Drogich Pielgrzymów i Turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Prosimy o wsparcie prac konserwatorskich.

Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Parafianie z Górzanki.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - LUTY 2019

O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(8kB)

NOWY ROK KOŚCIELNY 2018/2019

"W mocy Bożego Ducha"

"Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość" (Gal 5,22-23)."

(27kB)

17 LUTEGO - 6 NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według św. Łukasza 6, 17. 20-26

Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu.

On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: "Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.

Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.

Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.

Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.

Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.

Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.

Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom".

(10kB)

22 LUTEGO - ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

Ewangelia według św. Mateusza 16, 13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?" A oni odpowiedzieli: "Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków".

Jezus zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego".

Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie".

(18kB)

Krótkie przesłanie - Ojca Józefa Witko - o modlitwie uzdrowienia

To Miłość jest uzdrowieniem - mówił ze sceny Centrum Spotkania Kultur franciszkanin, kaznodzieja i uczestnik ruchu charyzmatycznego, który od kilkunastu lat odprawia Msze św. w intencji chorych z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie duchowe. - Św. Jan pisze, że Bóg jet Miłością. Doświadczenie miłości Boga jest uzdrowieniem duszy, ciała i naszych relacji. To miłość Boga nas uzdrawia. Bóg przekazuje nam ją na różne sposoby, również właśnie jako uzdrowienie i uwolnienie.

O. Witko przypomniał, że gdy Jezus powołał swoich uczniów, dał im m.in. władzę leczenia chorób. - Gdy wysyłał ich na głoszenie Ewangelii, kazał im uzdrawiać chorych, wyrzucać złe duchy. U św. Marka przeczytamy, że ta łaska uzdrawiania została dana wszystkim tym, którzy wierzą - podkreślał franciszkanin.

Charyzmatyk zwrócił uwagę, że posługa modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie jest posługą, w czasie której wyrywa się człowieka ze szponów zła. - Nie zajmujesz się złym duchem, ale człowiekiem - zwracał się do uczestników forum. - Nie przepędzasz złego, ale wyrywasz z jego szponów człowieka miłością. Ona jest takim egzorcyzmem. To miłość nas uwalnia - podkreślał. - Demon ucieka od tych, którzy mają miłość. Nie ucieknie od tych, którzy mają wiedzę albo znają wspaniałe metody modlitwy. Miłością zwycięża się wszystko.

Źródło: https://lublin.gosc.pl/doc/5209176.O-Jozef-Witko-OFM-Laska-uzdrawiania-zostala-dana-wszystkim

KORZYSTAJMY Z MODLITWY O UZDROWIENIE 17 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA, O GODZ. 19:00 W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ PIĘKNEJ MIŁOŚCI W POLAŃCZYKU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 17 lutego - VI Niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Po Mszach Świętych Komunia Święta udzielana chorym w domach.

2. W niedzielę 17 lutego nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie rozpoczynające się Mszą Św. o godz. 19:00 w Sanktuarium w Polańczyku. Możliwość uczestniczenia przez radio lub internet http://przemyska.pl/radiofara/

3. W poniedziałek 18 lutego - wspomnienie św. Bernadetty Soubirous, św. Konstancji, św. Flawiana, Msza Święta o godz. 8:00.

4. We wtorek 19 lutego - wspomnienie św. Konrada z Piacenzy, Msza Święta w Górzance o godz. 17:00.

5. W środę 20 lutego - wspomnienie św. Zenobiusza, św. Eucheriusza, 8 rocznica śmierci ks. Franciszka Jarzyny z Terki, Msza Święta w Górzance o godz. 8:00.

6. W czwartek 21 lutego - wspomnienie św. Piotra Damiana - biskupa i doktora Kościoła, Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego, Msza Święta o godz. 17:00.

7. W piątek 22 lutego - Święto Katedry św. Piotra Apostoła. Msza Święta w Górzance o godz. 8:00, modlić się będziemy w intencji Ojca Świętego Franciszka.

8. Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej zaprasza w piątek - 22 lutego 2019 r. na comiesięczne - Nabożeństwo do Świętej Rity. O godz. 17.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec z rozważaniami, odczytywanie próśb, Msza Święta z kazaniem, poświęcenie róż, ucałowanie relikwii.

9. W sobotę 23 lutego - wspomnienie bł. Wincentego Frelichowskiego - prezbitera i męczennika, patrona harcerzy, Msza Święta o godz. 17:00.

10. W niedzielę 24 lutego - VII Niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Po Mszach Świętych Komunia Święta udzielana chorym w domach.

11. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail: kontakt@parafia-gorzanka.pl.

12. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

13. Żyjmy W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO, odkrywajmy Boże dary w naszym życiu, z wiarą, nadzieją i miłością budujmy naszą przyszłość na Fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa módlmy się o odwagę do budowania trwałych i sakramentalnych związków małżeńskich.

14. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Niech nas wypełni moc Ducha Świętego w czynieniu dobra w świecie. Mając chorych i cierpiących w gronie rodziny i przyjaciół módlmy się w intencji naszych bliskich i za wszystkich opiekujących się chorymi. W kręgu wzajemnej modlitwy prośmy Boga o Jego Łaski i godzenie się z Wolą Bożą na każdy dzień. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

© © Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Niepokalanej, ku ratowaniu dusz.