,

coś go wybawił z rąk nieprzyjaciela,

przybądź upadłym pod ciężkim brzemieniem,

z silnym ramieniem!

3. Korzeniu Jesse! Tyś chorągwią ludów,

zamilkną ludy na widok Twych cudów,

przybądź i pośpiesz, u żal się złej doli,

wybaw z niewoli!

4. Kluczu Dawidów! Izraela Boże,

co Ty otworzysz, nikt zamknąć nie może!

Przybądź, a wywiedź mocą Twej prawicy

więźniów z ciemnicy!

5. O, wschodzie ranny! Światło wiekuiste,

sprawiedliwości słońce promieniste,

przybądź i oświeć w ciemnościach siedzące,

nędznych tysiące!

6. Królu narodów! Tyś ich upragnieniem,

Tyś jest węgielnym jedności kamieniem,

przybądź, niech człowiek przez Ciebie stworzony,

będzie zbawiony!

7. Emanuelu! Królu Prawodawco,

oczekiwanie narodów i Zbawco,

przybądź i nasze wysłuchaj wołanie,

Boże, nasz Panie!

(15kB)

29 grudnia - 6 rocznica śmierci Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka - pamiętajmy o Wielkim Metropolicie Archidiecezji Przemyskiej i zasługach dla obrony Kościoła Powszechnego

"Nasza postawa religijna dzisiaj wymaga od nas, byśmy zachowali jedność. Próbują nas rozbić rozmaitymi sposobami, manipuluje telewizja, która jest własnością jak gdyby pewnej grupy, a przecież ona jest własnością całego narodu, to samo prasa wszystko robi, by znowu manipulować ludźmi, by ustawiać jednych przeciw drugim: plotki, ulotki, rozmaite szantaże, żeby ludzi podzielić. Ale kiedy naród się obudził, to dążmy do tego, byśmy osiągnęli ten stopień mądrości, który nie pozwoli nam, żeby nas ktoś dzielił. W jedności siła, w jedności przyszłość, w jedności nasze zwycięstwo. My nikomu nie chcemy zagrażać. Próbują nas straszyć rozmaitymi "przyjaciółmi"... I dlatego prosimy, żeby nas nie straszono. Nie dajmy się prowokować rozmaitym pogłoskom, rozmaitym manipulacjom, bo naród zjednoczony w swej wierze, w swoich dążeniach jest tak wielką siłą, że żadna moc nie potrafi mu nic zrobić." (2 II1980 r. Przemyśl, Bazylika Katedralna)

(64kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 23 grudnia, Czwarta Niedziela Adwentu, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec o godz. 10:30. Trwa Nowenna do Dzieciątka Jezus w intencji prawnej ochrony w Polsce dzieci poczętych i o nowych członków Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Dziś żałoba narodowa w związku z tragedią w kopalni Karwina.

2. W niedzielę 23 grudnia - 18 rocznica przyjęcia sakry biskupiej przez Ks. Arcybiskupa Adama Szala - Metropolitę Przemyskiego. Głównym konsekratorem był Józef Michalik, Arcybiskup Metropolita Przemyski, zaś współkonsekratorami Stefan Moskwa, Biskup Pomocniczy Przemyski oraz Edward Białogłowski, Biskup Pomocniczy Rzeszowski. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa "Gloria TibiTrinitas" (Chwała Tobie Trójco). W 2000 r. w Archidiecezji Przemyskiej objął urząd wikariusza generalnego.

3. W poniedziałek 24 grudnia Ostatnie w tym roku roraty o godz. 6:00. W modlitwie polecać będziemy solenizantów Ks. Arcybiskupa Adama Szala - Metropolitę Przemyskiego oraz Pana Adama Piątkowskiego - Wójta Gminy Solina.

4. W poniedziałek 24 grudnia - wigilia narodzenia Pana Jezusa, tradycyjny dzień postu aż do wieczerzy wigilijnej. Wieczorem, gdy zasiądziemy do Wigilii, zachowajmy polski zwyczaj wspólnej modlitwy, czytania Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa, łamania się opłatkiem, śpiewu kolęd oraz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

5. We wtorek 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Pasterka o północy - godz. 0:00 ofiary na fundusz ochrony życia. Zakończenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, w modlitwie uczestniczyło 30 parafian. W ciągu dnia Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Po sumie Komunia Świętach dla chorych w domach. Bardzo zachęcamy dzieci i młodzież do tradycyjnej kolędy po domach. Z Uroczystością Bożego Narodzenia związana jest Oktawa (łac. octavus - ósmy) jest to czas w liturgii obejmujący ważną uroczystość i siedem dni po niej następujących.

6. W środę 26 grudnia, Drugi dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, święto św. Szczepana, pierwszego męczennika, Msza Święta o godz. 8:00 i 11:00. W naszej Parafii poświęcenie owsa, które podaje się zwierzętom w chorobie. Owies przeznaczony jest także na zasiew. Owies rzucany w ziemię nawiązuje do kamieni rzucanych w św. Szczepana i Jego męczeńskiej śmierci. Jak ziarno rzucane w ziemię wydaje plon w swoim czasie, tak śmierć św. Szczepana przyniosła nawrócenie Szawła - św. Pawła i jest wiernym odzwierciedleniem męki Pana Jezusa dla odkupienia każdego człowieka.

7. W czwartek 27 grudnia Trzeci dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Msza Święta o godz. 17:00. W naszej Parafii poświęcenie wina, na pamiątkę zatrutego wina, które podano św. Janowi. Św. Jan znakiem krzyża uczynionym nad kielichem zatrutego wina odebrał truciźnie moc i ocalił swoje życie.

8. W piątek 28 grudnia Czwarty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, święto św. Młodzianków, męczenników, Msza Święta o godz. 17:00.

9. W piątek 28 dzień miesiące będziemy się modlić o beatyfikację Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i Bogu Wszechmogącemu dziękować za dekret o heroiczności cnót kard. Stefana Wyszyńskiego podpisany przez Ojca Świętego Franciszka.

10. W sobotę 29 grudnia Piąty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, wspomnienie św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika, 6 rocznica śmierci Ks. Abp Ignacego Tokarczuka - Ordynariusza Metropolity Przemyskiego - módlmy się o łaskę życia wiecznego. Msza Święta o godz. 17:00.

11. W niedzielę 30 grudnia Szósty dzień w oktawie Narodzenie Pańskiego, Niedziele Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.

12. W poniedziałek 31 grudnia Siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, wspomnienie św. Sylwestra I, papieża, o godz. 15:00 Msza Święta, z nabożeństwem dziękczynno-przebłagalnym i możliwością otrzymania odpustu zupełnego.

13. Drogich Parafian i Gości zachęcamy do uszanowania zwierząt domowych i dzikich mieszkających w naszych zagrodach i lasach. Proszę zrezygnujmy z rac, petard itp. materiałów. Powitajmy Nowy Rok w z radością i spokojem w duchu prośby Papieża Franciszka wyrażonej w Encyklice "Laudato Si".

14. We wtorek 1 stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Zakończenie Oktawy Bożego Narodzenia. Światowy Dzień Modlitw o Pokój na Świecie. Nowy Rok. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Za odśpiewanie Hymnu "O Stworzycielu Duchu przyjdź..." można zyskać odpust zupełny.

15. Wszystkim Drogim Parafianom, Gościom i Pielgrzymom, chorym i cierpiącym oraz jubilatom i solenizantom niech Dobry Bóg błogosławi i napełnia Swoją Łaską, niech Duch Święty przychodzi z pomocą w każdym czasie. Szczęść Boże.

16. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(9kB) (33kB)

ADWENT 2018 - 2-24 grudnia

Czyniąc dobro, unikając zła, podejmując walkę ze swoimi słabościami z nadzieją oczekujmy na narodziny Pana Jezusa.

On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem.

od poniedziałku do piątku

6:00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny,

ok. 6:20 Msza Święta - Roraty,

(21kB)

16 grudnia - III Niedziela Adwentu

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH

Ewangelia według św. Łukasza 3, 10-18

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: "Cóż mamy czynić?" On im odpowiadał: "Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni".

Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego: "Nauczycielu, co mamy czynić?" On im powiedział: "Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono".

Pytali go też i żołnierze: "a my co mamy czynić?" On im odpowiedział: "Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie".

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: "Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. on będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym".

Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

(62kB)

17-24 grudnia - czas WIELKICH ANTYFON zaczynających się od "O"

WIELKIE ANTYFONY

Materiał bazowy do artykułu pochodzi z jednego z anglojęzycznych komentarzy, napisanych do Wielkich Antyfon przez malarkę i pisarkę Jeanne Kun. Podajemy go w tłumaczeniu naszego animatora Błażeja Thomasa i w pewnej drobnej adaptacji, odnosząc się do polskich tłumaczeń liturgicznych: nowego wydania pierwszego tomu Liturgii Godzin (LG), Lekcjonarza mszalnego (LM), Biblii Tysiąclecia (BT) i śpiewnika Siedleckiego.

W ostatnim tygodniu Adwentu nasza uwaga skupia się na mesjańskich obietnicach głoszonych przez starożytnych proroków Izraela. W Liturgii godzin cechą wyróżniającą tydzień poprzedzający wigilię Bożego Narodzenia są antyfony, śpiewane w czasie nieszporów przed i po recytacji Magnificat. Zostały one włączone do tekstów klasztornych w średniowieczu. Zwane również Wielkimi Antyfonami lub Antyfonami "O", znajdują się one obecne również w mszalnej liturgii słowa tych dni, jako werset przed Ewangelią. Antyfony te nadają liturgii charakter gorliwego oczekiwania, którego dynamika narasta w ciągu siedmiu ostatnich dni Adwentu i pomaga nam przygotować się na Uroczystość Narodzenia Pańskiego.

Antyfony "O", to wyjątkowe dzieło sztuki i wspaniała ozdoba przedświątecznej liturgii, przepełniona duchem słowa Bożego. Tworzą one poezję, która napełnia liturgię chwałą, a ich twórca ukazuje niespotykane bogactwo biblijnych motywów. Antyfony te są niejako obrazami starotestamentalnych imion Chrystusa. Ich motyw przewodni ma charakter mesjański i podkreśla nadzieję na przyjście Zbawiciela. Jezus wzywany jest siedmioma tytułami zaczerpniętymi głównie z Księgi Proroka Izajasza. Ich kolejność jest zgodna z historią zbawienia, od początku stworzenia aż do bram Betlejem.

Wszystkie siedem antyfon posiada ten sam schemat budowy, odzwierciedlający tradycyjną modlitwę liturgiczną. Każda Antyfona "O" rozpoczyna się wezwaniem oczekiwanego Mesjasza, po którym następuje krótkie uwielbienie Jego Imienia. Każda Antyfona kończy się wołaniem o Jego przyjście (łac. veni - przyjdź) oraz prośbą Ludu Bożego, dopasowaną odpowiednio do tytułu, pod którym wzywany jest Mesjasz.

Te tytuły mesjańskie to: Mądrość (łac. Sapientia), Pan Domu Izraela (hebr. Adonai), Korzeń Jessego (łac. Radix Jesse), Klucz Dawida (łac. Clavis David), Wschód (łac. Oriens), Król Narodów (łac. Rex gentium) oraz Bóg z nami (hebr. Emmanuel).

Sapientia

Adonai

Radix Jesse

Clavis David

Oriens

Rex gentium

Emmanuel

W języku łacińskim pierwsze litery tych tytułów tworzą akrostych, który czytany wspak składa się w zdanie: "Ero cras" - tzn. "Przyjdę jutro".

Dzisiaj Antyfony "O" najbardziej znane nam są z hymnu nieszpornego "Boża Mądrości" lub pieśni kościelnej "Mądrości, która z ust Bożych wypływasz". Każda strofa hymnu i pieśni odzwierciedla jedną z antyfon. Poza ich użyciem w Liturgii godzin oraz jako aklamacji przed Ewangelią, są one również włączone do modlitw kościelnych i domowych. Wspólna modlitwa adwentowa (np. w domu, w szkole, w parafii) może się składać ze śpiewów albo recytacji antyfon oraz odpowiednich czytań i rozważań na dany dzień.

więcej... Źródło: Ruch Światło-Życie Diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Wielkie Antyfony

(64kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 16 grudnia, Trzecia Niedziela Adwentu - Niedziela Gaudete - Radujcie się Pan jest blisko, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec o godz. 10:30. W tym dniu rozpoczniemy nowennę do Dzieciątka Jezus i prosić będziemy o moc Ducha Świętego by jak najlepiej przygotować się na spotkanie z Nowonarodzonym Chrystusem i przyjąć Pana Jezusa do swojego serca.

2. W poniedziałek 17 grudnia rozpoczyna się czas Wielkich Antyfon, wezwania zaczynające się od zawołania "O" pochodzą z różnych Ksiąg Pisma Świętego Starego Testamentu (figury mesjańskiej), w których Pan Bóg objawia Osobę i Dzieło przyszłego Zbawiciela. Są to następujące wezwania:

- O Adonai (Panie);

- O radix (Korzeniu);

- O clavis (Kluczu Dawida);

- O oriens (Wschodzie);

- O Rex (Królu);

- O Emmanuel.

Pierwsze litery słów w języku łacińskim czytane od ostatniego do pierwszego wezwania układają się w słowa "ero cras" oznaczające z łac. "ero" - "ja" i "cras" - "jutro" tłumaczone jako "jutro przybędę". Wyjaśnienie powyżej.

3. W Adwencie (od poniedziałku do soboty) - Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny o godz. 6:00, Msza Święta - Roraty ok. godz. 6:20.

4. W ciągu tygodnia na Roratach będzie możliwość nabycia świec CARITAS wspierających Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom w 25 rocznicę powstania CARITAS POLSKA.

5. W najbliższym tygodniu spowiedź świąteczna w Dekanacie Solina:

- w poniedziałek 17 grudnia - Myczków 15:00-17:00, Orelec 16.00-17.00,Solina 16.15-17.00, Bóbrka 17.30-18.30,

- we wtorek 18 grudnia - Teleśnica 15:30, Łobozew 16:30-17:30, Berezka 16:30-18:00, Wola Matiaszowa, Bereżnica Wyżna,

- w środę 19 grudnia - Polańczyk 15:00-17:00, Myczkowce, Zwierzyń,

- w czwartek 20 grudnia - Górzanka 15:00-16:00, Uherce Mineralne, Rudenka,

- w piątek 21 grudnia - Werlas - 10:45-11:15; Rajskie - 11:30-12:00. Terka - 14:00-15:00, Zawóz - 15:10-16:30; Bukowiec - 14:30-16:30 i Wołkowyja - 14:00-16:30.

6. W poniedziałek 17 grudnia Msza Święta z modlitwą uwielbienia i o uzdrowienie w Polańczyku o godz. 19:00.

7. W poniedziałek 17 grudnia - 82 rocznica urodzin Ojca Świętego Franciszka (ur. 1936 r.) - módlmy się w Jego intencji o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i Opiekę Matki Najświętszej.

8. W sobotę 22 grudnia o godz. 8:00 Msza Święta i możliwość złożenia życzeń z okazji imienin Ks. Abp Adama Szala w Kaplicy WSD w Przemyślu. W naszej Parafii modlitwa w intencji Czcigodnego Solenizanta w poniedziałek 24 grudnia o godz. 6:00.

9. W niedzielę 23 grudnia, Czwarta Niedziela Adwentu, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec o godz. 10:30.

10. Wszystkim Drogim Parafianom, Gościom i Pielgrzymom, chorym i cierpiącym oraz jubilatom i solenizantom niech Dobry Bóg błogosławi i napełnia Swoją Łaską, niech Duch Święty przychodzi z pomocą w każdym czasie. Szczęść Boże.

11. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(9kB) (33kB)

ADWENT 2018 - 2-24 grudnia

Czyniąc dobro, unikając zła, podejmując walkę ze swoimi słabościami z nadzieją oczekujmy na narodziny Pana Jezusa.

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

od poniedziałku do piątku

6:00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny,

ok. 6:20 Msza Święta - Roraty,

(31kB)

9 grudnia - II Niedziela Adwentu

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH

Ewangelia według św. Łukasza 3, 1-6

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: "Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże".

(210kB)

12 grudnia - wspomnienie NMP z Guadeluppe w Meksyku

Bogu Ojcu Wszechmogącemu za wstawiennictwem Matki Bożej z Guadalupe, Patronki i Obrończyni świętości życia zawierzajmy:

- proszących i oczekujących na potomstwo,

- rodziców cierpiących po utracie dziecka,

- osoby, które podjęły Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego,

- wszystkich zatroskanych obrońców życia,

- ludzi wspierających zabijanie dzieci nienarodzonych, aby pamiętali, iż sami narodzili się z miłości swoich rodziców, aby otwarli się na miłość Pana Jezusa, uwrażliwiając swoje sumienia,

- chorych, cierpiących i niepełnosprawnych a także za opiekujących się nimi jak również za cały personel medyczny,

- przebywających w hospicjach i za niosących im pomoc,

- grzeszników o łaskę nawrócenia,

- umierających o życie wieczne w niebie,

- narzeczonych i przygotowujących się do sakramentu Małżeństwa,

- modlących się o dobrą żonę i o dobrego męża,

- małżonków i za nasze rodziny,

- powołanych do służby Bożej w życiu kapłańskim, misyjnym i zakonnym,

- wszystkich, których kochamy i kochamy za mało oraz za tych, którzy prosili nas o modlitwę i którym ją obiecaliśmy,

- Ruch Duszpasterski Pomocników Matki Kościoła a także o rychłą beatyfikację Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Służebnicy Bożej Jadwigi Zamoyskiej,

- parafian, przyjaciół oraz dobrodziejów duchowych i materialnych naszego budującego się kościoła i Sanktuarium Świętości Życia w Poznaniu.

Źródło: Sanktuarium Świętości Życia, Parafia Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu

(64kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Bogu Ojcu Wszechmogącemu dziękujemy za pomyślny przebieg prac konserwatorskich polichromii na ścianie przy wejściu do zakrystii. W piątek 7 grudnia prace zostały odebrane przez Komisję z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu, Oddział w Krośnie. Bardzo dziękujemy Pani Łucji Brzozowskiej i zespołowi za wielkie zaangażowanie w pracę. Pani Konserwator przybliży nam przeprowadzony zakres prac i sposób troski o odnowioną polichromię.

2. W niedzielę 9 grudnia, Druga Niedziela Adwentu i XIX Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, wspomnienie św. Juana Diego Cuauhtlatoatzin oraz św. Piotra Fourier prezbitera, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec o godz. 10:30. Na obu Mszach Świętych błogosławieństwo opłatków na stół wigilijny. Na Mszy Świętej o godz. 11:00 modlić się będziemy o spokój duszy śp. Olgi Katarzyny Kucińskiej z domu Wytyk ur. 1929 r., mieszkanki Woli Górzańskiej.

3. W ciągu tygodnia na Roratach będzie możliwość nabycia świec CARITAS wspierających Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom w 25 rocznicę powstania CARITAS POLSKA.

4. W Adwencie (od poniedziałku do soboty) - Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny o godz. 6:00, Msza Święta - Roraty ok. godz. 6:20.

5. W najbliższym tygodniu wspominać będziemy:

- w poniedziałek 10 grudnia wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej,

- we wtorek 11 grudnia wspomnienie św. Damazego I, papieża, który uporządkował groby pierwszych męczenników.

- w środę 12 grudnia wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe - Patronki życia poczętego i obu Ameryk. 3 maja 1953 roku kardynał Miranda y Gomez, ówczesny prymas Meksyku, na prośbę polskiego Episkopatu oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. Meksykańskie Sanktuarium Maryjne w Guadelupe odwiedzają co roku miliony pielgrzymów. Homilia św. Jana Pawła II wygłoszona w Guadelupe 23 stycznia 1999 r..

- w czwartek 13 grudnia, wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy, także 37 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r. i Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.

- w piątek 14 grudnia, wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła, współpracującego ze św. Teresą nad reformą zakonu karmelitańskiego.

- w sobotę 15 grudnia wspomnienie Św. Marii Crocifissy, dziewicy

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

6. W niedzielę 16 grudnia, Trzecia Niedziela Adwentu - Niedziela Gaudete - Radujcie się Pan jest blisko, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec o godz. 10:30. W tym dniu rozpoczniemy nowennę do Dzieciątka Jezus i prosić będziemy o moc Ducha Świętego by jak najlepiej przygotować się na spotkanie z Nowonarodzonym Chrystusem i przyjąć Pana Jezusa do swojego serca.

7. W 2018 r. w naszym Kościele odnowiona została polichromia na ścianie przy wejściu do zakrystii. Prace zostały zakończone i odebrane przez Komisję Konserwatorską 7 grudnia br. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

8. Wszystkim Drogim Parafianom, Gościom i Pielgrzymom, chorym i cierpiącym oraz jubilatom i solenizantom niech Dobry Bóg błogosławi i napełnia Swoją Łaską, niech Duch Święty przychodzi z pomocą w każdym czasie. Szczęść Boże.

9. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(9kB) (33kB)

ADWENT 2018 - 2-24 grudnia

Czyniąc dobro, unikając zła, podejmując walkę ze swoimi słabościami z nadzieją oczekujmy na narodziny Pana Jezusa.

Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

od poniedziałku do piątku

6:00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny,

ok. 6:20 Msza Święta - Roraty,

(66kB)
(33kB)

2 grudnia - I Niedziela Adwentu

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH

Ewangelia według św. Łukasza 21, 25-28. 34-36

Jezus powiedział do swoich uczniów:

"Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym".

(21kB)

8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Z CZYTAŃ LITURGICZNYCH

Ewangelia według św. Łukasza 1, 26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami".

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca".

Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?"

Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego".

Na to rzekła Maryja: "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!"

Wtedy odszedł od Niej anioł.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś niedziela 2 grudnia, I Niedziela Adwentu, I Niedziela Miesiąca, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec o godz. 10:30. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

2. List pasterski Ks. Abp Adama Szala na I Niedzielę Adwentu. "W nowym roku duszpasterskim 2018/2019, realizując hasło "W mocy Bożego Ducha" i kontynuując refleksję nad tajemnicą trzeciej Osoby Trójcy Świętej, skoncentrujemy się na owocach Ducha Świętego. Ich katalog św. Paweł umieszcza w Liście do Galatów: "Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość" (Gal 5,22-23)."

3. Pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok kościelny, który będzie obchodzony pod hasłem "W mocy Bożego Ducha".

4. Adwent jest czasem spojrzenia na swoje życie, aby je uporządkować i świadomie oczekiwać na przyjście Zbawiciela. Chcąc dobrze przygotować się na spotkanie z przychodzącym Jezusem Chrystusem z większą gorliwością staramy się dobre uczynki oraz służyć bliskim i bliźnim. Ten święty czas jest także okazją, aby podjąć dobrowolną abstynencję.

5. W najbliższym tygodniu wspominać będziemy:

- w poniedziałek 3 grudnia - św. Franciszka Ksawerego, prezbitera, Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny o godz. 6:00, Msza Święta - Roraty ok. godz. 6:20,

- we wtorek 4 grudnia wspomnienie św. Jan Damaceńskiego, prezbitera i doktora oraz św. Barbary dziewicy i męczennicy, Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny o godz. 6:00, Msza Święta - Roraty ok. godz. 6:20,

- w środę 5 grudnia wspomnienie św. Saby opata, Bł. Bartłomieja Fanti prezbitera, bł. Filipa Rinaldiego prezbitera, Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny o godz. 6:00, Msza Święta - Roraty ok. godz. 6:20,

- w czwartek 6 grudnia wspomnienie św. Mikołaja biskupa między innymi patrona pasterzy, opiekującego się stadami i chroniącego bydło przed drapieżnymi zwierzętami, Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny o godz. 6:00, Msza Święta - Roraty ok. godz. 6:20,

- w piątek 7 grudnia, I piątek miesiąca, wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła - patrona pszczelarzy, modlić się będziemy o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich. Święty Ambroży jest patronem pszczelarzy, ponieważ umarł w Wielką Sobotę, kiedy w kościołach święci się paschał wykonany w pszczelego wosku. Spowiedź od godz. 16:00, Msza Święta o godz. 17:00,

- w sobotę 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (patronki Gorlic). Rozważać będziemy tajemnicę wiary, która objawia, że Pan Bóg, wybierając Maryję na Matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego. Kościół naucza również, że Maryja nie popełniła żadnego grzechu uczynkowego. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi ogłosił papież Pius IX w 1854 roku, jednak prawda pochodzi z czasów apostolskich - początków chrześcijaństwa. Korzystajmy z Darów Bożych zawierzmy nasze życie i naszych bliskich Maryi - Szafarce Łask. Nabożeństwa: 6:00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny, ok. 6:20 Msza Święta - Roraty, 12:00-13:00 Godzina Łaski - Kościół będzie otwarty możliwość modlitwy we wspólnocie Parafialnej i indywidualnie., o godz. 17:00 druga Msza Święta.

Uroczystość Niepokalanego poczęcia jest świętem patronalnym jednej z Róż Różańcowych w naszej Parafii - Msza Święta w intencji tej Róży na Mszy Świętej Roratniej. W tym dniu także 65 rocznica modlitwy Apelem na Jasnej Górze - MARYJO KRÓLOWO POLSKI, JESTEM PRZY TOBIE, PAMIĘTAM, CZUWAM oraz 27 rocznica założenia Radia Maryja.

7. W sobotę 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny patronki kościoła w Baligrodzie, uroczysta Msza Święta odpustowa o godz. 11:00.

8. W sobotę 8 grudnia zakończenie roku jubileuszowego poświęconego św. Ojcu Pio z okazji 100-lecia od otrzymania przez niego stygmatów oraz 50-lecia od przejścia do domu Ojca - "DO NIEBA Z OJCEM PIO".

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

9. W niedzielę 9 grudnia, Druga Niedziela Adwentu i XIX Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, wspomnienie św. Juana Diego Cuauhtlatoatzin oraz św. Piotra Fourier prezbitera, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec o godz. 10:30.

10. Serdecznie prosimy o ofiarę na pokrycie kosztów remontu można przekazać także na konto Parafii. Bardzo dziękujemy za pomoc, z darem modlitwy w intencji wszystkich Ofiarodawców.

11. Wszystkim Drogim Parafianom, Gościom i Pielgrzymom, chorym i cierpiącym oraz jubilatom i solenizantom niech Dobry Bóg błogosławi i napełnia Swoją Łaską, niech Duch Święty przychodzi z pomocą w każdym czasie. Szczęść Boże.

12. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - LISTOPAD 2018

Intencja powszechna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!
Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(42kB)

25 listopada - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Jana 18, 33b-37

Piłat powiedział do Jezusa: "Czy Ty jesteś Królem żydowskim?" Jezus odpowiedział: "Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?" Piłat odparł: "Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?" Odpowiedział Jezus: "Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd". Piłat zatem powiedział do Niego: "A więc jesteś królem?" Odpowiedział Jezus: "Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu".

(11kB)

25 listopada - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Wyznanie panowania Jezusa (uklęknij i módl się z wiarą)
JEZU, wierzę w Twoje zmartwychwstanie. Bóg Cię uwielbił, napełnił Cię Duchem Świętym i dał Ci Imię, które jest ponad wszelkim imieniem.
Klękam przed Tobą na znak, że uznaję Cię Panem, moim Panem, właścicielem całego mojego życia i poddaję się całkowicie Tobie i Twojej świętej woli, abyś uczynił ze mną to, co chcesz.
Nie chcę już więcej być centrum swojego życia. Panie, Ty przejmij kierowanie. Uczyń, abym pragnął i robił to, co Ty chcesz. Powierzam Ci całego siebie. Chcę być Twój, tylko Twój i niczyj więcej.
Ogłaszam Cię Panem mojego życia, moim jedynym Panem. Nie chcę być niewolnikiem ani pieniędzy, ani przyjemności, ani żadnej wady lub żądzy, która mnie oddala od Ciebie. Daję Ci całe moje życie na zawsze.
Podejmuj wszystkie decyzje według Twojej woli i spraw, abym jak Maryja był sługą Twojego Słowa, ponieważ to jest jedyny sposób na to, by być na prawdę wolnym. Ja nie chcę już więcej żyć, żyj Ty we mnie. Daj mi swoje życie w zamian za moje, które Ci dzisiaj powierzam na zawsze.
Wiem, że potraktowałeś poważnie moje słowa, tak jak ja potraktowałem poważnie Twoje wezwanie. Otwieram Ci całkowicie bramę mojego serca. Wejdź we mnie i zostań ze mną na zawsze.
Dnia:......................
Podpis:..................................
Wyznanie panowania Jezusa.doc - wydrukuj sobie, a drugą cześć przekaż rodzinie, sąsiadowi, przyjacielowi

CUDOWNY MEDALIK - objawienie Katarzynie Laboure w Paryżu
W XIX i XX wieku Matka Boża - Maryja Niepokalana ukazywała się w kilku miejscach w Europie i na innych kontynentach. Wśród objawień oficjalnie uznanych przez Kościół wymienia się:
Paryż (Rue du Bac, 1830), Blangy (1863), La Salette (1851), Lourdes (1862), Pontmain (1871), Pellevoisin (1894), Gietrzwałd (1877), Knock (1893), Fatima (1917), Beauraing (1932-1933), Banneux (1933), Akita (1973-1982), Betania (1976), Cuapa (1980), Kibeho (1981-1983).

(196kB)
(21kB)

30 listopada - Święto św. Andrzeja, apostoła

Z CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Mateusza 4, 18-22

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi". Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 25 listopada - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec. Po Mszy Świętej odnowimy Jubileuszowy Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

2. W niedzielę 25 listopada, z racji wspomnienia św. Rafała Kalinowskiego, odpust w Rajskiem, uroczysta Msza Święta o godz. 12:00.

3. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 26 listopada - Msza Święta o godz. 8:00,
- we wtorek 27 listopada - Msza Święta o godz. 8:00,
- w środę 28 listopada - Msza Święta o godz. 17:00,
- w czwartek 29 listopada - Msza Święta o godz. 17:00,
- w piątek 30 listopada - święto św. Andrzeja Apostoła, Msza Święta o godz. 8:00,
- w sobotę 1 grudnia - pierwsza sobota miesiąca, Msza Święta o godz. 17:00

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

4. W niedzielę 2 grudnia - I Niedziela Adwentu, rozpoczęcie roku liturgicznego pod hasłem "W mocy Bożego Ducha - formować chrześcijańską postawę ucznia apostolstwa Chrystusa". Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec. Pierwsza niedziela miesiąca - po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

5. W piątek 30 listopada w hotelu KARINO w Berezce odbędzie się konferencja poświęcona odzyskaniu przez Polskę niepodległości. O kapłanach patriotach będzie mówił ks. Piotr Bartnik.

6. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

7. WIERZĘ W ŚWIĘTYCH OBCOWANIA, CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE, ŻYWOT WIECZNY - AMEN. Módlmy się o codzienne świadome pielgrzymowanie na ziemi, którego celem jest osiągnięcie szczęścia wiecznego w niebie. Przez wstawiennictwo wszystkich Świętych, których Kościół wyniósł na ołtarze módlmy się, abyśmy naśladowali ich cnoty i oddanie w służbie Panu Bogu i ludziom. "Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą" i ta myśl ks. Jana Twardowskiego niech nam towarzyszy, abyśmy nie byli obojętni na los chorych, cierpiących i samotnych.

8. Wszystkich Parafian, Przyjaciół i Gości niech Bóg Wszechmogący obdarza Swoimi Łaskami. Niech Duch Święty prowadzi nas drogą wiary, nadziei i miłości, abyśmy dobrze żyli i osiągnęli niebo. Niech Święta Rodzina Jezus, Maryja i Józef bronią nas przed codziennymi zagrożeniami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

9. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(16kB)

18 listopada - XXXIII Niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 13, 24-32

Jezus powiedział do swoich uczniów: "W owe dni, po wielkim ucisku, "słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie" zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i "zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba". A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec".

(24kB)

Trwa listopad, w modlitwie pamiętajmy o zmarłych,
CHRZEŚCIJANSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM

- Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przyjęciem Komunii Świętej.
- Ofiarowanie odpustów.
- Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.
- Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.
- Naśladowanie dobrych cech zmarłych.
- Roztropna troska o estetykę grobu.

(18kB)

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI NARODU POLSKIEGO - MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI

- św. Janie Pawle II
- św. Janie z Dukli
- św. Andrzeju Bobolo
- św. Janie Sebastianie Pelczarze
- św. Zygmuncie Gorazdowski
- bł. Janie Wojciechu Balicki
- bł. Bronisławie Markiewiczu
- bł. Karolino Kózkówno

18 listopada - wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny
(15kB) Najłaskawszy Boże, który sprawiłeś, że młoda dziewczyna poświęciła swoją czystość wyłącznie Tobie przez ofiarę ze swojego życia ginąc z rąk nieprzyjaciela, spraw, prosimy, abyśmy za Jej wstawiennictwem umieli podejmować codziennie walkę z pokusami, Wzbudź w nas mocne postanowienie życia czystego i szlachetnego. Spraw łaskawie, byśmy umieli rozpoznać swoje powołanie i naśladować cnoty błogosławionej Karoliny a spełniając Twoją wolę oczyszczali swoje intencje i przez zachowanie czystości ciała i duszy służyli Tobie z radością.
Niech Twoja łaska broni nas od wszelkich napaści nieprzyjaciół Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...
TRWAJMY W CZYSTOŚCI I MIŁOŚCI.
BROŃMY PRAW BOŻYCH I SWOJEJ GODNOŚCI.
MÓDLMY SIĘ O RATUNEJ DLA MAŁŻEŃSTW ZAGROŻONYCH ROZPADEM
PROŚMY O DAR PRZEBACZENIA I POJEDNANIA W RODZINACH

18 listopada 1942 - Dzień męczeńskiej śmierci Sługi Bożego Ks. Jana Siuzdaka

(18kB)

Módlmy się o beatyfikację Sługi Bożego Ks. Jana Siuzdaka.
Sługa Boży ks. Jan Siuzdak urodził się w 1898 r. w Huciskach k. Leżajska., gdzie w 1926 r. przyjął święcenia kapłańskie. Od 1931 r. pełnił obowiązki najpierw administratora, a następnie proboszcza parafii w Wołkowyi. Zasłynął jako społecznik, otwierał szkoły dla wiejskich dzieci, zrzeszał chłopców w młodzieżowych organizacjach, wspomagał budowanie dróg oraz zorganizował dożywianie dla biedniejszych dzieci i młodzieży. Swoją działalność kontynuował także po wybuchu II wojny światowej. W kwietniu 1940 r., tuż przed Wielkanocą, został aresztowany przez gestapo za wspieranie AK. Wpierw był przetrzymywany w więzieniach w Baligrodzie i Sanoku, a następnie przewieziono go do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zmarł z wycieńczenia w 1942 r.
(38kB)
MODLITWA
o beatyfikację Sługi Bożego ks. Jana Siuzdaka
- proboszcza Wołkowyi (1931 -1940)

Boże bogaty w miłosierdzie. Ty litujesz się nad swoim ludem i dajesz mu pasterzy według swego serca. Ty przez Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, powołujesz kapłanów, aby ku Twojej chwale i dla zbawienia ludzi mężnie głosili Ewangelię, z wiarą sprawowali misteria zbawienia i wypraszali Twoje miłosierdzie. Ty przez Ducha Świętego dajesz im moc, aby składali Tobie Najświętszą Ofiarę Eucharystii i, łącząc się w niej z Chrystusem Arcykapłanem, sami składali siebie w miłej ofierze. Bądź uwielbiony w życiu, pasterskim posługiwaniu i męczeńskiej śmierci Twojego sługi kapłana Jana. Prosimy Cię pokornie, abyś obdarzył go chwałą błogosławionych Kościoła. Spraw, byśmy mogli mieć w nim orędownika w naszych potrzebach i wzór życia oddanego Tobie. Udziel nam za jego przyczyną potrzebnej łaski..........................,o którą z ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen.
Ojcze nasz.... Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
- do prywatnego odmawiania -
O otrzymanych łaskach należy powiadomić Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Maksymiliana Kolbego w Wołkowyi.
L. dz. 347/151/2007
Ks. Bp Marian Rojek

(33kB)

21 listopada - wspomnienie Ofiarowania NMP
W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, polegający na tym, że dzieci - nawet jeszcze nie narodzone - ofiarowywano służbie Bożej. Dziecko, zanim ukończyło piąty rok życia, zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano kapłanowi, który ofiarowywał je Panu. Zdarzało się czasem, że dziecko pozostawało dłużej w świątyni, wychowywało się, uczyło służby dla sanktuarium, pomagało wykonywać szaty liturgiczne i asystowało podczas nabożeństw. Święta Anna, matka Maryi, przez wiele lat była bezdzietna. Mimo to nie utraciła wiary i ciągle prosiła Boga o dziecko. Złożyła obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda je na służbę Bogu. Tak zrobiła, choć po tylu latach oczekiwania na upragnione potomstwo musiało to być wielkie poświęcenie z jej strony. Ewangelie nie mówią dokładnie, kiedy miało miejsce ofiarowanie Maryi, ale na pewno na początku Jej życia, prawdopodobnie, gdy Maryja miała trzy lata. Wtedy to Jej rodzice, św. Joachim i św. Anna, przedstawili Bogu przyszłą Królową Świata. Oddali Ją wówczas kapłanowi Zachariaszowi, który kilkanaście lat później stał się ojcem św. Jana Chrzciciela. Według niektórych autorów Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Zdarzenie to wspominamy właśnie w dniu dzisiejszym. Informacje o nim pochodzą z pism apokryficznych, nie przyjętych do kanonu Pisma świętego. więcej...

(11kB)

25 listopada - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Wyznanie panowania Jezusa (uklęknij i módl się z wiarą)
JEZU, wierzę w Twoje zmartwychwstanie. Bóg Cię uwielbił, napełnił Cię Duchem Świętym i dał Ci Imię, które jest ponad wszelkim imieniem.
Klękam przed Tobą na znak, że uznaję Cię Panem, moim Panem, właścicielem całego mojego życia i poddaję się całkowicie Tobie i Twojej świętej woli, abyś uczynił ze mną to, co chcesz.
Nie chcę już więcej być centrum swojego życia. Panie, Ty przejmij kierowanie. Uczyń, abym pragnął i robił to, co Ty chcesz. Powierzam Ci całego siebie. Chcę być Twój, tylko Twój i niczyj więcej.
Ogłaszam Cię Panem mojego życia, moim jedynym Panem. Nie chcę być niewolnikiem ani pieniędzy, ani przyjemności, ani żadnej wady lub żądzy, która mnie oddala od Ciebie. Daję Ci całe moje życie na zawsze.
Podejmuj wszystkie decyzje według Twojej woli i spraw, abym jak Maryja był sługą Twojego Słowa, ponieważ to jest jedyny sposób na to, by być na prawdę wolnym. Ja nie chcę już więcej żyć, żyj Ty we mnie. Daj mi swoje życie w zamian za moje, które Ci dzisiaj powierzam na zawsze.
Wiem, że potraktowałeś poważnie moje słowa, tak jak ja potraktowałem poważnie Twoje wezwanie. Otwieram Ci całkowicie bramę mojego serca. Wejdź we mnie i zostań ze mną na zawsze.
Dnia:......................
Podpis:..................................
Wyznanie panowania Jezusa.doc - wydrukuj sobie, a drugą cześć przekaż rodzinie, sąsiadowi, przyjacielowi

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 18 listopada - - XXXIII Niedziela Zwykła, wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec i trzeci dzień nowenny przed Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata. Dziś Drugi Światowy Dzień Ubogich - z tej okazji Ojciec Święty Franciszek przekazuje światu orędzie "Biedak zawołał i Pan go usłyszał".

2. Odpust ku czci bł. Karoliny Kózkówny w Bukowcu - uroczysta Msza Święta o godz. 12:00.

3. W listopadzie Msze Święte w dni powszednie o godz. 17:00. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 19 listopada - wspomnienie bł. Salomei,
- we wtorek 20 listopada - wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego,
- w środę 21 listopada - wspomnienie Ofiarowania NMP,
- w czwartek 22 listopada - wspomnienie św. Cecylii dziewicy i męczennicy, 11 rocznica śmieci ks. Wiktora Obrockiego - I kustosza Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku,
- w piątek 23 listopada - wspomnienie św. Klemensa I papieża i męczennika oraz św. Kolumbana opata,
- w sobotę 24 listopada - wspomnienie św. Andrzeja Dung-Lac prezbitera i towarzyszy.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

4. W niedzielę 25 listopada -Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec. Po Mszy Świętej odnowimy Jubileuszowy Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

5. W czwartek 22 listopada, nabożeństwo ku czci św. Rity w Czarnej początek o godz. 17:00 (Różaniec, odczytywanie intencji, Msza Święta, poświęcenie białych róż).

6. W niedzielę 25 listopada, z racji wspomnienia św. Rafała Kalinowskiego, odpust w Rajskiem, uroczysta Msza Święta o godz. 12:00.

7. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

8. WIERZĘ W ŚWIĘTYCH OBCOWANIA, CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE, ŻYWOT WIECZNY - AMEN. Módlmy się o codzienne świadome pielgrzymowanie na ziemi, którego celem jest osiągnięcie szczęścia wiecznego w niebie. Przez wstawiennictwo wszystkich Świętych, których Kościół wyniósł na ołtarze módlmy się, abyśmy naśladowali ich cnoty i oddanie w służbie Panu Bogu i ludziom. "Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą" i ta myśl ks. Jana Twardowskiego niech nam towarzyszy, abyśmy nie byli obojętni na los chorych, cierpiących i samotnych.

9. Wszystkich Parafian, Przyjaciół i Gości niech Bóg Wszechmogący obdarza Swoimi Łaskami. Niech Duch Święty prowadzi nas drogą wiary, nadziei i miłości, abyśmy dobrze żyli i osiągnęli niebo. Niech Święta Rodzina Jezus, Maryja i Józef bronią nas przed codziennymi zagrożeniami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

10. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(41kB)

11 listopada - XXXII Niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 12, 38-44

Jezus, nauczając rzesze, mówił: "Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok". Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: "Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie".

(156kB)

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI NARODU POLSKIEGO - MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI

- św. Janie Pawle II
- św. Janie z Dukli
- św. Andrzeju Bobolo
- św. Janie Sebastianie Pelczarze
- św. Zygmuncie Gorazdowski
- bł. Janie Wojciechu Balicki
- bł. Bronisławie Markiewiczu
- bł. Karolino Kózkówno

(20kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 11 listopada - XXXII Niedziela Zwykła, 100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 9:30. O godz. 11:00 w Polanie Msza Święta z poświęceniem figury św. Jana Nepomucena wykonanej przez Pana Zbigniewa Sidorskiego.

2. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 12 listopada - wspomnienie św. Jozafata biskupa i męczennika, Msza Święta o godz. 7:00,
- we wtorek 13 listopada - wspomnienie św. Benedykta, Jana Mateusza, Izaaka i Krystyna - pierwszych męczenników Polski, 54 rocznica śmierci Ks. Bp. Franciszka Barda biskupa pomocniczego w latach 1931-1933 i biskup diecezjalny w Archidiecezji Przemyskiej w latach 1934-1964, Msza Święta o godz. 7:00,
- w środę 14 listopada -wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy oraz święto wszystkich świętych zakonu karmelitańskiego, Msza Święta o godz. 7:00,
- w czwartek 15 listopada - wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora kościoła, Msza Święta o godz. 17:00,
- w piątek 16 listopada - wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskich Bazylik Świętych Apostołów Piotra i Pawła, św. Małgorzaty Szkodzkiej, św. Gertrudy, NMP Ostrobramskiej, rozpoczęcie nowenny przed Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata, Msza Święta o godz. 17:00,
- w sobotę 17 listopada - wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, Msza Święta w Górzance o godz. 17:00, Msza Święta z modlitwą uwielbienia i o uzdrowienie w Polańczyku o godz. 19:00.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

3. W niedzielę 18 listopada - XXXIII Niedziela Zwykła, wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. Msze Święte w Górzance 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec. Odpust ku czci bł. Karoliny Kózkówny w Bukowcu - uroczysta Msza Święta o godz. 12:00. W przyszłą niedzielę Drugi Światowy Dzień Ubogich - z tej okazji Ojciec Święty Franciszek przekazuje światu orędzie "Biedak zawołał i Pan go usłyszał"

4. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

5. WIERZĘ W ŚWIĘTYCH OBCOWANIA, CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE, ŻYWOT WIECZNY - AMEN. Módlmy się o codzienne świadome pielgrzymowanie na ziemi, którego celem jest osiągnięcie szczęścia wiecznego w niebie. Przez wstawiennictwo wszystkich Świętych, których Kościół wyniósł na ołtarze módlmy się, abyśmy naśladowali ich cnoty i oddanie w służbie Panu Bogu i ludziom. "Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą" i ta myśl ks. Jana Twardowskiego niech nam towarzyszy, abyśmy nie byli obojętni na los chorych, cierpiących i samotnych.

6. Wszystkich Parafian, Przyjaciół i Gości niech Bóg Wszechmogący obdarza Swoimi Łaskami. Niech Duch Święty prowadzi nas drogą wiary, nadziei i miłości, abyśmy dobrze żyli i osiągnęli niebo. Niech Święta Rodzina Jezus, Maryja i Józef bronią nas przed codziennymi zagrożeniami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

7. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(37kB)

4 listopada - XXXI Niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 12, 28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: "Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?" Jezus odpowiedział: "Pierwsze jest: "Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą". Drugie jest to: "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego". Nie ma innego przykazania większego od tych". Rzekł Mu uczony w Piśmie: "Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary". Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: "Niedaleko jesteś od królestwa Bożego". I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

(14kB)

9 listopada - Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Z CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Jana 2, 13-22

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: "Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska". Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: "Gorliwość o dom Twój pożera Mnie". W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: "Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?" Jezus dał im taką odpowiedź: "Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo". Powiedzieli do Niego Żydzi: "Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?" On zaś mówił o świątyni swego Ciała. Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

(156kB)

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI NARODU POLSKIEGO - MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI

- św. Janie Pawle II
- św. Janie z Dukli
- św. Andrzeju Bobolo
- św. Janie Sebastianie Pelczarze
- św. Zygmuncie Gorazdowski
- bł. Janie Wojciechu Balicki
- bł. Bronisławie Markiewiczu
- bł. Karolino Kózkówno

CHRZEŚCIJANSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM

1. Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przejęciem Komunii Świętej.
2. Ofiarowanie odpustów.
3. Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.
4. Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.
5. Naśladowanie dobrych cech zmarłych.
6. Roztropna troska o estetykę grobu.

OFIAROWANIE ODPUSTÓW

Każdego dnia od 1 do 8 listopada można dostąpić odpustu zupełnego dla zmarłych za nawiedzenie cmentarza i równoczesne zmówienie modlitwy w intencji zmarłych.
Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych - ratuje dusze z czyśćca.
WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU
Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja).
Wykonać czynności obdarzone odpustem.
Wypełnić trzy warunki:
1. Spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej.
2. Przyjęcie Komunii Świętej.
3. Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
Jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy.

(20kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 4 listopada - XXXI Niedziela Zwykła, wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskup Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 różaniec za zmarłych. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic Różańcowych.

2. W niedzielę 4 listopada o godz. 15:00 Msza Święta z poświęceniem Krzyża na cerkwisku w Radziejowej. Dojazd samochodami. W razie złej pogody Koronka do Miłosierdzia Bożego i poświęcenie Krzyża.

3. Dzisiaj w kościołach w Polsce odczytywany jest List Konferencji Episkopatu Polski na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. W związku ze zbliżającym się świętem pamiętajmy o wywieszeniu flagi.

4. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 5 listopada - wspomnienie świętych Elżbiety i Zachariasza, rodziców św. Jana Chrzciciela, Msza Święta o godz. 17:00,
- we wtorek 6 listopada - wspomnienie św. Leonarda z Limoges, pustelnika, Msza Święta o godz. 17:00,
- w środę 7 listopada - wspomnienie bł. Franciszka Palau y Quer, od Jezusa, Maryi, Józefa, prezbitera, Msza Święta o godz. 17:00,
- w czwartek 8 listopada - wspomnienie św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, dziewicy, Msza Święta o godz. 17:00,
- w piątek 9 listopada - święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, Msza Święta o godz. 17:00,
- w sobotę 10 listopada - wspomnienie św. Leona Wielkiego papieża i doktora Kościoła, Msza Święta o godz. 18:00, po Mszy Świętej, zasadzenie DĘBU NIEPODLEGŁOŚCI - w wigilię 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

5. W niedzielę 11 listopada - XXXII Niedziela Zwykła, 100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 9:30. O godz. 11:00 w Polanie Msza Święta z poświęceniem figury św. Jana Nepomucena wykonanej przez Pana Zbigniewa Sidorskiego.

6. Od 1 do 8 listopada włącznie można uzyskać odpusty zupełne za zmarłych - dusze w czyśćcu cierpiące. Warunkami zyskania odpustu są:
- Sakrament Pokuty i Pojednania (jednorazowy, jeżeli trzeba),
- ofiarowanie Komunii Świętej,
- brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
- pobożne nawiedzenie cmentarza,
- modlitwa w intencjach Ojca Świętego. (intencje na listopad podane są powyżej, przy zdjęciu Ojca Świętego Franciszka).

7. Od 9 do 30 listopada można zyskać odpust cząstkowy, pod warunkami określonymi powyżej. Modląc się za zmarłych pamiętajmy także o Duszpasterzach obrządku łacińskiego i greckokatolickiego, między innymi o:
- Ks. Janie Dobrzańskim (gr.-kat.) ostatnim proboszczu w Radziejowej,
- Ks. Andrzeju Mokrym (gr.-kat.) ostatnim proboszczu w Górzance,
- Ks. Janie Hamerskim (gr.-kat.) z Wołkowyi,
- Ks. Franciszku Stopie (łac.) z Polańczyka,
- Ks. Wiktorze Obrockim (łac.) z Polańczyka, zm. 22.XI.2007
- Ks. Stanisławie Gołdaszu (łac.) z Wołkowyi,
- Ks. Franciszku Jarzynie (łac.) z Terki,
- Ks. Abp. Ignacym Tokarczuku, założycielu rzymskokatolickiej Parafii w Górzance w 1969 r.,
- Ks. Józefie Kalandyku (łac.) pierwszym proboszczu w Górzance, zm. 1974 r.
- Ks. Janie Karasiu (łac.) proboszczu z Górzanki, zm. 2005
- Ks. Prał. Stanisławie Szczepańskim (łac.) proboszczu w Wołkowyi, zm. 2017 r.

8. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

9. WIERZĘ W ŚWIĘTYCH OBCOWANIA, CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE, ŻYWOT WIECZNY - AMEN. Módlmy się o codzienne świadome pielgrzymowanie na ziemi, którego celem jest osiągnięcie szczęścia wiecznego w niebie. Przez wstawiennictwo wszystkich Świętych, których Kościół wyniósł na ołtarze módlmy się, abyśmy naśladowali ich cnoty i oddanie w służbie Panu Bogu i ludziom. "Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą" i ta myśl ks. Jana Twardowskiego niech nam towarzyszy, abyśmy nie byli obojętni na los chorych, cierpiących i samotnych.

10. Wszystkich Parafian, Przyjaciół i Gości niech Bóg Wszechmogący obdarza Swoimi Łaskami. Niech Duch Święty prowadzi nas drogą wiary, nadziei i miłości, abyśmy dobrze żyli i osiągnęli niebo. Niech Święta Rodzina Jezus, Maryja i Józef bronią nas przed codziennymi zagrożeniami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

11. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(26kB)

28 października - XXX Niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 10, 46b-52

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!" Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: "Synu Dawida, ulituj się nade mną!"
Jezus przystanął i rzekł: "Zawołajcie go". I przywołali niewidomego, mówiąc mu: "Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię". On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa.
A Jezus przemówił do niego: "Co chcesz, abym ci uczynił?"
Powiedział Mu niewidomy: "Rabbuni, żebym przejrzał".
Jezus mu rzekł: "Idź, twoja wiara cię uzdrowiła". Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

(70kB)

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych

Z CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Mateusza 5, 1-12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie".

(8kB)

2 listopada - Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

Z CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Łukasza 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek.
Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: "Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego". Po tych słowach wyzionął ducha.
Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany.
W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach.
Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: "Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał".

(30kB)

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Msze Święte
1 listopada - 8:00, 14:00 z procesją żałobną na cmentarzu
2 listopada - 8:00, 14:00

... WIERZĘ W ŚWIĘTYCH OBCOWANIE
WIERZĘ W ŻYCIE WIECZNE.
AMEN


ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI NARODU POLSKIEGO - MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI
- św. Janie Pawle II
- św. Janie z Dukli
- św. Andrzeju Bobolo
- św. Janie Sebastianie Pelczarze
- św. Zygmuncie Gorazdowski
- bł. Janie Wojciechu Balicki
- bł. Bronisławie Markiewiczu
- bł. Karolino Kózkówno

PRZEZ POKUTĘ - DO ŚWIĘTOŚCI

"Wszyscy zaś wychwalali Pana, sprawiedliwego Sędziego, który rzeczy ukryte czyni jawnymi, a potem oddali się modlitwie i błagali, aby popełniony grzech został całkowicie wymazany.
Mężny Juda upomniał lud, aby strzegli samych siebie i byli bez grzechu mając przed oczyma to, co się stało na skutek grzechu tych, którzy zginęli.
Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około dwu tysięcy srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech.
Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda - była to myśl święta i pobożna.
Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu." (2 Mch 12,41-45)

CHRZEŚCIJANSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM

1. Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przejęciem Komunii Świętej.
2. Ofiarowanie odpustów.
3. Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.
4. Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.
5. Naśladowanie dobrych cech zmarłych.
6. Roztropna troska o estetykę grobu.

OFIAROWANIE ODPUSTÓW

Każdego dnia od 1 do 8 listopada można dostąpić odpustu zupełnego dla zmarłych za nawiedzenie cmentarza i równoczesne zmówienie modlitwy w intencji zmarłych.
Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych - ratuje dusze z czyśćca.
WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU
Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja).
Wykonać czynności obdarzone odpustem.
Wypełnić trzy warunki:
1. Spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej.
2. Przyjęcie Komunii Świętej.
3. Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
Jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy.

(20kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 28 października - XXX Niedziela Zwykła, rocznica poświęcenia kościoła własnego, Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym - módlmy się szczególnie za chrześcijan z Pakistanu.

2. W poniedziałek, wtorek i środę 29-31 października Msze Święte z Różańcem o godz. 17:00. Od 16:30 czas Spowiedzi Świętej przed Uroczystością Wszystkich Świętych, Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych, Pierwszym Piątkiem i Pierwszą Sobotą Miesiąca. Przygotujmy nasze serca do modlitwy i zyskiwania odpustów za zmarłych. Nasza modlitwa za zmarłych, zyskiwane odpusty, wypominki, zamawiane Msze Święte są jedyną drogą, jaka może im pomóc w osiągnięciu nieba.

3. W czwartek 1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych, pierwszy czwartek miesiąca - Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 14:00. Po Mszy Świętej o godz. 14:00 procesja żałobna na cmentarz i modlitwa za zmarłych spoczywających w Górzance, Tyskowej, Radziejowej oraz zmarłych z rodzin ofiarodawców, zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego.

4. W piątek 2 listopada - Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, pierwszy piątek miesiąca - Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 14:00. Msza Święta za zmarłych przewodników i zmarłych ze środowiska związanego z PTTK Oddział "Ziemia Sanocka" oraz Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych KARPATY o godz. 17:00 w kaplicy cmentarnej w Sanoku. Zachęcamy do pomocy zmarłym - duszom w czyśćcu cierpiącym) w sposób określony przez Kościół. Pamiętajmy o modlitwie wspominkowej. W naszej Parafii, przez cały listopad modlitwa za zmarłych podanych w wypominkach oraz dawnych mieszkańców Górzanki i Woli Górzańskiej, których nazwiska zapisane są w księgach parafialnych udostępnionych przez Archiwum w Przemyślu.

5. Od 1 do 8 listopada włącznie można uzyskać odpusty zupełne za zmarłych - dusze w czyśćcu cierpiące. Warunkami zyskania odpustu są:
- Sakrament Pokuty i Pojednania (jednorazowy, jeżeli trzeba),
- ofiarowanie Komunii Świętej,
- brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
- pobożne nawiedzenie cmentarza,
- modlitwa w intencjach Ojca Świętego. (intencje na listopad podane są powyżej, przy zdjęciu Ojca Świętego Franciszka).

6. Od 9 do 30 listopada można zyskać odpust cząstkowy, pod warunkami określonymi powyżej. Modląc się za zmarłych pamiętajmy także o Duszpasterzach obrządku łacińskiego i greckokatolickiego, między innymi o:
- Ks. Janie Dobrzańskim (gr.-kat.) ostatnim proboszczu w Radziejowej,
- Ks. Andrzeju Mokrym (gr.-kat.) ostatnim proboszczu w Górzance,
- Ks. Janie Hamerskim (gr.-kat.) z Wołkowyi,
- Ks. Franciszku Stopie (łac.) z Polańczyka,
- Ks. Wiktorze Obrockim (łac.) z Polańczyka, zm. 22.XI.2007
- Ks. Stanisławie Gołdaszu (łac.) z Wołkowyi,
- Ks. Franciszku Jarzynie (łac.) z Terki,
- Ks. Abp. Ignacym Tokarczuku, założycielu rzymskokatolickiej Parafii w Górzance w 1969 r.,
- Ks. Józefie Kalandyku (łac.) pierwszym proboszczu w Górzance, zm. 1974 r.
- Ks. Janie Karasiu (łac.) proboszczu z Górzanki, zm. 2005
- Ks. Prał. Stanisławie Szczepańskim (łac.) proboszczu w Wołkowyi, zm. 2017 r.

7. W sobotę 3 listopada - wspomnienie św. Marcina de Porres - zakonnika, pierwsza sobota miesiąca, Msza Święta z Różańcem za zmarłych i poległych w obronie Ojczyzny o godz. 17:00.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

8. W niedzielę 4 listopada - XXXI Niedziela Zwykła, pierwsza niedziela miesiąca, wspomnienie św. Karola Boromeusza. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00 o godz. 10:30 Różaniec, zmiana tajemnic różańcowych po obu Mszach Świętych.

9. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

10. WIERZĘ W ŚWIĘTYCH OBCOWANIA, CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE, ŻYWOT WIECZNY - AMEN. Módlmy się o codzienne świadome pielgrzymowanie na ziemi, którego celem jest osiągnięcie szczęścia wiecznego w niebie. Przez wstawiennictwo wszystkich Świętych, których Kościół wyniósł na ołtarze módlmy się, abyśmy naśladowali ich cnoty i oddanie w służbie Panu Bogu i ludziom. "Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą" i ta myśl ks. Jana Twardowskiego niech nam towarzyszy, abyśmy nie byli obojętni na los chorych, cierpiących i samotnych.

11. Wszystkich Parafian, Przyjaciół i Gości niech Bóg Wszechmogący obdarza Swoimi Łaskami. Niech Duch Święty prowadzi nas drogą wiary, nadziei i miłości, abyśmy dobrze żyli i osiągnęli niebo. Niech Święta Rodzina Jezus, Maryja i Józef bronią nas przed codziennymi zagrożeniami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

12. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - PAŹDZIERNIK 2018

Ewangelizacyjna:
Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!
Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(40kB)

21 października - XXIX Niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 10, 35-45

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: "Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy".
On ich zapytał: "Co chcecie, żebym wam uczynił?"
Rzekli Mu: "Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie".
Jezus im odparł: "Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?"
Odpowiedzieli Mu: "Możemy".
Lecz Jezus rzekł do nich: "Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane".
Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:
"Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu".

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(20kB)
(32kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 21 października - XXIX Niedziela Zwykła, rozpoczynamy 92. Tydzień Misyjny pod hasłem "Pełni ducha i posłani", z tej okazji swoje słowo kieruje Ojciec Święty Franciszek "Wraz z młodymi nieśmy wszystkim Ewangelię". Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Modlitwą otaczajmy powołanych do posługi na misjach i wszystkie dzieła misyjne Polsce, Europie i dalekim świecie.

2. W październiku Msze Święte w dni powszednie o godz. 17:00. Po Mszy Świętej będziemy odmawiać Różaniec. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 22 października - wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża,
- we wtorek 23 października - wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa oraz św. Jana Kapistrana, prezbitera,
- w środę 24 października - wspomnienie bł. Jana Wojciecha Balickiego, prezbitera,
- w czwartek 25 października - wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa
- w piątek 26 października - wspomnienie bł. Celiny Borzęckiej, zakonnicy,
- w sobotę 27 października - wspomnienie św. Frumencjusza, biskupa.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

3. W niedzielę 28 października - XXX Niedziela Zwykła, wspomnienie rocznicy poświęcenia własnego kościoła. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Modlitwą otaczajmy wszystkich Księży Proboszczów i Kapłanów posługujących w Górzance oraz całą naszą wspólnotę parafialną.

4. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada - święto radosne, poświęcone wszystkim, których Kościół wyniósł do chwały ołtarzy i których święta lub wspomnienia liturgiczne obchodzimy w ciągu roku kalendarzowego. Wierzymy w świętych obcowanie i ich wstawiennictwo za nami u Pana Boga. Święci i Błogosławieni, to Ci, którzy osiągnęli niebo i dziś korzystając z ich nauczania i naśladując ich cnoty możemy także dążyć do świętości. Pierwszym i niedościgłym wzorem na drodze do świętości zawsze jest Pan Jezus. Z Ewangelii św. Jana 3,16 "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." i z Pierwszego Listu św. Piotra 1,14-17 [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi według uczynków każdego, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie."

5. W dniu 2 listopada - wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych - dzień poświęcony szczególnej pamięci o naszych bliskich zmarłych. Zadbajmy o czystość na cmentarzu parafialnym i symbolicznym zniczem o wystrój grobów naszych bliskich. W trosce o ekologię i środowisko naturalne unikajmy sztucznych kwiatów i plastiku. W kościele wyłożone są kartki do składania wypominek. Za zmarłych podanych w wypominkach będziemy modlić się w listopadzie. Przez modlitwę, Komunię Świętą i zyskiwanie odpustów możemy wypraszać niebo na naszych zmarłych, w dnia 1-8 listopada - codziennie za jedną osobę.

6. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

7. ŹRÓDŁEM NADZIEI JEST MARYJA - "SOLI DEO PER MARIAM" - "Samemu Bogu przez Maryję" - tak brzmiało zawołanie ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Polski. Inne Jego zdanie brzmiało "CZAS TO MIŁOŚĆ" i w tym duchu patrzmy na nasze środowisko, jako LUDZIE DOBREJ WOLI, starajmy się pomóc każdemu przez modlitwę, dobre słowo, dary materialne. ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE, BO JA JESTEM ŚWIĘTY, PAN, BÓG WASZ (Kapł. 19,2). Niech nasze życie przeniknięte będzie pragnieniem nawrócenia, przebaczenia i pojednania.

8. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Niech Duch Święty pomaga w odkrywaniu darów wiary, nadziei i miłości. Niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

9. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(29kB)

14 października - XXVIII Niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 10, 17-30

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: "Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?"
Jezus mu rzekł: "Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę".
On Mu odpowiedział: "Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości".
Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: "Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną". Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.
Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: "Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego". Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: "Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego".
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: "Któż więc może być zbawiony?"
Jezus popatrzył na nich i rzekł: "U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe".
Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: "Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą".
Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym".

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(145kB)

18 października - Święto św. Łukasza, ewangelisty

Z CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Łukasza 10, 1-9

Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.
Powiedział też do nich: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: "Pokój temu domowi!" Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was.
W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę.
Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: "Przybliżyło się do was królestwo Boże"."

(20kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 14 października - XXVIII Niedziela Zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00 i z miana tajemnic różańcowych. Przeżywamy w tym dniu XVIII Dzień Papieski i Dzień Komisji Edukacji Narodowej - przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II módlmy się w intencji nauczycieli i wychowawców.

2. Duszpasterstwo Turystyczne Archidiecezji Przemyskiej organizuje w niedzielę, 14 października br., w Beskidzie Niskim, XVIII Dzień Papieski dla miłośników gór. Jego program jest następujący: przyjazd przed godz. 9.00 do Nowego Żmigrodu. Tam o godz. 9.00w Sanktuarium bł. ks. Władysława Findysza będziemy uczestniczyć we Mszy św., a po jej zakończeniu podjedziemy do miejscowości Kąty. Z Kątów wyruszymy pieszo najpierw na Górę Grzywacką (567 m n.p.m.), na której stoku będziemy odprawiać Drogę Krzyżową w intencji naszej Ojczyzny. Następnie, po odpoczynku, udamy się w dalszą trasę po interesujących widokowo i historycznie wzgórzach oraz obiektach. Zakończenie przewiduje się ok. godz. 16.00. Przypominam, że każdy uczestnik bierze udział w tej wyprawie na własną odpowiedzialność.

3. List pasterski Konferencji Episkopatu Polski na XVIII Dzień Papieski "Promieniowanie Ojcostwa".

4. W październiku Msze Święte w dni powszednie o godz. 17:00. Po Mszy Świętej będziemy odmawiać Różaniec. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 15 października - wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła,
- we wtorek 16 października - wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, zakonnicy,
- w środę 17 października - wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych
- w czwartek 18 października - święto św. Łukasza, ewangelisty,
- w piątek 19 października - wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika,
- w sobotę 20 października - wspomnienie św. Jana Kantego.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

5. W niedzielę 21 października - XXIX Niedziela Zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00.

6. W środę 17 października Ks. Abp Adam Szal poświęci nowy Krzyż na Smereku. Wyjście z Wetliny na Smerek o godz. 12:30, uroczystości na szczycie o godz. 14:00.

7. W środę 17 października w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku - Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie o godz. 19:00. Transmisja w Archidiecezjalnym Radiu "FARA".

8. W poniedziałek 22 października modlitwa różańcowa i Msza Święta dziękczynno-błagalna przez wstawiennictwo św. Rity oraz poświecenie róż, w Czarnej k. Lutowisk, rozpoczęcie o godz. 17:00.

9. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Gorąco prosimy o przekazywanie ofiar do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

10. ŹRÓDŁEM NADZIEI JEST MARYJA - "SOLI DEO PER MARIAM" - "Samemu Bogu przez Maryję" - tak brzmiało zawołanie ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Polski. Inne Jego zdanie brzmiało "CZAS TO MIŁOŚĆ" i w tym duchu patrzmy na nasze środowisko, jako LUDZIE DOBREJ WOLI, starajmy się pomóc każdemu przez modlitwę, dobre słowo, dary materialne. ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE, BO JA JESTEM ŚWIĘTY, PAN, BÓG WASZ (Kapł. 19,2). Niech nasze życie przeniknięte będzie pragnieniem nawrócenia, przebaczenia i pojednania.

11. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Niech Duch Święty pomaga w odkrywaniu darów wiary, nadziei i miłości. Niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

12. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(15kB)

7 października - XXVII Niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 10, 2-16

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.
Odpowiadając, zapytał ich: "Co wam przykazał Mojżesz?"
Oni rzekli: "Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić".
Wówczas Jezus rzekł do nich: "Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela".
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: "Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo".
Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.
A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego".
I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

(165kB)

(20kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 7 października - XXVII Niedziela Zwykła, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, wspomnienie zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r.. Msze Święte w Górzance o godz. 6:30 i 18:00. W czasie Mszy Świętej o godz. 18:00 wręczenie różańców dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii Świętej. Zmiana tajemnic różańcowych w niedzielę 14 października.

2. W niedzielę 7 października - XIX powojenny odpust w Łopience - Różaniec 10:30, uroczysta Msza Święta 11:00. Mszy Świętej w Łopience będzie przewodniczył ks. prałat Józef Trela - Wicekanclerz Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Przemyskiej Obrządku Łacińskiego, homilię wygłosi ks. prałat, doktor Franciszek Rząsa - duszpasterz w Schronisku dla Bezdomnych i zakładzie opieki ogólnej "Przystań Matki Bożej" w Jarosławiu. Piesza pielgrzymka z Górzanki do Łopienki przez przełącz Hyrcza wyjdzie o godz. 7:00.

3. List pasterski Konferencji Episkopatu Polski na XVIII Dzień Papieski "Promieniowanie Ojcostwa".

4. W październiku Msze Święte w dni powszednie o godz. 18:00. Po Mszy Świętej będziemy odmawiać Różaniec. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 8 października - wspomnienie św. Pelagii, męczennicy,
- we wtorek 9 października - wspomnienie świętych męczenników Dionizego, biskupa, i Towarzyszy albo wspomnienie św. Jana Leonardiego, prezbitera,
- w środę 10 października - wspomnienie bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy,
- w czwartek 11 października - wspomnienie św. Jana XXIII, papieża,
- w piątek 12 października - wspomnienie bł. Jana Beyzyma, prezbitera,
- w sobotę 13 października - wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

5. W niedzielę 14 października - XXVIII Niedziela Zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00 i z miana tajemnic różańcowych. Przeżywamy w tym dniu XVIII Dzień Papieski i Dzień Komisji Edukacji Narodowej - przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II módlmy się w intencji nauczycieli i wychowawców.

6. W sobotę 13 października OWR CARITAS-MYCZKOWCE oraz CHRISTIANA CIVITAS zapraszają na XII Spotkania Ekumeniczne, sesję naukową: "Nasze drogi do niepodległości 1918-1920". Początek spotkania o godz. 9:00, uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny o godz. 15:00. W programie przewidziane są następujące wystąpienia:
     1. Drogi do Niepodległości Polski 1863 - 1921 - Artur Brożyniak - Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN
     2. Orlęta lwowskie 1918-1920 - dr Paweł Fornal - Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN
     3. Pierwsze w walce Lwów i Przemyśl 1918 - dr Lucjan Fac - Lotnicza Akademia Wojskowa
     4. Łemkowskie ugrupowania polityczne wobec kwestii niepodległości Polski w 1918 r. - ks. prof. Stanisław Nabywaniec i dr Damian Knutel - Uniwersytet Rzeszowski
     5. Udział duchowieństwa przemyskiego w odzyskaniu niepodległości na terenie diecezji przemyskiej - ks. dr Szczepan Bęben
     6. Opowieść o "Kozaku" - prof. Andrzej Olejko i mgr Robert Bańkosz
     7. Tworzenie się administracji polskiej na terenie powiatu brzozowskiego - dr Krzysztof Hajduk

7. Duszpasterstwo Turystyczne Archidiecezji Przemyskiej organizuje w niedzielę, 14 października br., w Beskidzie Niskim, XVIII Dzień Papieski dla miłośników gór. Jego program jest następujący: przyjazd przed godz. 9.00 do Nowego Żmigrodu. Tam o godz. 9.00w Sanktuarium bł. ks. Władysława Findysza będziemy uczestniczyć we Mszy św., a po jej zakończeniu podjedziemy do miejscowości Kąty. Z Kątów wyruszymy pieszo najpierw na Górę Grzywacką (567 m n.p.m.), na której stoku będziemy odprawiać Drogę Krzyżową w intencji naszej Ojczyzny. Następnie, po odpoczynku, udamy się w dalszą trasę po interesujących widokowo i historycznie wzgórzach oraz obiektach. Zakończenie przewiduje się ok. godz. 16.00. Przypominam, że każdy uczestnik bierze udział w tej wyprawie na własną odpowiedzialność.

8. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

9. ŹRÓDŁEM NADZIEI JEST MARYJA - "SOLI DEO PER MARIAM" - "Samemu Bogu przez Maryję" - tak brzmiało zawołanie ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Polski. Inne Jego zdanie brzmiało "CZAS TO MIŁOŚĆ" i w tym duchu patrzmy na nasze środowisko, jako LUDZIE DOBREJ WOLI, starajmy się pomóc każdemu przez modlitwę, dobre słowo, dary materialne. ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE, BO JA JESTEM ŚWIĘTY, PAN, BÓG WASZ (Kapł. 19,2). Niech nasze życie przeniknięte będzie pragnieniem nawrócenia, przebaczenia i pojednania.

10. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Niech Duch Święty pomaga w odkrywaniu darów wiary, nadziei i miłości. Niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

11. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(47kB)

30 września - XXVI Niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Marka 9, 38-43. 45. 47-48

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami".
Lecz Jezus odrzekł: "Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.
Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie".

(47kB)

2 października - wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów

CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Mateusza 18, 1-5. 10

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: "Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?"
On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: "Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.
Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie".

(47kB)

4 października - wspomnienie Świętego Franciszka

CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Łukasza

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich:
"Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.
Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu".

List pasterski Konferencji Episkopatu Polski na wspomnienie św. Franciszka - "W trosce o wspólny dom"

Przesłanie Ojca Świętego Franciszka - Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Stworzenia

(93kB)
(47kB)

5 października - wspomnienie Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej - Sekretarki Miłosierdzia Bożego

CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Mateusza 18, 1-5. 10

Jezus powiedział:
"Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze i popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz!
Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który mnie posłał".

(20kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 30 września - XXVI Niedziela Zwykła. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej oraz świętych i błogosławionych wspominanych w październiku módlmy się o wrażliwość serca, miłość i przebaczenie, zauważanie i pomoc chorym i potrzebującym.

2. W niedzielę 30 września o godz. 10:00 poświęcenie kaplicy cmentarnej w Zawozie.

3. W październiku Msze Święte w dni powszednie o godz. 18:00. Po Mszy Świętej będziemy odmawiać Różaniec. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 1 października - wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus - dziewicy i doktora kościoła,
- we wtorek 2 października - wspomnienie świętych Aniołów Stróżów,
- w środę 3 października - wspomnienie św. Franciszka Borgiasza - prezbitera,
- w czwartek 4 października - wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, pierwszy czwartek miesiąca dzień modlitw w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Modlitwą otoczmy alumów wstępujących do seminariów duchownych. Litania do bł. Jana Wojciecha Balickiego.
- w piątek 5 października - wspomnienie św. Siostry Faustyny, pierwszy piątek miesiąca, przez modlitwę i adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, wynagradzajmy za grzechy nasze i świata całego.
- w sobotę 6 października - wspomnienie św. Brunona z Kartuz - opata.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

4. W niedzielę 7 października - XXVII Niedziela Zwykła, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, wspomnienie zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r.. Msze Święte w Górzance o godz. 6:30 i 18:00. W czasie Mszy Świętej o godz. 18:00 wręczenie różańców dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii Świętej. Zmiana tajemnic różańcowych w niedzielę 14 października.

5. W niedzielę 7 października - XIX powojenny odpust w Łopience - Różaniec 10:30, uroczysta Msza Święta 11:00. Mszy Świętej w Łopience będzie przewodniczył ks. prałat Józef Trela - Wicekanclerz Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Przemyskiej Obrządku Łacińskiego, homilię wygłosi ks. prałat, doktor Franciszek Rząsa - duszpasterz w Schronisku dla Bezdomnych i zakładzie opieki ogólnej "Przystań Matki Bożej" w Jarosławiu. Piesza pielgrzymka z Górzanki do Łopienki przez przełącz Hyrcza wyjdzie o godz. 7:00.

6. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

7. Duszpasterstwo Turystyczne Archidiecezji Przemyskiej organizuje w niedzielę, 14 października br., w Beskidzie Niskim, XVIII Dzień Papieski dla miłośników gór. Jego program jest następujący: przyjazd przed godz. 9.00 do Nowego Żmigrodu. Tam o godz. 9.00w Sanktuarium bł. ks. Władysława Findysza będziemy uczestniczyć we Mszy św., a po jej zakończeniu podjedziemy do miejscowości Kąty. Z Kątów wyruszymy pieszo najpierw na Górę Grzywacką (567 m n.p.m.), na której stoku będziemy odprawiać Drogę Krzyżową w intencji naszej Ojczyzny. Następnie, po odpoczynku, udamy się w dalszą trasę po interesujących widokowo i historycznie wzgórzach oraz obiektach. Zakończenie przewiduje się ok. godz. 16.00. Przypominam, że każdy uczestnik bierze udział w tej wyprawie na własną odpowiedzialność.

8. ŹRÓDŁEM NADZIEI JEST MARYJA - "SOLI DEO PER MARIAM" - "Samemu Bogu przez Maryję" - tak brzmiało zawołanie ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Polski. Inne Jego zdanie brzmiało "CZAS TO MIŁOŚĆ" i w tym duchu patrzmy na nasze środowisko, jako LUDZIE DOBREJ WOLI, starajmy się pomóc każdemu przez modlitwę, dobre słowo, dary materialne. ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE, BO JA JESTEM ŚWIĘTY, PAN, BÓG WASZ (Kapł. 19,2). Niech nasze życie przeniknięte będzie pragnieniem nawrócenia, przebaczenia i pojednania.

9. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Niech Duch Święty pomaga w odkrywaniu darów wiary, nadziei i miłości. Niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

10. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - WRZESIEŃ 2018

Ogólna:
Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!
Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(36kB)

23 września - XXV niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Marka 9,30-37

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: "Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie". Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: "O czym to rozprawialiście w drodze?" Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: "Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich". Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: "Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał".

(54kB)

29 września - Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według J 1,47-51

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: "Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu".
Powiedział do Niego Natanael: "Skąd mnie znasz?"
Odrzekł mu Jezus: "Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym".
Odpowiedział Mu Natanael: "Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!"
Odparł mu Jezus: "Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to".
Potem powiedział do niego: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego".

(20kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 23 września - XXV Niedziela Zwykła. Przeżywamy 100 rocznicę otrzymania stygmatów i 50 rocznicę śmierci św. Ojca Pio. Z Maryją i św. Ojcem Pio modlimy się szczególnie za naszych bliskich zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące, inicjatywa "CZYŚCIMY CZYŚCIEC". Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec.

2. W niedzielę 23 września wspomnienie liturgiczne także św. Tekli, czczonej w Sanktuarium w Jaśliskach oraz w Parafii Nowosielce Kozickie.

3. We wrześniu przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki prośmy o Dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli, aby podejmowany trud przyniósł owoce wzrostu wiedzy oraz wiary nadziei i miłości.

4. Od 19 września do 11 listopada - Nowenna Pompejańska za Ojczyznę na 100-lecie odzyskania Niepodległości. Jak odmawiać nowennę pompejańską?

5. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 24 września - Msza Święta o godz. 17:30 i zebranie wiejskie dotyczące także spraw Parafii o godz. 18:00,
- we wtorek 25 września - wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa - Msza Święta o godz. 7:00,
- w środę 26 września - wspomnienie św. męczenników Kosmy i Damiana oraz św. męczenników Wawrzyńca Ruiz i towarzyszy - Mszy Świętej nie będzie.
- w czwartek 27 września - wspomnienie św. Wincentego a Paulo, Msza Święta o godz. 18:00 rozpoczęcie triduum przed świętem Św. Archaniołów Michała, Gabriela, i Rafała.
- w piątek 28 września - wspomnienie św. Wacława, Msza Święta o godz. 18:00,
- w sobotę 29 września - Msza Święta w Górzance o godz. 18:00. Odpust ku czci św. Archaniołów w Roztokach - uroczysta Msza Święta o godz. 11:00. W Sanoku uroczystość św. Michała - patrona miasta.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

6. W sobotę 29 września w Kalwarii Pacławskiej - Archidiecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca - dziękczynienie za 100-lecie odzyskania niepodległości Polski pod hasłem "Gdzie Ty jesteś, Maryjo, zstępuje Duch Święty; gdzie Ty jesteś, niebo staje się". Zapraszamy na pielgrzymkę organizowaną przez Dekanat Solina - zgłoszenia w Parafii u Ks. Piotra.

7. W niedzielę 30 września - XXVI Niedziela Zwykła. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec.

8. W niedzielę 7 października - XIX powojenny odpust w Łopience - Różaniec 10:30, uroczysta Msza Święta 11:00. Piesza pielgrzymka z Górzanki do Łopienki przez przełącz Hyrcza wyjdzie o godz. 7:00.

9. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.


Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001


10. ŹRÓDŁEM ŻYCIA JEST EUCHARYSTIA - jako Msza Święta i jako Komunia Święta. Niech wrażliwość sumienia pozwoli nam wejść głębiej w zakamarki naszego życia i odnowić nasze życie przez Sakrament pokuty i pojednania. Niech Łaska Boża pozwoli nam przezwyciężyć zahamowania w działaniu na CHWAŁĘ BOŻĄ. Niech nam towarzyszą słowa św. Jana Pawła II - MUSICIE WYMAGAĆ OD SIEBIE. Wobec kruchości życia, trzeba być GOTOWYM NA PRZEJŚCIE DO WIECZNOŚCI. Niech nasze życie przeniknięte będzie pragnieniem nawrócenia, przebaczenia i pojednania.

11. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi,. Niech Duch Święty w odkrywaniu darów wiary, nadziei i miłości. Niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

12. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(90kB)

16 września - XXIV niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Marka 8, 27-35

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: "Za kogo uważają Mnie ludzie?"
Oni Mu odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków".
On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?"
Odpowiedział Mu Piotr: "Ty jesteś Mesjasz". Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.
I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.
Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: "Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku".
Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: "Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je".

(19kB)

18 września - Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Łk 2, 41-52

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: "Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie".
Lecz On im odpowiedział: "Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?" Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

(17kB)

21 września - Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Mt 9, 9-13

Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: "Pójdź za Mną". On wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: "Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?"
On, usłyszawszy to, rzekł: "Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: "Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary". Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników".

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(20kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 16 września - XXIV Niedziela Zwykła. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec. Przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki prośmy o Dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli, aby podejmowany trud przyniósł owoce wzrostu wiedzy oraz wiary nadziei i miłości.

2. Od dzisiaj (niedzieli 16 września) rozpoczynamy triduum przed świętem św. Stanisława Kostki - zakonnika, patrona Polski - poznając tego Świętego pragniemy z gorliwością naśladować Jego cnoty, zawierzać nasze życie Panu Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej.

3. We wtorek 18 września przyjmowane będą wpisy na listę kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania i ich rodziców.

4. Od 19 września do 11 listopada - Nowenna Pompejańska za Ojczyznę na 100-lecie odzyskania Niepodległości. Jak odmawiać nowennę pompejańską?

5. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 17 września - wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego oraz św. Roberta Bellaramina, 79 rocznica agresji sowieckiej na Polskę - modlitwa w intencji Ojczyzny - Msza Święta w Górzance o godz. 18:00. W tym dniu Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie w Polańczyku o godz. 19:00.
- we wtorek 18 września - wspomnienie św. Stanisława Kostki - patrona młodzieży - Msza Święta o godz. 18:00,
- w środę 19 września - wspomnienie św. Januarego - Msza Święta o godz. 8:00,
- w czwartek 20 września - wspomnienie św. Męczenników Andrzeja Kim Teagon - prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy - Msza Święta o godz. 8:00,
- w piątek 21 września - wspomnienie św. Mateusza - Apostoła i Ewangelisty - Msza Święta o godz. 18:00,
- w sobotę 22 września - wspomnienie św. Tomasza - Msza Święta w Górzance o godz. 8:00. W tym dniu nabożeństwo ku czci św. Rity w Czarnej k. Lutowisk o godz. 17:00.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

6. W niedzielę 23 września - XXV Niedziela Zwykła. Przeżywamy 100 rocznicę otrzymania stygmatów i 50 rocznicę śmierci św. Ojca Pio/">św. Ojca Pio. Z Maryją i św. Ojcem Pio modlimy się szczególnie za naszych bliskich zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące, inicjatywa "CZYŚCIMY CZYŚCIEC". Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec.

7. W poniedziałek 24 września o godz. 18:00 zebranie wiejskie dotyczące także spraw Parafii.

9. W sobotę 29 września w Kalwarii Pacławskiej - Archidiecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca - dziękczynienie za 100-lecie odzyskania niepodległości Polski pod hasłem "Gdzie Ty jesteś, Maryjo, zstępuje Duch Święty; gdzie Ty jesteś, niebo staje się". Zapraszamy na pielgrzymkę organizowaną przez Dekanat Solina - zgłoszenia w Parafii u Ks. Piotra.

9. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

10. ŹRÓDŁEM ŻYCIA JEST EUCHARYSTIA - jako Msza Święta i jako Komunia Święta. Niech wrażliwość sumienia pozwoli nam wejść głębiej w zakamarki naszego życia i odnowić nasze życie przez Sakrament pokuty i pojednania. Niech Łaska Boża pozwoli nam przezwyciężyć zahamowania w działaniu na CHWAŁĘ BOŻĄ. Niech nam towarzyszą słowa św. Jana Pawła II - MUSICIE WYMAGAĆ OD SIEBIE. Wobec kruchości życia, trzeba być GOTOWYM NA PRZEJŚCIE DO WIECZNOŚCI. Niech nasze życie przeniknięte będzie pragnieniem nawrócenia, przebaczenia i pojednania.

11. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi,. Niech Duch Święty w odkrywaniu darów wiary, nadziei i miłości. Niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

12. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(37kB)

9 września - XXIII niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Marka 7, 31-37

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: "Effatha", to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.
Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: "Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę".

13-14 września - rekolekcje i przygotowanie do obchodów Roku Jubileuszowego w Górzance

15 września - Msza Święta i nabożeństwo na rozpoczęcie Roku Jubileuszowego - 300 lecia Świątyni na tym miejscu.


(246kB)
(65kB)

14 września - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Ewangelia według J 3, 13-17
Jezus powiedział do Nikodema:
"Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony".

(28kB)

15 września - wspomnienie NMP - Matki Bolesnej

Ewangelia według św. Łukasza (2,33-35)
Po przedstawieniu Jezusa w świątyni Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.

Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: ŤOto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoja duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wieluť.

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(20kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 9 września - XXIII Niedziela Zwykła. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec. Przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki prośmy o Dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli, aby podejmowany trud przyniósł owoce wzrostu wiedzy oraz wiary nadziei i miłości.

2. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 10 września - Msza Święta o godz. 18:00,
- we wtorek 11 września - Msza Święta o godz. 18:00,
- w środę 12 września - wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi - Msza Święta o godz. 18:00,
- w czwartek 13 września - wspomnienie św. Jana Chryzologa - biskupa i doktora Kościoła, ROZPOCZĘCIE TRIDUUM przed 300 LECIEM ŚWIĄTYNI NA TYM MIEJSCU Msza Święta o godz. 18:00, prowadzi ks. Eugeniusz Suszek.
- w piątek 14 września - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, Droga Krzyżowa i Msza Święta o godz. 17:30, z możliwością spowiedzi.
- w sobotę 15 września - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, Msza Święta o godz. 9:30 pod przewodnictwem Księdza Edwarda Stopyry - Wicedziekana Dekanatu Solina.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

3. W sobotę 15 września - wizyta Księdza Arcybiskupa Adama Szala w Górzance i rozpoczęcie roku jubileuszowego 300-lecia świątyni na tym miejscu. Koronka do Matki Bożej Bolesnej o godz. 9:00, powitanie Księdza Arcybiskupa ok. 9:30 - przemówienie Jego Ekscelencji i błogosławieństwo. Następnie Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Edwarda Stopyry - Wicedziekana Dekanatu Solina.

4. W niedzielę 16 września - XXIV Niedziela Zwykła. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec.

5. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

6. ŹRÓDŁEM ŻYCIA JEST EUCHARYSTIA - jako Msza Święta i jako Komunia Święta. Niech wrażliwość sumienia pozwoli nam wejść głębiej w zakamarki naszego życia i odnowić nasze życie przez Sakrament pokuty i pojednania. Niech Łaska Boża pozwoli nam przezwyciężyć zahamowania w działaniu na CHWAŁĘ BOŻĄ. Niech nam towarzyszą słowa św. Jana Pawła II - MUSICIE WYMAGAĆ OD SIEBIE. Wobec kruchości życia, trzeba być GOTOWYM NA PRZEJŚCIE DO WIECZNOŚCI. Niech nasze życie przeniknięte będzie pragnieniem nawrócenia, przebaczenia i pojednania.

7. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi,. Niech Duch Święty w odkrywaniu darów wiary, nadziei i miłości. Niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

8. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(46kB)

2 września - XXII niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Marka 7, 1-8a. 14-15. 21-23

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.
Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: "Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?"
Odpowiedział im: "Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: "Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi". Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji".
Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: "Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym".

(30kB)

5 września - wspomnienie Matki Teresy z Kalkuty

Promienie miłości Bożej

Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu.
Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę
Twoim Duchem i Twoim życiem.
Stań się Panem mojego istnienia
w sposób tak całkowity, by całe moje życie
promieniowało Twoim życiem.
Aby każda dusza, do której się zbliżam, mogła odczuwać Twoją obecność
we mnie.
Aby patrząc na mnie, nie widziała mnie, ale Ciebie we mnie.
Pozostań we mnie.
Dzięki temu będę jaśnieć Twoim blaskiem
i będę mogła stać się światłem dla innych.

Naucz mnie miłości

Panie, naucz mnie mówić, nie jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący, ale z miłością.
Spraw, bym potrafiła rozumieć, i obdarz mnie wiarą przenoszącą góry
miłością.
Naucz mnie tej miłości, która jest zawsze cierpliwa
i zawsze uprzejma, nigdy zazdrosna, zarozumiała, egoistyczna albo
drażliwa;
miłości, która znajduje radość w prawdzie, która zawsze jest gotowa do przebaczania, do wierzenia, do zaufania i do okazywania
cierpliwości.
W końcu, gdy wszystkie rzeczy przemijające
rozpadną się
i wszystko stanie się jasne, spraw, bym mogła być słabym, ale trwałym
odbiciem Twojej doskonałej miłości.

(27kB)

Otwórz nasze oczy

Panie, otwórz nasze oczy,
abyśmy w naszych braciach i siostrach Ciebie rozpoznali.

Panie, otwórz nasze uszy,
abyśmy usłyszeli plącz i wołanie głodnych, zmarzniętych, przerażonych i zgnębionych.

Panie, otwórz nasze serca,
abyśmy potrafili kochać siebie tak jak Ty nas kochasz.

O Boże, daj nam, proszę, dar z wszystkich, jakie znamy, najcenniejszy:
serce przepełnione miłością do Chrystusa.
Amen.

(55kB)

8 września - Święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Mt 1, 1-16. 18-23

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.
Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.
Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów".
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: "Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel", to znaczy: "Bóg z nami".

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(20kB)
(494kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 2 września - XXII Niedziela Zwykła, pierwsza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec. Przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki prośmy o Dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli, aby podejmowany trud przyniósł owoce wzrostu wiedzy oraz wiary nadziei i miłości.

2. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 3 września - wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego - Msza Święta o godz. 18:00,
- we wtorek 4 września - wspomnienie bł. dziewic i męczennic Marii Stelii i Towarzyszek, - Msza Święta o godz. 18:00,
- w środę 5 września - wspomnienie św. Matki Teresy z Kalkuty - Msze Święte w Górzance o godz. 18:00,
- w czwartek 6 września - Pierwszy czwartek miesiąca - dzień modlitw o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. Módlmy się przez wstawiennictwo św. Jana Wojciecha Balickiego. Msza Święta o godz. 8:00,
- w piątek 7 września - Pierwszy piątek miesiąca, wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego - Msza Święta o godz. 18:00, spowiedź o 17:00.
- w sobotę 8 września - Święto Narodzenia NMP, Pierwsza sobota miesiąca- Msza Święta o godz. 18:00.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

3. W niedzielę 9 września - XXIII Niedziela Zwykła. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec.

4. W sobotę 15 września - wizytacja kanoniczna Księdza Arcybiskupa Adama Szala i 300-lecie świątyni w Górzance na tym miejscu, gdyż pierwotnie Górzanka i wcześniejsza kaplica były na wzgórzu "Biłatyj".

5. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

(12kB)6. ŹRÓDŁEM ŻYCIA JEST EUCHARYSTIA - jako Msza Święta i jako Komunia Święta. Niech wrażliwość sumienia pozwoli nam wejść głębiej w zakamarki naszego życia i odnowić nasze życie przez Sakrament pokuty i pojednania. Niech Łaska Boża pozwoli nam przezwyciężyć zahamowania w działaniu na CHWAŁĘ BOŻĄ. Niech nam towarzyszą słowa św. Jana Pawła II - MUSICIE WYMAGAĆ OD SIEBIE. Wobec kruchości życia, trzeba być GOTOWYM NA PRZEJŚCIE DO WIECZNOŚCI. Niech nasze życie przeniknięte będzie pragnieniem nawrócenia, przebaczenia i pojednania.

7. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Niech Duch Święty w odkrywaniu darów wiary, nadziei i miłości. Niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

8. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

© Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Niepokalanej, ku ratowaniu dusz.